Statiegeld op plastic drankflessen en blikjes

Statiegeld op plastic drankflessen en blikjes

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 29/11/2017
Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder dierenleed, minder opruimkosten en betere recyclage van waardevolle materialen. Daarom moet in Vlaanderen statiegeld op alle plastic drankflessen en blikjes worden ingevoerd. De Statiegeldalliantie, waaronder Netwerk Bewust Verbruiken, roept de Vlaamse regering op om in 2018 een statiegeldsysteem in te voeren voor PET-flessen en blikjes.

Maatschappelijke organisaties, scholen, sportclubs, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties verenigen zich in de Statiegeldalliantie om een sterk en divers geluid vóór statiegeld op blikjes en plastic flessen te laten horen richting de Vlaamse regering en het verpakkende bedrijfsleven. De Statiegeldalliantie roept de Vlaamse regering op om in 2018 een statiegeldsysteem in te voeren voor PET-flessen en blikjes.

De partners van de Statiegeldalliantie willen:

 • Een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, bermen, zeeën en stranden door plastic flessen en blikjes;
 • Een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan weg te halen bij de burgers en lokale besturen, en het verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken;
 • Een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van grondstoffen.

Waarom statiegeld een goed idee is

Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes in te leveren. Daardoor:

 • komen er bijna geen lege flesjes en blikjes meer terecht in de straten, bermen, zeeën en op de stranden;
 • verminderen we de plastic soep en voorkomen we dierenleed;
 • besparen lokale besturen (steden, gemeenten en intercommunales), en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfvuil;
 • recycleren we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycleerd materiaal. De hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
 • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

Over de Statiegeldalliantie

In de Statiegeldalliantie verenigen zich milieuorganisaties, sportclubs, scholen, bedrijven en ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen we de overheid op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes. Dit doen we in België én in
Nederland. Sinds oktober 2017 sluiten zich steeds meer Vlaamse en Nederlandse partners aan bij de Statiegeldalliantie. Samen zijn we de stem van 66 procent van de Belgen en 74 procent van de Nederlanders die voorstander zijn van statiegeld op plastic flessen en blikjes. Een volledige lijst van alle alliantiepartners per land is terug te vinden op de website www.statiegeldalliantie.org.

Redenen om aan te sluiten bij de Statiegeldalliantie

 • U wilt propere straten, bossen en stranden zonder dierenleed, milieuvervuiling en economische schade;
 • U wilt lagere opruimkosten voor lokale overheden en belastingbetaler;
 • U wilt dat producenten de vervuiling van hun flesjes en blikjes aanpakken;
 • U wilt verpakkingen zonder impact op het klimaat en u ondersteunt een circulaire economie;
 • Uw achterban / leden / aandeelhouders verwachten dat uw organisatie achter de invoering van statiegeld staat;
 • U wilt dat uw stem voor statiegeld gehoord wordt zonder er veel tijd aan kwijt te zijn of het één van de speerpunten van uw organisatie te maken;
 • U gelooft in het belang van een breed gedragen en positief geluid over statiegeld.

Meer informatie vind je op www.statiegeldalliantie.org en aansluiten kan via info@statiegeldalliantie.org.