Samenhuizen officieel erkend als woonvorm in Vlaanderen

Samenhuizen officieel erkend als woonvorm in Vlaanderen

Samenhuizen
geschreven door Samenhuizenlaatst aangepast op 01/04/2019
Wat is 'samenhuizen'? Vanaf nu is het officieel omschreven in de Vlaamse Wooncode.

Samenhuizen of gemeenschappelijk wonen: welke projecten vallen onder deze noemer? Dat is vanaf nu officieel omschreven in de Vlaamse Wooncode. Het gaat om diverse woonvormen die bestaan uit meerdere woongelegenheden, waarbij huishoudens vrijwillig minimaal één leefruimte delen. Daarnaast is er voor ieder minimaal één private leefruimte. De bewoners staan samen in voor het beheer. Het opnemen van de definitie in de regelgeving zorgt in eerste instantie voor duidelijkheid. Het betekent een houvast voor onder meer steden en gemeenten.

De definitie die is opgenomen in de Vlaamse wooncode is als volgt:

"Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex dat wonen als hoofdfunctie heeft en uit verschillende woongelegenheden bestaat, waarbij minimaal twee huishoudens op vrijwillige basis minimaal één leefruimte delen en daarnaast elk over minimaal één private leefruimte beschikken en waarbij de bewoners samen instaan voor het beheer."

De bijhorende documenten van het Vlaams parlement vind je hier.

Reactie Samenhuizen vzw

“Woningdelen, cohousing of woongroepen voor 50-plussers, alleen zij al tonen de diversiteit qua grootte en gemeenschappelijkheid van deze woonvormen,” zegt Sofie Deberdt van Samenhuizen vzw. “Die meer gezamenlijke manier van wonen is de basis van woonprojecten met een groot potentieel. Meer en meer neemt het besef toe dat dit een enorme meerwaarde heeft voor mens en milieu. We verwachten dan ook een verdere groei van dit type initiatieven. Omdat dit ook van maatschappelijk belang is, creëert deze stap van de overheid ook kansen om de komende jaren een stimulerend beleid te voeren. Uit diverse hoeken werd al bijvoorbeeld een pleidooi gehouden voor het aanmoedigen van woningdelen. Met de opname van de definitie van gemeenschappelijk wonen staan we een stap dichter bij concrete maatregelen om het sociaal statuut van de alleenstaande woningdeler te verbeteren. Samenhuizen vzw neemt dit alvast mee in haar beleidswerk naar federaal niveau."
 

Bron / meer informatie: Samenhuizen.be