Projecten

De Transformisten organiseert verschillende campagnes en projecten, voornamelijk voor volwassenen. Op deze pagina vind je de lijst met lopende en afgelopen projecten.
Projecten Netwerk bewust Verbruiken
Repair Café, foto Elisabeth Verwaest

 

 

Leerecosysteem Gedeeld Gebruik en Herstel in Gent

Een leerecosysteem is een omgeving die concrete leerervaringen biedt, waar mensen hun talenten al doende kunnen ontdekken en ontwikkelen. Dat leerpad kan leiden naar persoonlijke groei, arbeidsmarktintegratie en/of maatschappelijke impact. Samen met diverse ervaren partners zet De Transformisten zo'n leerecosyteem op in Gent. In die stad is er immers al heel wat potentieel, dat willen we samen versterken. Het doel? Van Gent een solidaire deel- en repareerstad waarin zorg voor elkaar en van spullen centraal staat.

 • Europa WSE project Leerecosystemen fase 1 binnen programma ESF+ 2021-2027
 • Looptijd: 1 juni 2024 tot 28 februari 2025
 • Promotor: De Transformisten
 • Partners: Mpact vzw, Wij delen vzw, Gents MilieuFront vzw, LABO vzw
 • Fondsenverstrekker: de Europese Unie en de Vlaamse overheid
 • Lees meer op deze pagina

 

't Werkkot

't Werkkot is een fysieke plek in een dorp, gedragen door een open vrijwilligerswerking, waar dorpsbewoners werkmaterialen kunnen uitlenen om te klussen, repareren of renoveren. In die gereedschapsbibliotheek wordt niet alleen gereedschap gedeeld, maar ook kennis en ervaringen rond werkmateriaal en klussen. Dorpsbewoners zetten er hun talenten in en geven workshops. Daarnaast zijn er ook opleidingen voor de vrijwilligers en leden. De vrijwilligers en leden zijn van essentieel belang om het concept vorm te geven, initiatieven op te zetten en bij te dragen aan de sfeer. Iedereen is welkom! De Transformisten werkt mee aan het project als expert deelinitiatieven. We ontzorgen opstartende bibliotheken in de Regio Kempen & Maasland op het vlak van organisatie, structuur, verzekeringen...

 • LEADER project
 • Looptijd: 15 augustus 2022 tot 15 juni 2024
 • Trekker: Landelijke Gilden
 • Andere partners in het project: Regio Kempen & Maasland (Gemeente Maasmechelen, Stad Peer, Gemeente Pelt) en De Transformisten
 • Fondsenverstrekker: Provincie Limburg, Vlaamse overheid en Europa
 • Lees meer op deze pagina

 

Alle Kinderen Op Wielekes

De doelstelling van Op Wielekes is een efficiënter en circulair gebruik van kinderfietsen, met kwalitatieve tweedehands kinderfietsen, onderdelen en accessoires op basis van een abonnementsformule. Zo wordt fietsen voor meer kinderen mogelijk, haalbaar en betaalbaar. Hoe? Niet met één grote Op Wielekes (scale-up) maar door het model volgens open source principes te verstevigen en multipliceerbaar te maken voor alle steden en gemeenten in België (scale-out). Dit project onderzoekt de haalbaarheid hiervan onderzoeken en vormgeven.

 • Belgium Builds Back Circular project
 • Start in april 2023, looptijd 23 maanden
 • Trekkers: vzw WijDelen en vzw Mpact
 • Partners in het project: de Fietsambassade, timelab, Artevelde Hogeschool, Université de Namur, De Transformisten
 • Fondsenverstrekker: federale overheid in het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht
 • Meer informatie vind je hier

 

TransACTIE

De cashloze maatschappij is een wereld vol nieuwe mogelijkheden, dankzij het huwelijk tussen Big Finance en Big Tech. We houden van het gebruiksgemak. Maar varen de mens en de planeet hier wel bij? Wat als de geliefden van dat huwelijk vooral verleid worden door ongebreideld financieel gewin? Dit project ontwerpt met systeemhackers en andere ondernemende burgers een positief alternatief voor het reguliere betaalverkeer.

