Solidair met Palestina en BDS

Solidair met Palestina en BDS

Inez Louwagie
geschreven door Inez Louwagielaatst aangepast op 03/06/2024
We willen ons uitspreken tegen het structurele en aanhoudende geweld in Palestina. Op naar duurzame vrede!

 

De Transformisten bouwt aan een economie van genoeg, waar iedereen goed kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We streven naar een eerlijke verdeling van middelen zoals grondstoffen en voedsel, zodat iedereen in zijn behoeften kan voorzien. Dat lukt alleen als we ook vrede en rechtvaardigheid kunnen garanderen.

We willen ons dan ook uitspreken tegen het structurele en aanhoudende geweld in Palestina.

De Palestijnse bevolking is gewelddadig verdreven. (Lees meer over de geschiedenis van Palestina bij Vrede vzw). Zij die achterbleven in de Palestijnse gebieden leven onder een militaire bezetting en zijn het slachtoffer van een agressief koloniaal beleid. Palestijnen krijgen geen toegang meer tot water of hun eigen grond, hun mogelijkheden tot ontwikkeling worden beperkt. De communicatie met de buitenwereld wordt afgesloten en er is sprake van totale militaire vernietiging. Dat is goed voor het BBP van de landen waar wapens worden gemaakt en verhandeld, maar nefast voor de slachtoffers. Zolang we ons blindstaren op economische groei en kortzichtige economische belangen, zullen we geen echte veiligheid, noch rechtvaardigheid bekomen.

We willen een duurzame vrede in Palestina. En we zijn solidair met BDS, de beweging die pleit voor een boycot, desinvesteringen en sancties tegenover de huidige Israëlische overheid en medeplichtige instellingen zoals universiteiten.

Mensen die zich nadrukkelijk uitspreken tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden en de militaire aanvallen op de bevolking van Gaza, worden te vaak weggezet als naïef, eenzijdig of anti-semitisch. Soms worden ze bedreigd en geïntimideerd. Dat vinden we zorgwekkend. Voor ons is opkomen voor een eerlijke verdeling van gronden, grondstoffen en water en voor de ontwikkelingskansen en veiligheid van elk mens een kwestie van menselijkheid en gezond verstand.

 

Lees ook: dit artikel van de vrienden van Milieudefensie in Nederland in gesprek met Friends of the Earth Palestina

"Het is belangrijk om te erkennen dat het oplossen van milieuproblemen niet los kan worden gezien van het recht van mensen op zelfbeschikking over hun eigen land. In onze bevrijdingsstrijd zijn we verbonden met andere wereldwijde bewegingen die opkomen voor de rechten van inheemse volken en landrechten en de strijd aangaan met de fossiele brandstofindustrie (olie-, kolen- en gasbedrijven) en het klimaatkolonialisme. Dit is een wezenlijk onderdeel van de gezamenlijke inspanningen voor een wereld waarin iedereen het recht heeft om waardig te leven, zonder onderdrukking." (Friends of the Earth Palestina)