Hoe maken mensen de stad?

Ongeveer de helft van de mensen leeft in de stad vandaag. Tegen het jaar 2050 zal dat driekwart van de wereldbevolking zijn. Steden zijn een bron van milieuproblemen, maar ze zijn ook de bakermat van alle oplossingen. Hoog tijd dus om te ontdekken hoe mensen vanuit de stad de wereld rondom hen drastisch kunnen veranderen. We nemen je graag mee naar de stad van de toekomst...
opleiding smart cities gent
Opleiding Duurzaamheid / Smart Cities

Elke stad is een organisme met een eigen biologie maar er zijn ook wereldwijde wetmatigheden, stelt de fysicus Geoffrey West.
Zo kennen grotere steden een schaaleffect en zijn ze bijvoorbeeld efficiënter in energiegebruik.

Steden zijn ook magneten voor slimme mensen. Die slimme mensen staan aan de basis van “smart cities”, de plaats van actie!

In de eerste plaats zijn er heel wat ecologische uitdagingen met betrekking tot luchtkwaliteit, watervoorziening en energievoorziening. De stad kan echter een unieke rol spelen in de transitie naar 100% hernieuwbare bronnen, aldus Han Vandevyvere. Dat impliceert wel het herdenken van bestaande systemen en routines die niet werden ontwikkeld met het oog op duurzaamheid.

In de stad van de toekomst moet er ook rekening gehouden worden met de behoeften van mensen en met sociale interacties tussen bewoners.
Complexe vraagstukken in steden vragen om nieuwe oplossingen en om nieuwe manieren van samenwerken. Dat vergt nieuwe vaardigheden van overheden maar ook van burgers. Prof. Oswald Devisch brengt deze nieuwe vaardigheden in kaart en toont aan hoe burgers, belangenorganisates en overheden succesvol kunnen samenwerken.

Volgens Egbert Fransen moeten we komen tot andere waardenmodellen en een andere organisatie van besluitvorming. Bovendien kunnen we kritisch nadenken over hoe we omgaan met de openbare ruimte. Nadenken over het eigendomsprincipe opent perspectieven voor een meer rechtvaardige en duurzame stadsontwikkeling, aldus prof. Pieter Van den Broeck. Stedenbewoners leven op een terrein waar alles samenkomt: milieu, mobiliteit, technologie, architectuur,...en dat is best een grote uitdaging. Tegelijkertijd hebben ze de sleutel van verandering in handen om te evolueren naar een duurzame wereld.

Leer meer hierover in onze tweewekelijkse avondopleiding “Slimme Steden” te Gent. Deze opleiding omvat 8 avondlessen (geen examens, wel certificaten). Een nieuwe cyclus gaat van start in februari en je kan tot 15 november inschrijven met “Early Bird”-korting, ook als je voordien nog geen cursist was. ​Doe je mee?