Eenvoudig leven, het nieuwe normaal in 2016?

Eenvoudig leven, het nieuwe normaal in 2016?

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 14/01/2016
Allereerst wensen we jullie een fantastisch 2016. Dat het een jaar mag zijn waarin alle wensen uitkomen en de wereld een vrediger plek wordt. Voor Netwerk Bewust Verbruiken wordt 2016 alvast speciaal, want 1 januari gingen we aan de slag met onze nieuwe beleidsplan. Daarin penden we onze dromen en doelstellingen voor de komende vijf jaar neer.

Netwerk Bewust Verbruiken focuste de voorbije jaren voornamelijk op hoe je als consument je aankoopgedrag kon verduurzamen. In de komende beleidsperiode (2016-2020) zullen we vooral de stap vóór die aankopen in vraag stellen. Hoe we door minder te consumeren, meer te delen en te repareren - kortweg eenvoudiger te leven - kunnen komen tot een rijker leven. Daarnaast willen we nieuw leven blazen in het publieke debat over wat ons nu eigenlijk écht gelukkig maakt.

Deze drie doelstellingen hingen alle collega's op 1 januari boven hun bed

1. Duurzaam leven = het nieuwe normaal 

Wanneer we goed voor onze spullen zorgen, dingen delen en wat stuk is herstellen, hoeven we minder aankopen te doen. Daardoor hebben we minder koopkracht nodig en kunnen we eventueel wat minder werken. Wat vervolgens extra geeft tijd om sociaal/ecologische keuzes te kunnen maken en tijd te besteden aan gezin, familie, vrienden, lokale initiatieven. Met concrete en inspirerende verhalen gevat in beeld, tekst en geluid willen we burgers goesting doen krijgen in een eenvoudig en duurzaam leven, zodat meer doen met minder een evidente, haalbare en positieve keuze wordt.

2. Van consument naar co-sument

Iedereen is mens, buur, ouder, burger... en maakt in die hoedanigheid elke dag opnieuw keuzes, die op hun beurt een invloed hebben op de wereld. Consumptie is daarom zeker niet altijd de individuele keuze van één persoon. Netwerk Bewust Verbruiken wil groepen en burgers in beweging zetten om samen te kiezen voor sociale en milieuvriendelijke oplossingen. We verbinden organisaties en individuen in vernieuwende samenwerkingsinitiatieven, die elkaar en anderen versterken en inspireren.

3. Netwerk Bewust Verbruiken heeft een kwalitatieve, innovatieve en impactgerichte werking

Ook de komende jaren zullen we innovatieve (piloot)projecten opzetten of ondersteunen. Die zijn immers een voorafspiegeling, een labo van hoe een duurzame wereld eruit zou kunnen zien. We willen onze lidorganisaties op allerlei manieren betrekken en gaan op zoek naar nieuwe boeiende partnerschappen. Want enkel door samen te werken, krijgen onze gezamenlijke dromen meer slagkracht. Wie weet lopen we elkaar binnenkort wel tegen het lijf?
 

Meer lezen?

Benieuwd hoe we tot dit beleidsplan kwamen, of welke concrete activiteiten we de komende jaren plannen?
Je kan het volledige beleidsplan hier downloaden

Voor wie liever plaatjes klikt: deze Prezi-presentatie geeft onze missie en visie voor 2016-2020 bondig weer.