Projecten

De Transformisten organiseert verschillende campagnes en projecten. Daarmee richten we ons voornamelijk naar volwassen consumenten. Op deze pagina vind je de lijst met lopende en afgelopen projecten.
Projecten Netwerk bewust Verbruiken
Repair Café, foto Elisabeth Verwaest

 

 

Inclusief perspectief op digitale tools voor spullenbibliotheken

Digitale tools zoals een online catalogus of reservatiesysteem zijn vandaag noodzakelijk voor spullenbibliotheken, zowel voor de organisatoren en vrijwilligers als voor de gebruikers. Maar de beschikbare webbased software pakketten zijn onvoldoende gebruiksvriendelijk. Vrijwilligers en gebruikers ondervinden er vaak problemen mee. Dit project gaat op zoek naar verbeteringen en neemt daarbij het perspectief mee van vrouwelijke gebruikers en mensen met een lage digitale geletterdheid. 

 

Babytheek

De Transformisten pionierde met De Babytheek, een bibliotheek voor babyspullen in Brussel (GC Elzenhof). De Babytheek geeft kinderen een duurzame start. Het is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts kort nodig hebt. Of je nu klein woont, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen,… De Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam babymateriaal. Het concept wekte meteen interesse. Ondertussen zijn er al heel wat Babytheken, verspreid over Vlaanderen en Brussel

 • Looptijd: 2018 > ...
 • Partners in het project: GC Elzenhof (ontwikkeling concept) en Vlaanderen Circulair (verspreiding concept)
 • Meer informatie en een overzicht van alle Babytheken incl. lokale partners en fondsenverstrekkers op www.babytheek.be

 

Op Wielekes

De Transformisten startte met Op Wielekes in Gent. Het project promoot fietsen bij (en met) kinderen tot 12 jaar met een handig deelsysteem van kwalitatieve kinderfietsen. Jonge gezinnen kunnen een kinderfiets ontlenen tegen een abonnementsbijdrage. Abonnees bij Op Wielekes groeien mee met het aanbod: naarmate hun kinderen groter worden, huren ze wat ze op dat moment nodig hebben. De kinderfietsen krijgen een plek in een centraal depot. Dit depot wordt een ontmoetingsplek, waar workshops rond veilig verkeer, fietsonderhoud en zelfredzaamheid op de fiets worden aangeboden.

 • Looptijd: 2014 > ...
 • Fondsenverstrekkers: o.m. Vlaamse overheid (Thuis in de Stad - Vlaams stedenbeleid) en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Meer informatie en een overzicht van alle Op Wielekes depots incl. lokale partners en fondsenverstrekkers op www.opwielekes.be

 

Burgerschool

Samen met Bond Beter Leefmilieu lanceerde De Transformisten de Burgerschool in Vlaams-Brabant (2016) en Oost-Vlaanderen (2017). De Transformisten zette het project verder. Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming starten of willen uitbreiden, kunnen bij de Burgerschool terecht voor advies en ondersteuning. De geselecteerde organisaties worden in groep begeleid door professionele coaches. Samen ga je aan de slag om jouw klimaatinitiatief verder uit te werken en succesvol te maken.

 

Superdelers

Mensen stimuleren om materiaal en vaardigheden te delen en zo het sociaal netwerk van een buurt versterken, dat is het doel van Superdelers. Superdelers biedt een community om materiaal te delen en buurtbewoners te helpen en brengt mensen die een vraag hebben in contact met mensen met een aanbod. Deelnemers kunnen materiaal (uit)lenen, van elkaar leren door samen te klussen... Het project voorziet ondersteuning via een garantiesysteem (uitgeleend materiaal dat kapot gaat, wordt hersteld i.s.m. Repair Cafés) en een beloningssysteem (in de lokale complementaire munt).

 

Repair Cafés opstart (afgelopen)

Repair Cafés zijn gratis bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels, fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden,… aan de slag. De Transformisten ondersteunt lokale groepen bij de opstart van Repair Café, door onder andere gratis advies op maat en een uitgebreid infopakket aan te bieden. Verder speelt De Transformisten een verbindende rol door een netwerk van actieve Repair Cafés uit te bouwen en de informatie hierover samen te brengen op de bijbehorende website.

 • Looptijd: 2017-2018
 • Fondsenverstrekkers: Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
 • www.repaircafé.org
 • Wil je vandaag meer info over de organisatie van Repair Cafés in Vlaanderen? Check repairshare.be

 

Gedeeld:Door

Delen is het nieuwe hebben. Initiatieven als autodelen, weggeefwinkels, kledingruil en tal van (economische) varianten schieten als paddenstoelen uit de grond. Met de website gedeelddoor.be bundelt De Transformisten de bijna 200 ruil- en deelinitiatieven (online, nationaal en lokaal) in Vlaanderen en Brussel. Verder helpen we het concept collaboratieve consumptie te verspreiden in Vlaanderen, via standenwerking, lezingen, perswerking....

 

Wij Repareren (afgelopen)

Via collectieve repareer- en deelinitiatieven maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten en degelijke diensten. Door met zoveel mogelijk mensen samen te repareren en te delen, verlichten we de druk op onze portemonnee én op het milieu. Samen repareren en delen geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen, kansen in opleidingen en op jobs te vergroten en toegang tot kwaliteitsvolle producten en diensten te verzekeren.

