Wat met gedeelde mobiliteit?

Wat met gedeelde mobiliteit?

Vanya Verschoore
geschreven door Vanya Verschoorelaatst aangepast op 10/10/2017
Duurzame mobiliteit? Ik daag je uit om je te laten inspireren door ons nieuwste magazine en na te gaan welke mogelijkheden er bij jou in de buurt of op het bedrijf zijn.
AMmagazine gedeelde mobiliteit
AMmagazine gedeelde mobiliteit

Op 27 maart ondertekende Arbeid & Milieu samen met 82 andere bedrijven en organisaties de Green Deal Gedeelde Mobiliteit. Voertuigen die aangedreven worden door fossiele brandstoffen (veel auto’s, bussen en vrachtwagens) stoten een belangrijke hoeveelheid broeikasgassen uit. Het is dan ook essentieel om op korte termijn concrete acties te ondernemen om die uitstoot te verminderen. We moeten werk maken van gezondere lucht en meer verkeersveiligheid. Hiervoor moeten we enerzijds kijken naar de overheid, die de randvoorwaarden moet creëren, maar anderzijds hebben we als werknemer en burger zelf de keuze om het goede voorbeeld te tonen.

Met ons gezin delen we onze auto sinds 2014. We wonen midden in de stad en doen bijna alles te voet of met de bakfiets. Ikzelf neem de trein naar Brussel om te werken. We merkten dat onze auto vaak drie dagen stil stond. Dan betaal je verzekering, onderhoud en andere vaste kosten voor een auto die het grootste deel van zijn tijd stilstaat. Op een bepaald moment stonden we voor de keuze: doen we onze wagen weg of laten we er andere mensen  gebruik van maken? Dat laatste bleek economisch interessant: voor ons (want we hoeven de vaste kosten niet alleen te dragen), maar ook voor de autodelers: het koppel waarmee we onze auto delen had anders een wagen moeten kopen. Via het systeem van CozyCar is alles zeer goed geregeld. Naast de financiële meevaller stimuleert het ons om veel bewuster om te gaan met ons autogebruik. Dit zorgt ervoor dat we meer bewegen.

Ik daag je uit om je te laten inspireren door ons nieuwste magazine en na te gaan welke mogelijkheden er bij jou in de buurt of op het bedrijf zijn. Zin om in je bedrijf het gesprek aan te gaan over een ander mobiliteitsbeleid? Geef ons een seintje, wij gaan er graag mee aan de slag om jullie op weg te zetten.

Graag lid worden? Proefexemplaar ontvangen? info@a-m.be

Vanya Verschoore, coördinator Arbeid & Milieu