De toekomst is aan BROEKLIN: een circulair bedrijventerrein

De toekomst is aan BROEKLIN: een circulair bedrijventerrein

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 23/04/2020
Inzetten op lokale productie en consumptie, circulariteit en opleiding, vanuit die droom zet Bond Beter Leefmilieu z'n schouders onder de ontwikkeling van de Uplace-site
(c) ORG

Vandaag maakten Uplace en Alexander D'Hooghe van ontwerpbureau ORG de nieuwe plannen bekend voor de Uplace-site in het Vlaams-Brabantse Machelen. 

Wat voorafging 

In Machelen zou een mega-shoppingcentrum komen, een achterhaald concept en een project dat op veel tegenstand stuitte o.m. van Bond Beter Leefmilieu (BBL), Greenpeace en Bral. Hun motivatie? Een groot shoppingcentrum op een pure autolocatie is niet te rijmen met de uitdagingen inzake luchtvervuiling, klimaat, verkeer en ruimtelijke ordening.

Vandaag zijn de plannen voor dat shoppingcentrum naar de prullenmand. BBL is verheugd dat na jaren van polarisering en rechtszaken de strijdbijl begraven kan worden. (Wil je meer weten? Check het dossier over geplande shoppingcentra Uplace en Neo op de BBL-site.)

Op naar de toekomst

Er is een nieuw plan voor de site: een circulaire bedrijvenzone die vertrekt van een compleet nieuwe visie. BBL werkte mee aan de voorbereiding van deze nieuwe plannen en engageert zich om ook in de toekomst de schouders te zetten onder de ontwikkeling van een circulaire maakwinkelzone.

Het concept van de werkwinkelwijk ligt in het samenbrengen van lokale productie, consumptie, circulariteit en opleiding, Dit programma zet in op een korteketeneconomie, waarbij afvalstoffen hergebruikt worden als grondstof. In BROEKLIN zal ook ruimte zijn voor stadslandbouw ten voordele van bijvoorbeeld de aanwezige restaurants. De vezels uit die landbouw kunnen vervolgens verwerkt worden tot textiel, waaruit ook productie voortvloeit in de maakwinkels. Zo kunnen kringlopen gesloten worden.

BBL is gewonnen voor het idee van een circulair bedrijventerrein, zoals nu in de plannen staat, en merkt op: "De focus op textiel en voedselafval in de huidige plannen kan wat ons betreft nog volop worden verruimd in deze stedelijk-industriële omgeving. Een stuk verkoopsruimte is voor ons geen taboe, volgens het principe dat wat ter plaatse geproduceerd wordt ook ter plaatse verkocht wordt. Veel lagere impact mobiliteit De belangrijkste kritiek op het vroegere shoppingcentrum was het mobiliteitsprobleem. De nieuwe werkwinkelwijk heeft een veel lagere impact op de mobiliteit, aangezien maakwinkels een heel ander mobiliteitsprofiel hebben, met minder autoverplaatsingen in de spits. Het aantal parkeerplaatsen vermindert ook gevoelig (-20%), bovendien wordt voorzien in een ‘transitieparking’, die na verloop van tijd makkelijk omgebouwd kan worden tot productieruimte. Daarnaast wordt ingezet op een fietsnetwerk, een mobipunt met deelwagens en kleine elektrische vervoersmiddelen. Belangrijk is tot slot ook dat de ontwikkeling van de site niet als een losstaand project wordt opgevat, maar kadert binnen de algemene ontwikkeling van de regio. Daarbij is met name de ontsluiting van de site en de impact op de mobiliteit een belangrijk aandachtspunt."

 

Sterk (weer)werk van Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace Belgium en BRAL Brussel!