 

Het Grote Repareeronderzoek (afgelopen)

Onder de noemer Repairable, naderhand omgedoopt tot Het Grote Repareeronderzoek, gaan we 2 jaar lang op zoek naar de drempels en hefbomen op het vlak van repareren. Daarbij bevragen we vooral gebruikers maar evengoed herstellers, producten en beleidsmakers. We formuleren aanbevelingen over hoe we kunnen komen tot duurzame producten met een lagere milieu-impact.

 • Looptijd: 2018 > 2020 
 • Partners in het project: Komosie (nu HERW!N), De Stuyverij (uitwerken methodieken) en Repair&Share
  Het project werd ook bewaakt en geadviseerd door BSH Home Appliances, KU Leuven, VITO, iFixit, Maakbaar Leuven, Test-Aankoop en de Vlaamse overheid - Departement Omgeving 
 • Fondsenverstrekker: Vlaanderen Circulair
 • Lees meer: detransformisten.be/artikel/het-grote-repareeronderzoek

 

Simplify Life (afgelopen)

Het project Simplify Life zette de geneugten van eenvoudiger leven in de kijker. Achterliggend doel was de inwoners van Vlaams-Brabant te inspireren en activeren tot een eenvoudigere levensstijl op vlak van vrije tijd, mobiliteit, wonen, voeding en tijd. Simplify Life zet aan om meer te delen, ruilen, repareren, dingen zelf te maken en duurzame initiatieven op te zetten in de buurt. Als vervolg is in 2019 nog een nieuwe Simplify Life inspiratiedag opgezet samen met Vormingplus Archeduc en CC De Ploter.

 • Looptijd: juni 2015 - juni 2017
 • Partners in het project: Femma, KVLV, Vormingplus Archeduc, Genoeg, Autodelen.net, Samenhuizen en andere deelorganisaties
 • Fondsenvertrekker: Provincie Vlaams-Brabant
 • Lees meer: detransformisten.be/rubriek/simplify-life

 

Repair @ work (afgelopen)

Repair @ Work bouwt mee aan de opkomende repareerbeweging. Via bedrijfsactiviteiten rond repareren - teambuilding en creatieve talentsessies - brengen we een brede doelgroep op een originele manier in contact met de mogelijkheden en voordelen van repareren. Daarnaast onderzoeken we of er nood is aan een lerend netwerk van herstellers en partners, dat bestaande repair skills en praktijken bundelt en breder verspreidt, en van waaruit nog meer nieuwe innovatieve initiatieven ontstaan.

 

Ecoplan (afgelopen)

Ecoplan.be is een online kaart van duurzame (web)winkels, diensten en horecazaken uit Vlaanderen en Brussel. Op zoek naar verkopers van biovoeding of ecologische verf? Naar natuurlijke cosmetica of fairtrade speelgoed? Wil je vegetarisch uit eten of tweedehands kleding? Ecoplan.be toont in enkele muisklikken alle ecopunten uit je buurt. Netwerk Bewust Verbruiken beheert de website en werkt mee aan eventuele spin-off's, zoals het papieren ecoplan van de Stad Gent en duurzame stadswandelingen in de stad Antwerpen.

 • Looptijd: 2013 > 2019 
 • Partners in het project: Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum, JNM, Eva vzw, Stad Gent (Noord-Zuidsamenwerking), Handelsreizigers in Ideeën, Glue
 • Fondsenverstrekker: Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten)

 

My Fair Baby (afgelopen)

My Fair Baby ouders helpt ouders om eerlijke en duurzame keuzes te maken rond de geboorte, de verzorging en de ontwikkeling van hun kleintjes. Het project 'My Fair Baby' richt zich zowel naar ouders die een kindje verwachten (9 maanden voor) als gezinnen met baby’s en jonge kinderen (9 maanden na). Ook intermediairen (personeel van kinderdagverblijven, vroedvrouwen, mutualiteiten...) krijgen een belangrijk aandeel. Hiermee zetten Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten), Max Havelaar, Vredeseilanden en de Gezinsbond jonge gezinnen aan om zich meer solidair te gedragen met het Zuiden. Een belangrijk hulpmiddel is de My Fair Baby Planner. Dit is een overzicht van fairtrade en duurzame alternatieven voor geboortekaartjes, geboortegeschenken, doopsuiker, babyborrels, geboortelijsten, verzorging, voeding, kleding, babykamer en speelgoed...

 • Looptijd: oktober 2013 > september 2016
 • Partners in het project: Gezinsbond, Max Havelaar, Vredeseilanden
 • Fondsenverstrekker: Departement internationaal Vlaanderen
 • Lees meer: detransformisten.be/rubriek/my-fair-baby

 

Stoel zkt. Lief (afgelopen)

Dit project legt de directe band tussen de druk op natuurlijke rijkdommen in het Zuiden en consumptie in het Noorden bloot. Het project draait om het verhaal van één stoel. Gedurende drie jaar volgen we de levensweg die de stoel aflegde. Van het afgewerkte product bij de mensen thuis tot de boom aan de andere kant van de wereld, waaruit hij vervaardigd is. Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten) focust op de doelgroep van jongvolwassenen. Dat gebeurt via thematische Repair Cafés, startersdagen in Kringwinkels, 'livingsessies' voor vrienden bij een gastheer of -vrouw thuis, en workshops begeleid door designers. Hiermee willen we mensen in het algemeen en jongvolwassenen in het bijzonder een stap dichter brengen bij duurzame en bewuste consumptie.