Open brief van Samenhuizen vzw aan minister van wonen Homans

Open brief van Samenhuizen vzw aan minister van wonen Homans

Samenhuizen
geschreven door Samenhuizenlaatst aangepast op 15/10/2015
OPINIE * De resolutie nieuwe woonvormen is een lichtpuntje, maar laat het alsjeblieft geen dode letter zijn. Samenhuizen vzw vraagt aan U, mevrouw Homans – na 6 jaar stilstand op wetgevend vlak – op korte termijn een wezenlijke verandering, beleidswerk dat voelbaar is tot in de Vlaamse huiskamers.
samenhuizen

Beste Mevrouw de minister

Het klimaat wijzigt, en deze keer hebben we het niet over HET klimaat, maar over het klimaat aangaande gemeenschappelijk wonen. Steeds meer mensen dragen deze traditionele woonvorm van de toekomst een warm hart toe. Dat is begrijpelijk want ze vormt een tegenbeweging ten aanzien van de nog steeds bestaande vereenzaming in de samenleving en een tanende solidariteit tussen de mensen. De bevolkingsaantallen nemen stelselmatig toe, het aandeel senioren stijgt sneller, gezinnen worden kleiner, woningen dreigen onbetaalbaar te worden... Gemeenschappelijk wonen biedt een antwoord op deze uitdagingen. Compacter wonen met meer gedeelde functies, meer contact met de buren en de wijk, ruimtewinst in het voordeel van mens en omgeving.... Gemeenschappelijk wonen vrijwaart een groter deel van de schaarse beschikbare ruimte en draagt bij aan een warmere
samenleving. En dat is niet alleen interessant voor de middenklasser die zich kan inkopen in een cohousing-project, maar ook voor mensen die beroep doen op de sociale huisvesting. Ook daar is de belangstelling voor de nieuwe woonvormen groot. En net daar kan de sociale meerwaarde van gemeenschappelijk wonen een meer dan belangrijke factor zijn die de gehele sector van de sociale huisvesting ondersteunt.

We willen graag dat U Gemeenschappelijk wonen voor iedereen toegankelijk maakt.

We bezorgen U, als Minister van Wonen, vandaag de “Nota Gemeenschappelijk wonen, Sociale huisvesting en Welzijn” die het resultaat is van een reeks rondetafels in het voorjaar met diverse partijen. Samen met organisaties begaan met de doelgroep van sociale huisvesting wacht de sector op experimenteerruimte en is bereid er werk van te maken. Maar eerst bent U aan zet, U kan gemeenschappelijk wonen als volwaardig woonalternatief erkennen. Voor het werk erna mag U op ons rekenen. De resolutie nieuwe woonvormen is een lichtpuntje, maar laat het alsjeblieft geen dode letter zijn. Aan U vragen we – na 6 jaar stilstand op wetgevend vlak – op korte termijn een wezenlijke verandering, beleidswerk dat voelbaar is tot in de Vlaamse huiskamers. Laat de klimaatswijziging aangaande gemeenschappelijk wonen ons aller hart verwarmen. We danken U bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
Luk Jonckheere, voorzitter Samenhuizen vzw

Meer info:

Veel interesse op de studiedag gemeenschappelijk eco-wonen
Veel interesse op de studiedag gemeenschappelijk eco-wonen