De geefkast op Hogeschool Odisee

De geefkast op Hogeschool Odisee

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 13/02/2023
Verschillende organisaties, bedrijven, scholen,... plaatsten een geefkast tijdens December Geefmaand. De ideale manier om ongebruikte spullen weg te geven, én iemand anders er blij mee te maken. Want de feestdagen zijn het moment om stil te staan bij overconsumptie en het delen van spullen. Ook Hogeschool Odisee Campus Brussel plaatste een kast: “De geefkast toont op een eenvoudige manier dat het delen van spullen veel voordelen biedt”.

Baptist Bosmans van Stuvoplus, de afdeling voor studentenvoorzieningen, installeerde een geefkast in Campus Brussel waar zowel Hogeschool Odisee als KU Leuven gevestigd zijn.

Vanwaar de interesse om een geefkast te starten?

Baptist: “Eén van onze studenten kwam naar ons met de campagne December Geefmaand van Netwerk Bewust Verbruiken en vroeg of onze school geïnteresseerd was om een geefkast te plaatsen. Ik was meteen gewonnen voor dat idee, want tijdens de feestdagen zetten wij volop in op het steunen van goede doelen en sociale organisaties. Het idee van de geefkast is een nieuw concept voor ons. Wij waren onmiddellijk enthousiast om meer te ruilen en minder te kopen, dus we sprongen mee op de kar. Ik had enkel de toelating nodig van de directeur, en ook die was meteen enthousiast.”

Is de geefkast een succes op school?

Baptist: “Zeker en vast. We plaatsten de kast aan het onthaal van de school. Veel mensen nemen een kijkje in de kast en komen later terug om er zelf iets in te plaatsen. De studenten ruilen vooral en het personeel plaatst spullen in de kast. Er liggen allerlei spullen in: kledij, speelgoed, puzzels, boeken, dekentjes,... De geefkast is zeker iets dat we willen blijven promoten tijdens de feestdagen.”

De geefkast plaatsen was niet veel werk, terwijl we wel veel mensen doen nadenken over het aantal spullen dat we hebben en wat we allemaal kopen tijdens de feestdagen

Is het eenvoudig om een geefkast te plaatsen?

Baptist: “Het is heel weinig moeite om een geefkast op te starten. We plaatsten een tafel met enkele kisten erop, en dat was het enige grote logistieke werk. Verder hingen we affiches op en brachten we iedereen op de hoogte. Dat was niet veel extra werk voor ons, terwijl we veel mensen doen nadenken over het aantal spullen dat we hebben en wat we allemaal kopen tijdens de feestdagen.”

Baptist: “Het vraagt uiteraard een engagement om je in te zetten voor de geefkast, want je bent er een paar keer mee bezig. Je moet eraan denken om iets mee te nemen, je moet thuis op zoek gaan naar ongebruikte spullen én dan moet je ze nog eens meenemen naar school. Zo sta je stil bij de vele dingen die je thuis hebt liggen en niet meer gebruikt. Dan bedenk je dat er veel mensen zijn die deze spullen heel goed kunnen gebruiken. Dat denkproces erachter is mooi.”

Waarom vind je het belangrijk dat een school meedoet aan dit initiatief?

Baptist: “Wij zijn hier om jongvolwassenen te kneden (lacht). In december zitten jongeren vooral met examens in hun hoofd. Ze zijn veel met zichzelf bezig om te slagen voor de examens. Die kast kan even zorgen voor wat relativering, want je denkt na over de overvloed aan spullen, duurzaam gebruik ervan en het feit dat veel mensen er geen toegang tot hebben. De geefkast toont op een eenvoudige manier dat het delen van spullen veel voordelen biedt.”

Denk je dat studenten moeten blijven gesensibiliseerd worden rond het delen van spullen?

Baptist: “Dat vind ik zeker, en niet enkel tijdens de feestdagen. We leven in een tijd van massaconsumptie waarin alles draait rond kopen-kopen-kopen. In de winkelstraat is er een overrompeling tijdens de feestdagen. Ik vind het leuk dat we met de school zo’n actie kunnen ondersteunen zodat mensen hier meer bij stilstaan.”

 

Lees hier alles over December Geefmaand en over hoe je een geefkast installeert.

 

Ontstaan als onderdeel van het project Simplify Life in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.