De Transformisten

 

Wie zijn we?

De Transformisten vzw is een socio-culturele organisatie. Hier vind je meer over ons team en bestuur, onze lidorganisaties en de belangrijke rol die vrijwilligers en studenten opnemen in onze organisatie.

De Transformisten is ook een community van burgers en (burger)organisaties die actief initiatieven nemen om sufficiëntie (een economie van genoeg) in de praktijk te brengen. Het zijn die Transformisten die de sleutel in handen hebben om de maatschappij de goede kant op te sturen: naar het goede leven binnen de grenzen van mens en planeet.

Hun initiatieven maken onze hoop en verbeelding wakker. Vaak lukt het ook om iets op gang te brengen dat uiteindelijk leidt naar structurele verandering.

 

Missie

De Transformisten werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen.

De Transformisten stelt overconsumptie in vraag. We kiezen voor een samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is. In de plaats willen we een economie vormgeven die welzijn centraal zet. Onder de noemer 'sufficiëntie' kiezen we resoluut voor beter in plaats van meer.

We geloven in de kracht van een positief verbindend narratief. Onze campagnes en activiteiten stimuleren het langer gebruiken, hergebruiken, herstellen en delen van spullen.

 

Solidariteit in een superdiverse samenleving

De Transformisten streeft naar het uitsluiten van uitsluiting. We proberen iedereen aan boord te krijgen en te houden, ontwikkelen en delen onze kennis omtrent sociale inclusie, hebben aandacht voor de toegankelijkheid van onze activiteiten en gaan kritisch om met beeldvorming.

We gaan ervan uit dat solidariteit en diversiteit elkaar versterken. Onze solidariteit is niet beperkt tot een homogene groep van gelijkgestemden, maar overstijgt sociale, economische en culturele grenzen. We geloven in de kracht van superdiversiteit als bron van originele kruisbestuivingen en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

 

De Transformisten is lid van

De Transformisten is lid van deze netwerken en actiegroepen:

 

Prijzen en nominaties

  • Op Wielekes ontving in 2015 de Prijs van het Fonds Delhaize Group, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het fietsdeelsysteem voor kinderen in Ledeberg werd verkozen als voorbeeldlaureaat uit een reeks projecten die de sociale cohesie van gemeenschappen bevorderen.
  • Repair Café werd in 2013 en 2014 genomineerd voor de Prijs Voor het Vrijwilligerswerk, een initiatief van de Verenigde Verenigingen en Vlaanderen in Actie. In 2014 haalden we de prijs ook effectief binnen. Een hele opsteker voor de (op dat moment) 1.000 vrijwilligers die zich inzetten bij de organisaties van Repair Cafés overal in het land.
  • In 2019 nomineren VRT en Van Dale 'Babytheek' als Woord van het Jaar 2019; uiteindelijk werd 'winkelhieren' (lokale handelaars steunen) het woord van het jaar. Daar waren we ook blij mee ...