Nieuwe bomen voor oude bedrijfscomputers, laptops en gsm's

Nieuwe bomen voor oude bedrijfscomputers, laptops en gsm's

Silvy Ulenaers
geschreven door Silvy Ulenaerslaatst aangepast op 31/05/2016
Out Of Use en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om bedrijven en organisaties aan te zetten hun oude laptops, gsm's en pc's te recycleren. Samen startten ze een grootschalige inzamelactie, met steun van Umicore.
Recycleren voor Natuurpunt
Maak een boom van uw oude PC, laptop of GSM

Voor ondernemingen die hun elektronisch afval aanleveren, koopt Natuurpunt een stukje grond waarop bomen geplant worden. Deelnemende bedrijven en organisaties ontvangen een certificaat en mogen de bomen zelf gaan planten.

Amper 1 à 2 procent van alle gsm-toestellen wordt vandaag gerecycleerd of hergebruikt en voor  IT-materiaal is dat slechts 48 procent. Voor ondernemingen die hun elektronisch afval aanleveren, koopt Natuurpunt een stukje grond waarop bomen geplant worden. Deelnemende bedrijven en organisaties ontvangen een certificaat en kunnen de bomen zelf gaan planten.

Elektronisch afval niet bij restafval doen

“Te veel bedrijven doen hun elektronisch afval bij het gewone afval,” zegt Mark Adriaenssens, zaakvoerder van Out Of Use. “Daardoor is de kans groot dat het niet op de juiste manier verwerkt wordt. Alle materialen die bij Out Of Use binnenkomen, selecteren wij in eerste instantie op hergebruik. Als ze niet in aanmerking komen voor hergebruik, worden ze op een correcte manier gerecycleerd. Tijdens dit recyclingproces herwinnen we waardevolle grondstoffen en worden gevaarlijke stoffen als lood en kwik verwijderd. Wat veel ondernemers niet weten is dat ze hierdoor ook CO2 uitstoot vermijden. Het herwinnen van secundaire grondstoffen geeft veel minder CO2 uitstoot dan de ontginning van nieuwe grondstoffen. Per gerecycleerde ton elektronisch afval vermijden we maar liefst 1,44 ton CO2 uitstoot. Dus wie meedoet aan onze actie draagt bij tot een beter leefmilieu. Dat staat ook in het certificaat dat de deelnemende bedrijven van ons krijgen.”

1 boom per ingeleverde pc of laptop

Per vier ingezamelde, niet-herbruikbare gsm’s steunt Umicore Natuurpunt om een boom en bijhorende vierkante meter grond aan te kopen. En voor elke herbruikbare gsm en laptop of computer steunt Out Of Use Natuurpunt met een vierkante meter bos. Chris Steenwegen, Algemeen Directeur bij Natuurpunt: “We hopen met deze actie tegen einde 2016 genoeg bedrijven te overtuigen om in totaal zo’n 10.000 nieuwe bomen te kunnen planten. Ieder deelnemend bedrijf ontvangt een certificaat met vermelding van het aantal bomen dat geplant wordt dankzij hun recyclage-inspanningen. We nodigen hen bovendien uit om zelf de bomen te komen planten.

KBC doet mee

Zo is KBC op de Nationale Boomplantdag van Natuurpunt aanwezig om hun bomen te planten in ruil voor de 350 pc’s die ze aanleverden. We zijn maar al te blij met hun medewerking.” Erwin Schoeters, General Manager Retail & Private Banking bij KBC : “Bij KBC hechten we belang aan de wereld van morgen, het maakt deel uit van ons DNA. De steun aan innovatieve en duurzame initiatieven zoals deze actie is dan ook vanzelfsprekend. Door het aanleveren van onze 350 oude PC’s verminderen we onze ecologische afdruk en dragen we daarenboven bij tot meer bos in Vlaanderen.”

www.outofuse.com/nl/recyclerenvoornatuurpunt

Out Of Use en Natuurpunt overhandigen certificaat aan KBC
Out Of Use en Natuurpunt overhandigen certificaat aan KBC
Ook gepost in: Delen