Autodelen groeit in Vlaanderen

Autodelen groeit in Vlaanderen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 23/01/2014
Autopia – het Vlaams steunpunt particulier autodelen - deed een bevraging om de bereidheid tot autodelen in Vlaanderen te peilen. Voornaamste conclusie is dat er een groot draagvlak bestaat voor autodelen en delen in het algemeen.
Autodelen in Vlaanderen kent opmars
Autodeelsalon Gent. Foto Isabel Pousset.

De enquête werd in mei en juni van dit jaar verspreid via verschillende kanalen. 2000 Vlamingen dienden een geldig formulier in. De meest opmerkelijke resultaten van de bevraging situeren zich in de bereidheid tot (auto)delen. Bijna 60% geeft aan dat ze gebruik zouden maken van een deelwagen mocht die in de buurt aangeboden worden. Ongeveer hetzelfde aantal zou de eigen wagen willen delen. 65% wil ook andere zaken delen met de buurt, voornamelijk gereedschap, boeken en dvd’s. 23% van de respondenten zegt a priori neen, mocht de gemeente haar eigen wagenpark delen met de buurtbewoners. Meer dan de helft zou onmiddellijk meestappen in het verhaal.

Verlies van vrijheid grootste anti-argument

Het meest gehoorde argument om niet aan autodelen te doen is het verlies van vrijheid en de angst voor wat zal gebeuren bij een ongeval of kras. Ander veel voorkomend argument is het verbod om bedrijfs- of leasewagens te delen.

60% geeft aan dat ze gebruik zouden maken van een deelwagen mocht die in de buurt aangeboden worden.

Sporadisch autodelen gebeurt al vaak

Een kwart van de ondervraagden leent de wagen al eens uit aan een kennis of familielid. Hetzelfde aantal stipt aan dat ze wel eens een wagen van een kennis of familielid gebruikt. 73% doet dit gratis omdat het een vriendendienst is. Als er toch een vergoeding tegenover staat, is dit in de helft van de gevallen door de wagen vol te tanken. 15% betaalt een forfaitair bedrag. 1/3 van de respondenten maakt helemaal geen afspraken voor het gebruik van de wagen. Slechts 3% zet de gemaakte afspraken op papier.

Koning auto is een (duur) gebruiksvoorwerp

Voor de meerderheid van de deelnemers aan de bevraging is de auto is een gebruiksvoorwerp (67%). 1/3 beschouwt de wagen als hun vrijheid, en een vijfde geeft aan dat hij onmisbaar is (figuur 6). Autopia peilde ook naar de minder leuke aspecten van koning auto. Het meest ergerlijke aan het bezitten van een wagen blijkt de hoge kostprijs (50%), op grote afstand gevolgd door de files (16%) en het vinden van en parkeerplaats (8%). Ondanks de hoge weerstand tegen de hoge kostprijs van een wagen heeft meer dan 1/3 van de deelnemers helemaal geen idee hoeveel de wagen(s) kost(en). Volgens cijfers van het NIS besteedt een Vlaming jaarlijks gemiddeld ca. 5000 euro aan zijn wagen. Door aan autodelen te doen kan je algauw 1000 euro à 3000 euro  per jaar besparen.

Deze enquête kaderde in de Week van de Mobiliteit en het Deelfeest, een evenement rond autodelen en andere vormen van gedeeld gebruik op 22/9 in Gent.

Ook gepost in: Mobiliteit