Verover de Ruimte: meer ruimte voor voetgangers en fietsers

Verover de Ruimte: meer ruimte voor voetgangers en fietsers

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 16/05/2020
Er is meer ruimte nodig voor parken, natuurgebieden, trage wegen … Dat heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt. Daarom sluiten we aan bij een breed platform dat een herverdeling vraagt van de openbare ruimte.

We kampen met een ongeziene gezondheidscrisis. Om die het hoofd te bieden blijven heel wat mensen in hun kot; wie dat kan, werkt van thuis uit. We houden afstand en nemen de nodige voorzorgsmaatregelen.

Als we uit ons kot komen om te wandelen, joggen of fietsen valt op hoe breed de onderbenutte straten zijn en op hoeveel trottoirs en fietspaden we plaats tekort hebben. De anderhalve meter-regel respecteren is dan niet altijd gemakkelijk. Als er ooit een moment was om onze open­bare ruimte slim en eerlijk te herverde­len, dan is het nu. Het is belangrijk voor onze gezondheid!

Er is meer ruimte nodig voor parken, natuurgebieden, trage wegen … Dat is nu wel heel duidelijk. Daarom willen we een herverdeling van de openbare ruimte. Met het platform 'Verover de Ruimte’, een brede alliantie van middenveldorganisaties, (lokale) actiegroepen en academische actoren bundelen we de krachten en roepen we op om samen de publieke ruimte kwaliteitsvol her in te richten.

We willen:

  • Gezonde ruimte voor iedereen, meer beweeg- en speelruimte in gezonde lucht, met ruimte om te ademen
  • Publieke ruimte iedereen: meer bewegingsvrijheid voor voetgangers en fietsers in plaats van exclusief ruimtebeslag voor autoverplaatsingen en parkeren, in het bijzonder in dichtbewoonde buurten
  • Verkeersruimte om zoveel mogelijk mensen veilig te vervoeren (anderhalvemeteren + verkeersveilig - géén overdreven snelheden) De focus ligt op mensen, niet op voertuigen
  • Actieve ruimte voor iedereen, plaats om te sporten, fietsen, bewegen
  • Groene en aantrekkelijke ruimte voor iedereen: buitenruimte met stads- en straatgroen dat rust brengt, in het bijzonder voor wie daar ‘in zijn kot’ geen gelegenheid voor heeft

Het evenwicht op straat is de afgelopen weken verschoven: het autoverkeer is sterk afgenomen, terwijl mensen meer wandelen en fietsen in hun buurt. De luchtkwaliteit verbetert zienderogen. De publieke ruimte heeft zich niet aangepast aan dat nieuwe evenwicht: mensen verdringen zich op smalle voetpaden of in het schaarse (stads)groen. Daarbij komt het verminderde aanbod openbaar vervoer als extra uitdaging. Dit zal zorgen voor meer autoverplaatsingen en dus de wens om méér ruimte aan het autoverkeer toe te wijzen. Voor een veilige exit uit de coronacrisis zijn maatregelen noodzakelijk en het slim herverdelen van de publieke ruimte is daar een van...

Een brede alliantie

Verover de Ruimte is een initiatief van een brede alliantie organisaties, belangenverenigingen, experts en academici.
Netwerk Bewust Verbruiken sloot zich daarbij aan.

Voor lokale overheden 

... zet Verover de ruimte inspirerende tips en initiatieven op een rijtje

Voor burgers die in actie willen komen 

Verover mee de ruimte!
Dat kan op verschillende manieren: 

  • Hang een raamposter op
  • Deel je eigen verover-plannen   
  • Duid aan op een kaart welke plekken in jouw buurt of werkomgeving een andere inrichting verdienen 

 

>>> duurzame-mobiliteit.be/verover-de-ruimte