Veranderalles.be verzamelt hoopvolle initiatieven

Veranderalles.be verzamelt hoopvolle initiatieven

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 22/02/2017
De blog Verander Alles verzamelt alle hoopvolle initiatieven op één plek. Initiatieven die iets doen bewegen, van mensen met grote plannen en kleine ideeën. Zij maken werk van een samenleving die meer duurzaam, solidair, inclusief en democratisch is.

Verander alles

De blog ‘Verander alles’ ontstond naar aanleiding van de voorstelling ‘Hoop’ van theatermaker Stijn Devillé en Het nieuwstedelijk. ‘Hoop’ is het sluitstuk van de trilogie ‘Hebzucht, Angst, Hoop.’ De titel en het motto van deze blog komen rechtstreeks uit de tekst van Stijn:

  • “We leven niet in een tijdperk van verandering. We leven in een verandering van tijdperk. Utopieën worden in eerste instantie op drie gronden bestreden. Eén. Futiliteit: het kan niet. Twee. Gevaar: de risico’s zijn te groot. Drie. Perversiteit: het ontaardt in zijn tegendeel. Maar kort nadat utopieën zijn ingevoerd, ervaren we ze als de normaalste zaak van de wereld. De werkelijkheid is niet onveranderlijk. Alles zou anders kunnen zijn. Utopieën kunnen de manier waarop de wereld vandaag draait, ontmaskeren als slechts één van vele mogelijkheden. Dit zal veel van ons vragen. Het zal op grote weerstand stoten. Maar het kan. We sturen mensen naar de maan. We zenden missies naar Mars. Wir schaffen das. We moeten eigenlijk alleen maar beslissen, dat we het ook willen.”

Van kleinschalige buurtorganisaties tot breed gedragen burgerbewegingen, van circulaire economie tot ecologische technologie, van lokale boer tot webshop, van kunstproject tot app

Naar aanleiding van ‘Hoop’ ging het Het nieuwstedelijk op zoek naar hoopvolle initiatieven die iets doen bewegen, naar mensen met grote plannen en kleine ideeën. Op de blog ‘Verander alles’ verzamelde het theaterhuis deze praktijken. Van kleinschalige buurtorganisaties tot breed gedragen burgerbewegingen, van circulaire economie tot ecologische technologie, van lokale boer tot webshop, van kunstproject tot app. Alles en iedereen die bezig is met de toekomst en de werkelijkheid wil veranderen probeerden zij een plaats te geven op deze blog. Sneeuwbalgewijs verzamelden ze meer en meer initiatieven. Met ‘Hoop’ en met de blog wilde Het nieuwstedelijk een zaadje planten voor meer. Meer warmte, meer initiatief, meer engagement, meer perspectief, meer toekomst, … Kortom, meer hoop. Hoop voor vandaag en zin in morgen.

Naar een breder verhaal

Voorjaar 2016 stelde Socius, het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk, de vraag om ‘Verander Alles’ over te nemen en uit te breiden. Het steunpunt zorgt vanaf februari 2017 voor een meer planmatige aanvulling van de blog met praktijken uit het brede sociaal-culturele veld, bijvoorbeeld uit het sociaal-cultureel volwassenenwerk, de welzijnssector, de kunstensector, het jeugdwerk maar ook burgerinitiatieven en -bewegingen.

De praktijken die het steunpunt naar voor schuift trachten allemaal op hun eigen, unieke manier een alternatief te bieden voor de huidige maatschappelijke spelregels. Zij maken werk van een samenleving die meer duurzaam, solidair, inclusief en democratisch is. De stroom van deze verschillende praktijken samen is als het ware een voorafbeelding van de samenleving van morgen.

Net die stroom is wat Socius zichtbaar wil maken voor sociaal-culturele professionals, vrijwilligers en al wie het sociaal-cultureel werk een warm hart toedraagt. Laat je inspireren en grijp de kans je te verbinden met andere ‘veranderaars’.

 

- Ook My Fair Baby, een project van Netwerk Bewust Verbruiken, kreeg een plaatsje op de website -