DE LIVING: positief woon-alternatief voor mensen in 2e levenshelft

DE LIVING: positief woon-alternatief voor mensen in 2e levenshelft

placeholder
geschreven door Steven D'Haenslaatst aangepast op 11/04/2017
Het burgerinitiatief Symbiosis biedt een positief woonalternatief voor mensen die de tweede levenshelft bereikt hebben. De vzw biedt een duurzame woonvorm waarin kwaliteit en gemoedsrust centraal staan.
Inspirerende plekken ombouwen tot healing environments waar het goed is te wonen.

Hoe wil je leven en wonen tijdens je tweede levenshelft Die vraag leidde tot het bestaan van vzw Symbiosis. Het burgerinitiatief werkte de voorbije 4 jaar aan een waardig en positief woonalternatief voor mensen die de 2e levenshelft bereikt hebben. Samen met een hele reeks van experten en steun van de Vlaamse overheid, kwam Symbiosis tot stand. Binnen een IWT-innovatietraject werd een duurzaam model gecreëerd waarin alle betrokkenen (bewoners zelf, kinderen van, buurt, Vlaamse overheid,…) winnaars zijn.

De LIVING

De tweede levensfase, Indian Summer genaamd, wordt gezien als een tijd voor nieuwe aspiraties en plannen. Een tijd waarin je gefocust wordt op de 'echt' belangrijke zaken, met meer kwali-tijd en tegelijk gemoedsrust. Een tijd waarin we een rol spelen voor onze naasten en de maatschappij. Daarom lanceert Symbiosis De Living. Een samenleving die je zelf creëert met gelijkgestemden.

De leden van v.z.w.  Symbiosis  zien  een gemis in het bestaande woon/zorg  aanbod  voor medioren & senioren in Vlaanderen en willen  via  een  netwerk van Symbiosis-huizen hierop een antwoord bieden. Een Symbiosis huis is een woonvorm waar ongeveer 25 personen in hun tweede levenshelft beslissen om hun privatieve woonruimte te delen en een engagement naar elkaar en de buurt op te nemen. De v.z.w. Symbiosis willen met de juiste expertise optreden als facilitator  &  mediator  in  de  plannings- en realisatiefase, de passende  bewonersgroepen  samenbrengen en het eerder genoemde evenwicht op lange termijn borgen.

Praktisch

Spreekt dit idee jou aan? Wil je meer info over DE LIVING?

www.wonenindeliving.be.