 • Laboproject, ingediend met titel: 'Burgers herontwerpen digitaal betaalverkeer voor mens en planeet' 
 • Looptijd: 1 januari tot 31 december 2023
 • Trekker: Muntuit
 • Partners in het project: Avansa Oost-Brabant, Howest - Netwerkeconomie, Happonomy en De Transformisten
 • Fondsenverstrekker: Vlaamse overheid binnen Decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
 • Lees meer op deze pagina

 

Green Deal Huren en Delen

Gedeeld gebruik is één van de oplossingen om overconsumptie en overproductie tegen te gaan. Daarom zetten WijDelen vzw en Vlaanderen Circulair hun schouders onder een veldverkenning voor een Green Deal Huren en Delen. Ze willen ontdekken welke behoeften en kansen er zijn voor huren en delen in Vlaanderen. Dit zowel voor professionelen als particulieren. Repair&Share en De Transformisten werken er graag aan mee. Onze focus: de lessen delen die wij hebben geleerd in onze samenwerking met / ondersteuning van innovatieve circulaire initiatieven van onderop rond repair, recup en delen.  

 • Living lab voor doorbraak richting een circulaire economie
 • Looptijd: officieel van start gegaan op 25 april 2023
 • Trekkers: WijDelen vzw en Vlaanderen Circulair 
 • Partners in het project: Artners, VITO, Strategies en Leaders, MaDe, Switchrs, UGent en een enthousiast team van co-ondertekenaars van de Green Deal Huren en Delen
 • Fondsenverstrekker: VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Lees meer op deze pagina

 

Inclusief perspectief op digitale tools voor spullenbibliotheken

Digitale tools zoals een online catalogus of reservatiesysteem zijn vandaag noodzakelijk voor spullenbibliotheken, zowel voor de organisatoren en vrijwilligers als voor de gebruikers. Maar de beschikbare webbased software pakketten zijn onvoldoende gebruiksvriendelijk. Vrijwilligers en gebruikers ondervinden er vaak problemen mee. Dit project gaat op zoek naar verbeteringen en neemt daarbij het perspectief mee van vrouwelijke gebruikers en mensen met een lage digitale geletterdheid.

 

Babytheek

De Transformisten pionierde met De Babytheek, een bibliotheek voor babyspullen in Brussel (GC Elzenhof). De Babytheek geeft kinderen een duurzame start. Het is een handig uitleensysteem voor babyspullen die je slechts kort nodig hebt. Of je nu klein woont, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder spullen,… De Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek naar duurzaam babymateriaal. Het concept wekte meteen interesse. Ondertussen zijn er al heel wat Babytheken, verspreid over Vlaanderen en Brussel

 • Looptijd: 2018 > ...
 • Partners in het project: GC Elzenhof (ontwikkeling concept) en Vlaanderen Circulair (verspreiding concept)
 • Meer informatie en een overzicht van alle Babytheken incl. lokale partners en fondsenverstrekkers op www.babytheek.be

 

Op Wielekes

De Transformisten startte met Op Wielekes in Gent. Het project promoot fietsen bij (en met) kinderen tot 12 jaar met een handig deelsysteem van kwalitatieve kinderfietsen. Jonge gezinnen kunnen een kinderfiets ontlenen tegen een abonnementsbijdrage. Abonnees bij Op Wielekes groeien mee met het aanbod: naarmate hun kinderen groter worden, huren ze wat ze op dat moment nodig hebben. De kinderfietsen krijgen een plek in een centraal depot. Dit depot wordt een ontmoetingsplek, waar workshops rond veilig verkeer, fietsonderhoud en zelfredzaamheid op de fiets worden aangeboden.

 • Looptijd: 2014 > ...
 • Fondsenverstrekkers: o.m. Vlaamse overheid (Thuis in de Stad - Vlaams stedenbeleid) en Provincie Oost-Vlaanderen
 • Meer informatie en een overzicht van alle Op Wielekes depots incl. lokale partners en fondsenverstrekkers op www.opwielekes.be

 

Burgerschool

Samen met Bond Beter Leefmilieu lanceerde De Transformisten de Burgerschool in Vlaams-Brabant (2016) en Oost-Vlaanderen (2017). De Transformisten zette het project verder. Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming starten of willen uitbreiden, kunnen bij de Burgerschool terecht voor advies en ondersteuning. De geselecteerde organisaties worden in groep begeleid door professionele coaches. Samen ga je aan de slag om jouw klimaatinitiatief verder uit te werken en succesvol te maken.

