Groene Loper filmfestival 2017

Naar jaarlijkse gewoonte brengt het Gents MilieuFront weer 5 heerlijk inspirerende films, op verschillende locaties in het Gentse, van woensdag 08 t.e.m. zaterdag 11/11. Komt kijken naar "La Finca Humana", boeren tegen criminaliteit in Honduras; "La Cinquième Saison", magische fictie in Ardens dorp waar de lente niet komt...; "Les Liberterres", visionaire landbouwers met toekomstvisie; "Cloudboy", een kinderfilm tussen de Lapse rendieren; en "The wild bees that keep us", een bijenproject met impact in de bossen van Laos. Dat beloofd!
  1. La Finca Humana
  2. La cinquième saison
  3. Les Liberterres
  4. Cloudboy
  5. The wild bees that keep us

1. La Finca Humana 8/11

Honduras heeft de hoogste moordcijfers. In 2015 claimde president Juan Orlándo Hernandez  - alhoewel er twijfels waren over hoe het berekend werd - dat ongeveer 80% van de criminaliteit in Honderas gerelateerd is aan bendes. Een Hondurese groep wil deze statistieken veranderen door hun kinderen aan te leren hoe te denken en te boeren. Ze noemen het ‘De menselijke boerderij’ of ‘La Finca Humana’. Kinderen krijgen naast het alfabet les over bijv. hoe biozaden planten. En nog belangrijker, ze worden constant herinnerd aan het belang van ‘analyse, observatie, innovatie en uitvinding’. Omdat ze met de Finca Humana geloven dat nadenken, eerder dan gewoon memoriseren, de kinderen zal helpen om veiligheid boven geweld en boeren over criminaliteit te kiezen.

Woensdagavond 08/11, Vredeshuis, i.s.m. Oxfam Gent. 90 min.

2. La cinquième saison 9/11

+ introductie door de regisseurs Peter Brosens en Jessica Woodworth
Wat als de lente niet komt? Le cinquième saison toont een magisch mooi in beeld gebracht, maar duister verhaal over een Ardens dorp waar de natuur zich tegen de mens keert. De dorpelingen zoeken elk hun eigen manier om hiermee om te gaan …

Donderdagavond 09/11, Studio Skoop. 1u33min.

3. Les Liberterres 10/11

Het huidige landbouwmodel is schadelijk voor mens en milieu, onderhevig aan kelderende prijzen, én produceert onvoldoende. Vier boeren uit België, Italië, Oostenrijk en Afrika blijven niet bij de pakken zitten, en experimenteren erop los op zoek naar een duurzame, autonome en lokale productie. Kunnen ze hiermee de wereldbevolking voeden?

Vrijdagavond 10/11, Art Cinema OFFoff. 1u22 min.

4. Cloudboy 11/11

De 11-jarige stadsjongen Niilas woont, zolang hij zich kan herinneren, bij zijn papa. Zijn Zweedse mama Katarina kent hij nauwelijks. Deze zomervakantie moet de verlegen Niilas -zeer tegen zijn zin- afreizen naar Lapland waar zijn moeder en haar nieuwe gezin bij de Sami, tussen de rendieren, wonen. De rendiertrek is volop aan de gang en ook Niilas moet een handje toesteken. Maar wat moet hij daar zonder internet of games? Ondanks de warme ontvangst, reageert Niilas zeer terughoudend. De enige die langzaamaan tot hem doordringt, is zijn nieuwe zus Sunnà. Stilaan ontdekt hij zijn roots, die sterker blijken dan hij ooit had kunnen vermoeden. Tegen alle verwachtingen in beleeft Niilas de meest avontuurlijke zomer van zijn leven.

Zaterdagnamiddag 11/11, Studio Skoop. 77 min. Kinderfilm vanaf 7 jaar.

5. The wild bees that keep us 11/11

+ inleiding en bespreking door Fastenopfer coördinator Filip Debruyne
In Laos zijn NGO’s niet toegestaan. Desondanks ontstond er een sterk netwerk van arme boeren bijenkasten starten met wilde bijen uit het bos. De Belgische documentaire van Dimi Dumortier, in samenwerking met Fastenopfer Laos, toont het belang van het bos en laat zien hoe het gebruik van pesticides in de moderne landbouw de bijen treft. De dorpelingen zoeken oplossingen, en ontdekken de snel oprukkende Chinese markt die nood heeft aan natuurlijke producten uit een gezond bos. Plots blijken ecologie en economie wel met elkaar te verzoenen.

Zaterdagavond 11/11, hostel De Draecke. 30 min.

 

Praktische info: zie de website van het Gents MilieuFront  of via de Facebook-pagina.

Groene Loper 2017
Groene Loper 2017