Onze passie is het vertrekpunt

Onze passie is het vertrekpunt

Eva van Velzen
geschreven door Eva van Velzenlaatst aangepast op 13/05/2022
De Transformisten trok naar Zweden. Dit is een kort verslag van die inspirerende trip.

 

Eind april trokken we naar Göteborg in Zweden met een delegatie van vrijwilligers en medewerkers van Babytheken en spelotheken in België. We gingen er banden smeden en uitwisselen met lokale spelotheken.

 

Het doel?

Dieper in het probleem duiken waar heel veel deelinitiatieven zoals Babytheken, spelotheken en gereedschapsbibliotheken mee worstelen: de gebrekkige gebruiksvriendelijkheid van de software die ze gebruiken. 

De beschikbare softwarepakketten voor het registreren van reservaties en ontleningen zijn vaak onhandig. En dat vormt een drempel, zowel voor leden als voor vrijwilligers. Met het Erasmus+ project ‘An inclusive perspective to digital tools in lending libraries’ (een inclusief perspectief op digitale tools voor spullenbibliotheken) willen we daar verandering in brengen. 

 

Inzichten

In enkele workshops met vrijwilligers en medewerkers van Babytheken en spelotheken in België en collega's uit Zweden, gefaciliteerd door een deskundige digitale inclusie en gender tech, wisselden we ervaringen uit. We noteerden samen enkele vertrekpunten voor onze zoektocht naar inclusieve software tools: 

Onze passie is het vertrekpunt

  • Software tools zijn geen doel op zich, geen verlengstuk van onze passie, maar een middel om ons doel te bereiken
  • We vertrouwen niet op technologische oplossingen voor elk probleem 

Onze ideale toolbox bevat meer dan één app

  • In 'Lord of the Rings' is er misschien "one ring to rule them all", maar in ons werk is er niet één app die alle wensen en noden beantwoordt

We trekken onze visie op inclusie en veilige ruimten door 

  • We willen inclusief werken en een veilige ruimte creëren voor onze vrijwilligers en gebruikers. Die visie moeten we doortrekken in onze omgang met software tools. In plaats van een software tool te bouwen voor mensen die het het moeilijk hebben met technologie, bouwen we samen met hen. We werken transparant en vertrekken steeds van geïnformeerde toestemming 

 

Verbinding

Wat we ook sterk voelden op deze trip is: we zijn met velen die gepassioneerd aan solidaire en duurzame initiatieven werken. Er is veel dat ons verbindt. Dat gaf ons hoop en kracht.

Feministische werkmethodes kunnen de wereld veranderen

  • De vrijwilligers en medewerkers die Babytheken en spelotheken doen draaien, zijn meestal vrouwen. Zij doen hun (vrijwilligers)werk in een context waarin nog heel wat traditioneel mannelijke machtsstructuren spelen, onder meer in de creatie van technologie. Gepassioneerde teams van vrijwilligers en medewerkers kunnen hun werking versterken door daar bewust mee om te springen en door zelf andere principes toe te passen, zoals horizontaal gelijkwaardig verbinden of inclusief vergaderen. Deze uitwisseling met Zweden heeft in ieder geval al 15 vrouwen de basis van inclusieve vergadermethoden bijgebracht! 

Langzaam en groen reizen inspireert

  • Traag tot Göteborg reizen, met de trein en met de boot, deed ons deugd. Net zoals onze verkenning van het mooie, bloeiende Göteborg en de pauzes ("fika") met kaneelbroodjes ("kanelbullar"). We zijn met veel positieve energie teruggekeerd.
  • Op naar het vervolg van ons Erasmus+ project, dat zal zich in België afspelen...

 

> Check ook ons Facebook foto-album over uitwisselen in Zweden

 

Hartelijk dank, tack så mycket - Leksaksbiblioteket Majorna, Vänersborg & Gävle och Mattias Jägerskog!
Dank ook aan de partners VOS - Vlaams Overleg Spelotheken vzw en Leksaksbiblioteket (SE) en aan de Europese Unie voor de steun.