 

Superdelers

Mensen stimuleren om materiaal en vaardigheden te delen en zo het sociaal netwerk van een buurt versterken, dat is het doel van Superdelers. Superdelers biedt een community om materiaal te delen en buurtbewoners te helpen en brengt mensen die een vraag hebben in contact met mensen met een aanbod. Deelnemers kunnen materiaal (uit)lenen, van elkaar leren door samen te klussen... Het project voorziet ondersteuning via een garantiesysteem (uitgeleend materiaal dat kapot gaat, wordt hersteld i.s.m. Repair Cafés) en een beloningssysteem (in de lokale complementaire munt).

 

Repair Cafés opstart (afgelopen)

Repair Cafés zijn gratis bijeenkomsten waarop buurtgenoten elkaar op vrijwillige basis helpen bij het herstellen van allerhande voorwerpen. Dit gaat van kleding tot elektrische apparaten, meubels, fietsen en computers. Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee en gaan samen met de (vrijwillige) deskundigen, zoals elektriciens, naaisters, timmerlieden,… aan de slag. De Transformisten ondersteunt lokale groepen bij de opstart van Repair Café, door onder andere gratis advies op maat en een uitgebreid infopakket aan te bieden. Verder speelt De Transformisten een verbindende rol door een netwerk van actieve Repair Cafés uit te bouwen en de informatie hierover samen te brengen op de bijbehorende website.

 • Looptijd: 2017-2018
 • Fondsenverstrekkers: Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE)
 • www.repaircafé.org
 • Wil je vandaag meer info over de organisatie van Repair Cafés in Vlaanderen? Check repairshare.be

 

Gedeeld:Door

Delen is het nieuwe hebben. Initiatieven als autodelen, weggeefwinkels, kledingruil en tal van (economische) varianten schieten als paddenstoelen uit de grond. Met de website gedeelddoor.be bundelt De Transformisten de bijna 200 ruil- en deelinitiatieven (online, nationaal en lokaal) in Vlaanderen en Brussel. Verder helpen we het concept collaboratieve consumptie te verspreiden in Vlaanderen, via standenwerking, lezingen, perswerking....

 

Wij Repareren (afgelopen)

Via collectieve repareer- en deelinitiatieven maken we het voor iedereen makkelijker om toegang te hebben tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten en degelijke diensten. Door met zoveel mogelijk mensen samen te repareren en te delen, verlichten we de druk op onze portemonnee én op het milieu. Samen repareren en delen geeft de kans om een netwerk uit te bouwen, waardering en verbondenheid te voelen, kansen in opleidingen en op jobs te vergroten en toegang tot kwaliteitsvolle producten en diensten te verzekeren.

 

Het Grote Repareeronderzoek (afgelopen)

Onder de noemer Repairable, naderhand omgedoopt tot Het Grote Repareeronderzoek, gaan we 2 jaar lang op zoek naar de drempels en hefbomen op het vlak van repareren. Daarbij bevragen we vooral gebruikers maar evengoed herstellers, producten en beleidsmakers. We formuleren aanbevelingen over hoe we kunnen komen tot duurzame producten met een lagere milieu-impact.

 • Looptijd: 2018 > 2020 
 • Partners in het project: Komosie (nu HERW!N), De Stuyverij (uitwerken methodieken) en Repair&Share
  Het project werd ook bewaakt en geadviseerd door BSH Home Appliances, KU Leuven, VITO, iFixit, Maakbaar Leuven, Test-Aankoop en de Vlaamse overheid - Departement Omgeving 
 • Fondsenverstrekker: Vlaanderen Circulair
 • Lees meer: detransformisten.be/artikel/het-grote-repareeronderzoek

 

Simplify Life (afgelopen)

Het project Simplify Life zette de geneugten van eenvoudiger leven in de kijker. Achterliggend doel was de inwoners van Vlaams-Brabant te inspireren en activeren tot een eenvoudigere levensstijl op vlak van vrije tijd, mobiliteit, wonen, voeding en tijd. Simplify Life zet aan om meer te delen, ruilen, repareren, dingen zelf te maken en duurzame initiatieven op te zetten in de buurt. Als vervolg is in 2019 nog een nieuwe Simplify Life inspiratiedag opgezet samen met Vormingplus Archeduc en CC De Ploter.

