Werken in een meer circulaire economie

Werken in een meer circulaire economie

Reset.Vlaanderen
geschreven door Reset.Vlaanderenlaatst aangepast op 06/05/2022
Een publicatie van Koning Boudewijnstichting met de blik op horizon 2035

De circulaire economie draagt de belofte in zich van een meer ecologisch duurzame, sociaal inclusieve en economisch welvarende samenleving. Die belofte wordt echter pas waar als die economie ook echt ‘goed werkt’. Dat roept de vraag op wat circulaire economie en de arbeidsmarkt voor elkaar betekenen, waarop we ons moeten voorbereiden en hoe. Dan gaat het niet enkel meer om duurzaam omgaan met materialen en energie, maar ook om duurzaam omgaan met talenten en loopbanen.

Om die gemeenschappelijke beelden en een visie op de toekomst te ontwikkelen, organiseerde de Koning Boudewijnstichting in 2021 de toekomstverkenning 'Working in a more circular economy – Horizon 2035'. Daarbij werden er vier scenario’s uitgewerkt vanuit verschillende perspectieven en bovenal vanuit een gemeenschappelijke dialoog. Onder meer Vanya Verschoore van Reset.Vlaanderen werkte daaraan mee.

Deze toekomstverkenning biedt misschien geen pasklare antwoorden, maar wel rijke verhalen die tonen welke vragen we ons vandaag kunnen stellen om ons voor te bereiden op een duurzame toekomst.

> Download de samenvatting

> Download de publicatie