Say Yes to Repair! We vragen Europa om gemakkelijk te repareren producten

Say Yes to Repair! We vragen Europa om gemakkelijk te repareren producten

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 11/01/2019
Samen met andere NGO’s, organisaties en reparateurs voerden Netwerk Bewust Verbruiken en spin-off vzw Repair & Share actie bij de Europese instellingen. We protesteerden tegen de afnemende levensduur van toestellen. Onze eerste actie vond plaats op 10 december 2018, bij het begin van een reeks onderhandelingen over een voorstel dat fabrikanten ertoe verplicht om huishoudelijke apparaten duurzamer te ontwerpen en repareerbaar te maken. Toen de EU-lidstaten de onderhandelingen hervatten op 8 januari 2019, deden we een nieuwe Repair flashmob. We vroegen de onderhandelaars-experten om weerstand te bieden aan de druk van de industrie en te stemmen voor het recht op reparatie.
© Netwerk Bewust Verbruiken

10 december 2018 

NGO's, organisaties en reparateurs kwamen vanmorgen bijeen aan het conferentiecentrum waar EU-lidstaten stemmen over de ecodesign-wetgeving om de milieu-impact van producten te verminderen. Voor het eerst gaat het om maatregelen die niet alleen de energie-efficiëntie van apparaten en elektronica verbeteren, maar die er ook voor zorgen dat ze langer meegaan en gemakkelijker te repareren zijn.

Demonstranten brachten kapotte apparaten mee, ter illustratie van de hoeveelheid afval die wordt gegenereerd door apparaten die moeilijk en tegen vaak hoge kosten te repareren zijn. Consumenten zijn het beu om geld te verspillen aan producten die zijn ontworpen om vroegtijdig afval te worden.

De Europese Commissie heeft ambitieuze voorstellen opgesteld die herstel kunnen vergemakkelijken. Maar na druk van de industrie werden deze teruggedrongen

De EU verschuift van reparatie naar recycling onder druk van de industrie

De Europese Commissie heeft ambitieuze voorstellen opgesteld die herstel kunnen vergemakkelijken. Maar na druk van de industrie werden deze teruggedrongen. De voorstellen zijn verschoven van ontwerp voor reparatie naar ontwerp voor recycling. Toch schrijft de eigen afvalrichtlijn van de EU voor dat herstel altijd de voorkeur krijgt boven recycling, omdat er veel meer hulpbronnen en energie worden teruggewonnen.

Aanvankelijke voorstellen eisten dat de lichtbron van een toestel gemakkelijk door de eindgebruiker kan verwijderd worden. Totdat lobbygroepen de Commissie ervan hebben overtuigd dat lichtbronnen alleen verwijderbaar moeten zijn voor recycling. Dat betekent dat je misschien onderdelen moet vernietigen om toegang te krijgen tot de lamp. Als het licht in de koelkast kapot gaat, zal het dus niet mogelijk zijn om dit te vervangen.

Voor wasmachines, vaatwassers en koelkasten stelde de Commissie voor om reserveonderdelen voor iedereen beschikbaar te stellen. In de nieuwste EU-voorstellen zijn reserveonderdelen echter alleen beschikbaar voor professionele reparateurs, wat betekent dat consumenten, Repair Cafés of onafhankelijke reparateurs geen toegang hebben tot reserveonderdelen, waardoor de mogelijkheden van een consument om zijn apparaat te laten repareren, ernstig worden beperkt.

Burgers eisen hun recht op reparatie

EU-lidstaten kunnen de voorstellen nog redden tijdens belangrijke stemmingen in december en januari. Publieke steun voor ambitieuze reparatieregels neemt toe. Petities in Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk naderen 200.000 handtekeningen, daarin wordt gevraagd om gemakkelijk herstelbare en duurzame producten. Repareerbare en duurzame apparaten besparen geld, middelen en het klimaat.

"Door repareerbaarheid weg te halen uit de voorgestelde wetgeving, dient de EU de winsten van de industrie in plaats van onze levenskwaliteit en die van toekomstige burgers. We eisen dat de EU naar haar burgers luistert en naar hun wens om te repareren", aldus Maarten Depypere, medewerker reparatiebeleid bij iFixit.

 

Update na stemming 10 december 2018

Onze eerste actie viel niet in dovemansoren. Ondanks het verzet van de industriële lobby, stemden de EU lidstaten op 10 december enkele wetten die koelkasten en diepvriezers makkelijker repareerbaar maken. Al is er nog ruimte voor verbetering, een belangrijke eerste stap is gezet. Hopelijk worden deze wetten de komende weken ook uitbreid naar alle andere toestellen. Lees meer info hier.

 

Update na tweede actie op 8 januari 2019

Quote van de website van Het Laatste Nieuws (8 januari 2019): Aan het gebouw van de Europese Commissie vond dinsdagochtend een repareer-flashmob plaats. De actievoerders willen de EU-lidstaten, die dinsdag stemmen over herstelbaarheid van vaatwassers, oproepen om wisselstukken en reparatie-informatie voor iedereen beschikbaar te stellen. Met kapotte vaatwassers en wasmachines trok een dertigtal actievoerders van verschillende Belgische maar ook Europese organisaties dinsdagochtend de aandacht aan het gebouw van de Europese Commissie. Daar stemmen de EU-lidstaten dinsdag over een nieuwe wetgeving rond de repareerbaarheid van vaatwassers. De actievoerders vragen de lidstaten om onnodig afval te voorkomen en daarom wisselstukken en reparatie-informatie openbaar beschikbaar te stellen voor alle Europese burgers. “Als burgers vinden wij het belangrijk dat huishoudtoestellen lang kunnen meegaan en dat zij te herstellen zijn”, legt Rosalie Heens van de Brusselse organisatie Repair & Share uit. “Repareer- en deelinitiatieven kenden de afgelopen jaren een ‘boom’. Mensen willen toestellen niet zomaar weggooien maar willen ze zelf kunnen herstellen”.

 

De acties wordt gesteund door EEB, Netwerk Bewust Verbruiken en spin-off vzw Repair & Share, iFixit, Repair Together, Test Aankoop, Bond Beter Leefmilieu, Coolproducts, ECOS, RREUSE, SchraubeLocker, The Restart Project, Zero Waste Europe en vrijwilligers van Repair Cafés.