 • Looptijd: juni 2015 - juni 2017
 • Partners in het project: Femma, KVLV, Vormingplus Archeduc, Genoeg, Autodelen.net, Samenhuizen en andere deelorganisaties
 • Fondsenvertrekker: Provincie Vlaams-Brabant
 • Lees meer: detransformisten.be/rubriek/simplify-life

 

Repair @ work (afgelopen)

Repair @ Work bouwt mee aan de opkomende repareerbeweging. Via bedrijfsactiviteiten rond repareren - teambuilding en creatieve talentsessies - brengen we een brede doelgroep op een originele manier in contact met de mogelijkheden en voordelen van repareren. Daarnaast onderzoeken we of er nood is aan een lerend netwerk van herstellers en partners, dat bestaande repair skills en praktijken bundelt en breder verspreidt, en van waaruit nog meer nieuwe innovatieve initiatieven ontstaan.

 

Ecoplan (afgelopen)

Ecoplan.be is een online kaart van duurzame (web)winkels, diensten en horecazaken uit Vlaanderen en Brussel. Op zoek naar verkopers van biovoeding of ecologische verf? Naar natuurlijke cosmetica of fairtrade speelgoed? Wil je vegetarisch uit eten of tweedehands kleding? Ecoplan.be toont in enkele muisklikken alle ecopunten uit je buurt. Netwerk Bewust Verbruiken beheert de website en werkt mee aan eventuele spin-off's, zoals het papieren ecoplan van de Stad Gent en duurzame stadswandelingen in de stad Antwerpen.

 • Looptijd: 2013 > 2019 
 • Partners in het project: Oxfam Wereldwinkel Gent-centrum, JNM, Eva vzw, Stad Gent (Noord-Zuidsamenwerking), Handelsreizigers in Ideeën, Glue
 • Fondsenverstrekker: Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten)

 

My Fair Baby (afgelopen)

My Fair Baby ouders helpt ouders om eerlijke en duurzame keuzes te maken rond de geboorte, de verzorging en de ontwikkeling van hun kleintjes. Het project 'My Fair Baby' richt zich zowel naar ouders die een kindje verwachten (9 maanden voor) als gezinnen met baby’s en jonge kinderen (9 maanden na). Ook intermediairen (personeel van kinderdagverblijven, vroedvrouwen, mutualiteiten...) krijgen een belangrijk aandeel. Hiermee zetten Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten), Max Havelaar, Vredeseilanden en de Gezinsbond jonge gezinnen aan om zich meer solidair te gedragen met het Zuiden. Een belangrijk hulpmiddel is de My Fair Baby Planner. Dit is een overzicht van fairtrade en duurzame alternatieven voor geboortekaartjes, geboortegeschenken, doopsuiker, babyborrels, geboortelijsten, verzorging, voeding, kleding, babykamer en speelgoed...

 • Looptijd: oktober 2013 > september 2016
 • Partners in het project: Gezinsbond, Max Havelaar, Vredeseilanden
 • Fondsenverstrekker: Departement internationaal Vlaanderen
 • Lees meer: detransformisten.be/rubriek/my-fair-baby

 

Stoel zkt. Lief (afgelopen)

Dit project legt de directe band tussen de druk op natuurlijke rijkdommen in het Zuiden en consumptie in het Noorden bloot. Het project draait om het verhaal van één stoel. Gedurende drie jaar volgen we de levensweg die de stoel aflegde. Van het afgewerkte product bij de mensen thuis tot de boom aan de andere kant van de wereld, waaruit hij vervaardigd is. Netwerk Bewust Verbruiken (nu De Transformisten) focust op de doelgroep van jongvolwassenen. Dat gebeurt via thematische Repair Cafés, startersdagen in Kringwinkels, 'livingsessies' voor vrienden bij een gastheer of -vrouw thuis, en workshops begeleid door designers. Hiermee willen we mensen in het algemeen en jongvolwassenen in het bijzonder een stap dichter brengen bij duurzame en bewuste consumptie.