Wat doen we?

 

We vergroten het draagvlak voor sufficiëntie en stimuleren het beleid

We willen een samenleving die welzijn nastreeft in plaats van economische groei. Daarom schuift De Transformisten vzw sufficiëntie, een economie van genoeg, naar voren als alternatief maatschappijmodel. We focussen op wat nodig is opdat iedereen een goed leven kan uitbouwen binnen de grenzen van mens en planeet.

 • We vertellen hoopvolle, inspirerende verhalen over sufficiëntie: een samenleving van genoeg
 • We delen praktijken van duurzame changemakers of ‘Transformisten’ met een focus op sociaal inclusieve initiatieven
 • We ontwikkelen projecten en netwerken waarin duurzame burgerinitiatieven, circulaire praktijken, andere middenveldorganisaties, kennisinstellingen, (lokale) overheden … elkaar versterken - hier vind je een overzicht van onze projecten
 • We prikkelen en begeleiden beleidsmakers die willen inzetten op sufficiëntie, hergebruik, delen, repareren

 

We inspireren en verbinden

De Transformisten inspireert burgers, (burger)organisaties en overheden die werk willen maken van sufficiëntie, een samenleving van genoeg. We creëren ook kansen om elkaar te inspireren en te verbinden rond een gemeenschappelijke toekomst.

 • Dat doen we met een open community van ‘Transformisten’
 • Kwalitatieve informatie en actieve uitwisseling, bv. in de Burgerschool
 • Activiteiten zoals workshops, lezingen, bootcamps ...
 • Campagnes bv. Circular Monday
 • Diverse partnerships en netwerken - hier vind je de netwerken waar we lid van zijn, op deze pagine vind je onze lidorganisaties

 

We pionieren en ondersteunen

Sufficiëntie gaat over alle domeinen: werk en tijd, wonen en mobiliteit, voeding ... De Transformisten werkt vooral rond minder materiële consumptie in het dagelijks leven: minder spullen dus.

 • We zetten zelf projecten op rond eenvoudig leven, hergebruik, delen, repareren
 • We ondersteunen ook andere (beginnende) initiatieven
 • We begeleiden opstartende Op Wielekes deelpunten voor kinderfietsen en Babytheken uitleendiensten voor babyspullen
 • We vormen lerende netwerken rond deelinitiatieven, samen met onze zusterorganisatie Repair&Share vzw
 • We delen good practices, bijvoorbeeld rond sociaal inclusief en empowerend werken, in handleidingen en vormingen …
 • Inspiratie zoeken en uitwisselen doen we in internationale samenwerkingen en netwerken