#eat4thegreek

Liefde gaat door de maag. Kunnen steun en verzet daar ook een plaats krijgen? Overal in Europa ontstaan kleine of grotere initiatieven die werken aan een sociale, leefbare buurt. Zowel hier als in Griekenland. #eat4thegreek roept op om burgerinitiatieven te steunen in Griekenland door Griekse sla te komen eten.
Greek Salad, Indrek Torilo, Flickr CC BY-NC

Elke woensdag hou ik met andere vrijwilligers een buurtkoffiehuisje open in Ledeberg (Gent): StanZa. We willen van onze buurt een leefbare, sociale en duurzame plek maken. Ontmoeting staat centraal en een kop koffie en een pannenkoek helpen daarbij. Maar er is meer. Op deze plek creëren we opnieuw de stad, we geven ze vorm vanuit de buurt.

Klein verzet

Zoals Tine Hens in haar boek Het klein verzet toont, zijn over heel Europa mensen op zoek naar een andere economie. Ze werken aan menselijke alternatieven voor concurrentie en groei. Volkskeukens, gedeelde moestuinen, buurtkoffiehuizen, fietskeukens, ... deze burgerinitiatieven tonen aan dat er wel degelijk een alternatief is. Vaak zijn deze alternatieven erg buurtgericht maar ze ontstaan zowel in Duitsland als in België, in Portugal als in Griekenland. Hoe kunnen deze haarden van "klein verzet" elkaar versterken? 

#eat4thegreek

Elke woensdag staat bij ons een Grieks slaatje op het menu. O ironie dacht ik vandaag. Griekse sla in Ledeberg, terwijl in Griekenland op hetzelfde moment vooral onzekerheid heerst. Maar ook in Griekenland moeten er plekken zijn zoals StanZa in Ledeberg. Plekken waar gedeeld wordt en ingezet wordt op ontmoeting. Voedselteams waar rechtstreeks bij de boer gekocht wordt, Volkskeukens waar eten gedeeld wordt, buurtkoffiehuizen waar een kop koffie troost biedt,... Plekken die onze steun ook kunnen gebruiken. 

Griekse sla

Heel de zomer serveren we verder Griekse Sla. Maar per verkocht slaatje gaat 10% als gift naar een burgerinitiatief in Griekenland. Omdat verzet niet begint met grote woorden maar met kleine daden.

Oproep

"jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet

en dan die vraag aan een ander stellen..." (R.Campert)

Dus aan alle pop-up resto's, sociale plekken, volxkeukens, hippe koffiebars, ... Steun #eat4thegreek en serveer je eigen versie van de Griekse Sla. Hieronder volgt weldra een lijst met te steunen initiatieven. 

Initiatieven

Micropolis: Volkskeuken in Thessaloniki (facebook)

Perka: groententuinen in Thessaloniki op voormalige militaire domeinen