H&M komt beloftes leefbaar loon niet na

H&M komt beloftes leefbaar loon niet na

Schone Kleren Campagne
geschreven door Schone Kleren Campagnelaatst aangepast op 15/01/2019
H&M beloofde in 2013 dat 850.000 werknemers die H&M kleding naaien een leefbaar loon zouden verdienen tegen 2018. Actievoerders hielden op 11 december 2018 een flashmob in de Langemunt in Gent om hen aan die belofte te herinneren. "Beloofd is beloofd!" De actie kadert in de internationale campagne “Turn Around, H&M”. Schone Kleren Campagne roept op om de petitie te tekenen, al 140.000 mensen gingen je voor.
© Thomas De Boever

Actievoerders wandelden de Langemunt op met een stoel waarop ze ostentatief wachtten tot H&M zijn belofte houdt. Diezelfde dag presenteerde H&M in Phnom Penh, Cambodja, de resultaten van hun “Stappenplan naar een eerlijk leefbaar loon”.  Een recent gepubliceerd onderzoek van de Schone Kleren Campagne toont aan dat de resultaten mager zijn. Geïnterviewde werknemers in India en Turkije verdienen een derde en in Cambodja minder dan de helft van het geschatte leefbaar loon. In Bulgarije bedraagt het loon nog geen 10% van wat nodig is voor werknemers en hun families om een waardig leven te hebben. Waar het loon toenam, is dat vooral te danken aan een toename van het wettelijke minimumloon. En dus niet aan de inspanningen van H&M.

H&M‘s belofte voor leefbaar loon

In 2013 oogstte H&M wereldwijd lof voor de belofte om een leefbaar loon te betalen aan 850.000 werknemers tegen 2018. Dat formuleerden ze als volgt: “H&M’s strategische leveranciers zullen tegen eind 2018 een zodanige verloningsstructuur moeten hanteren dat zij een menswaardig loon uitbetalen. Dit geldt dan voor ongeveer 850.000 textielarbeiders.”

H&M beloofde in 2013 dat 850.000 werknemers die H&M kleding naaien een leefbaar loon zouden verdienen tegen 2018

Later herformuleerde het bedrijf die belofte. H&M zou zorgen voor 'mechanismen' die het mogelijk zouden maken dat ten minste 80% van de arbeiders in de toeleveringsketen een leefbaar loon krijgen. De oorspronkelijke doelstelling en de bijbehorende documenten verdwenen zelfs van H&M’s website. De communicatie verwijst nu niet meer naar het aantal van 850.000 werknemers, of naar de impact van H&M’s inspanningen op de lonen. Terwijl dát is wat telt.

Op 11 december presenteerde H&M tijdens een event in Phnom Penh, Cambodja de resultaten van hun “Stappenplan voor een eerlijk leefbaar loon”. Uit door H&M eerder gepubliceerde informatie  over de gemiddelde lonen in een aantal fabrieken kunnen we afleiden dat loonstijgingen vooral te wijten zijn aan een toename van het wettelijk minimumloon. Wat leveranciers bovenop het minimumloon betalen is niet toegenomen, en in sommige gevallen zelfs afgenomen. H&M houdt in zijn cijfers bovendien  geen rekening met inflatie. Houden we hier wel rekening mee, dan zijn de lonen veel minder sterk toegenomen. In India namen ze zelfs af. Als de lonen stijgen aan hetzelfde tempo, dan bereiken ze in India en Bangladesh nooit een leefbaar loon, en zal het in Cambodja nog 20 jaar duren.

"Turn Around, H&M", onderteken de petitie

De actie kaderde in de campagne “Turn Around, H&M”, een campagne gecoördineerd door de internationale Schone Kleren Campagne en actief ondersteund door het International Labor Rights Forum en WeMove.EU. De campagne werd gelanceerd in mei 2018, toen het duidelijk werd dat H&M zijn belofte niet zou houden. De “Turn Around, H&M!” campagne heeft een petitie op WeMove.EU die een leefbaar loon eist en eerlijke arbeidsvoorwaarden in de hele toeleveringsketen van H&M. De petitie heeft al 140.000 handtekeningen verzameld en zal in het voorjaar overhandigd worden aan H&M. Teken ook de petitie!

Meer informatie vind je op de website van Schone Kleren Campagne.

 

 

De Schone Kleren Campagne is een coalitie van verschillende organisaties: Wereldsolidariteit, ABVV, ACV, FOS, BBTK, LBC-NVK, ACV-Metea, ABVV Algemene Centrale, Testaankoop en Netwerk Bewust Verbruiken. De Schone Kleren Campagne maakt deel uit van het internationale netwerk Clean Clothes Campaign, met 20 coalities in Europa en Azië en meer dan 200 partners wereldwijd.