Wat is een zonneboiler?

Wat is een zonneboiler?

Frank De Lannoit
geschreven door Frank De Lannoitlaatst aangepast op 16/11/2017
Een zonneboiler is een installatie waarmee de energie van de zon kan worden opgevangen om sanitair water te verwarmen (voor bad, douche enz.).
Een onuitputtelijke bron van schone energie om water te verwarmen
Wat is een zonneboiler?

De installatie bestaat hoofdzakelijk uit:

• een zonnecollector geïnstalleerd op het dak (lijkt op zonnepanelen)
• een warmwaterreservoir
• toebehoren, zoals een (circulatie)pomp om de zonne-energie van de collector naar het waterreservoir over te brengen of een warmteregelaar.

Een onuitputtelijke bron van schone energie om water te verwarmen
Een zonneboiler werkt op het licht van de zon (en niet zijn warmte) om water te verwarmen. Met zo’n installatie kan heel wat energie worden bespaard aangezien de bezonning van 1m2dakoppervlakte overeenkomt met 100 l stookolie of 100 m3 aardgas. Over het algemeen wordt zo 50 tot 70% van het water verwarmd dat in de keuken of de badkamer wordt verbruikt.
Door dit warme water onmiddellijk in een wasmachine of vaatwasser te gebruiken, kan ook het stroomverbruik van deze toestellen om water te verwarmen worden uitgeschakeld en wordt de wascyclus verkort.
Het basismodel van een zonneboiler kost gemiddeld 5.700 euro, btw en plaatsing inbegrepen. Om u te helpen bij deze investering kent het Gewest een energiepremie toe, die in sommige gemeenten nog wordt aangevuld.

Hoe werkt het?

De zonneboiler absorbeert het zonlicht dankzij een collector op het dak en zet het om in warmte. De warmte wordt vervolgens m.b.v. een (circulatie)pomp overgebracht naar een waterreservoir. Die uitwisseling wordt gestuurd door de warmteregelaar, maar alleen als de temperatuur in de collector hoger is dan die van het water in het reservoir. Op die manier verspilt de circulatiepomp geen stroom.
Het piekrendement van een collector wordt bereikt op een zomermiddag bij onbewolkte hemel, wanneer de collector perfect naar het zuiden is gericht. Maar ook de rest van het jaar en bij bewolkte hemel haalt de collector gedurende een groot deel van de dag nog een behoorlijk rendement, ook als hij naar het oosten of het westen is gericht. Een optimaal rendement wordt bereikt als de collector een hoek van 35° met de horizon vormt, maar ook met collectoren die verticaal tegen een gevel worden bevestigd zijn goede resultaten mogelijk.
Met dit systeem kan dus het hele jaar door sanitair warm water met een constante temperatuur worden geproduceerd.