Nieuwe Babytheken in het Antwerpse

Nieuwe Babytheken in het Antwerpse

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 30/09/2019
Met steun van de provincie Antwerpen zijn twee enthousiaste lokale besturen met een Babytheek gestart: de Stad Geel en de gemeente Aartselaar. De Stad Mechelen volgt later dit jaar.

De Babytheek is een idee van Netwerk Bewust Verbruiken. Dat idee werd concreet in samenwerking met het Brusselse Gemeenschapscentrum Elzenhof. Daar opende de allereerste Babytheek van ons land in 2018. Na 1 jaar is de Babytheek klaar voor z'n eerste stapjes. De provincie Antwerpen gaf ons steun en vertrouwen om in de regio Antwerpen aan de slag te gaan.

Babytheek Geel

Babytheek Geel opende op 9 september in het Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout. Lokale televisiezender RTV was erbij:

De Babytheek kon starten met opvallend veel steun van de Gelenaar. Na een oproep om bruikbare babyspullen te doneren, werd het Huis van het Kind overstelpt met goed materiaal. Meer dan 300 producten werden er binnengebracht. Die pronken nu in de online catalogus, aangevuld met nieuwe spullen. Alle babyspullen kunnen worden geleend voor een periode van 3 weken tot 6 maanden.

"Ons idee was om in Geel een lokale vertaling te maken van de Babytheek in Elsene, kleinschaliger dan het origineel. Dankzij de vele donaties is dat anders uitgedraaid", zegt Katrien Gilis, coördinator Huis van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout.

Babytheek Aartselaar

De Babytheek Aartselaar, verbonden aan het Huis van het Kind en het Sociaal Huis, opent op 7 oktober 2019. Alle betrokkenen zijn zeer enthousiast en zien het als een unieke kans voor jonge gezinnen in Aartselaar om elkaar te ontmoeten.

We laten jonge ouders concreet laten kennismaken met ‘gebruik in plaats van bezit’. Zo kunnen ze helpen zorgen voor het verkleinen van de afvalberg. De Babytheek neemt tegelijk een sociale functie op

"We laten jonge ouders concreet kennismaken met ‘gebruik in plaats van bezit’. Zo kunnen ze helpen zorgen voor het verkleinen van de afvalberg en een klimaatvriendelijke toekomst voor hun kind. De Babytheek neemt tegelijk een sociale functie op, het is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jonge ouders", zegt Eva van Velzen, bezieler van de Babytheken bij Netwerk Bewust Verbruiken. 

"Veel babyspullen worden maar kort of nooit gebruikt. Jonge ouders kijken aan tegen forse kosten, terwijl 4 op 10 kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. De nieuwe uitleendienst voor babyspullen ‘Babytheek Aartselaar’ wil duurzaam babymateriaal toegankelijk maken voor iedereen.", zegt Hilde Heyman, voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst in Aartselaar en schepen bevoegd voor gezinsbeleid.

Babytheek Aartselaar zette een samenwerking op met Ecoso, een netwerk van kringwinkels in de regio. Ecoso doneerde een groot aantal tweedehands babyspullen en deed een bijdrage voor de inrichting van het lokaal. Dankzij een gulle gift van tennisvereniging S.V. Aartselaar Tennis kan de Babytheek ook de nodige nieuwe spullen aanschaffen. 

Met steun van provincie Antwerpen

Het beleid van de provincie Antwerpen rond leefmilieu voorziet onder meer in subsidies aan projecten die bijdragen tot het klimaatneutraal maken van de provincie. Concreet konden dankzij de subsidies van vorig jaar twee gemeenten van start gaan met een Babytheek: de Stad Geel en de gemeente Aartselaar.

Het concept van een Babytheek past in een circulaire economie die onze ecologische voetafdruk verkleint

"Het concept van een Babytheek, waarbij spullen hergebruikt worden, past in een circulaire economie die onze ecologische voetafdruk verkleint", aldus Jan De Haes, Gedeputeerde voor de provincie Antwerpen bevoegd voor Milieu en Natuur.

Dankzij het partnership met de provincie Antwerpen kon Netwerk Bewust Verbruiken een intensere begeleiding voorzien voor lokale besturen die een Babytheek installeren. We maakten een uitgebreider opstartpakket met tips, kant en klare documenten... En we volgden alle stappen op weg naar de concrete realisatie van een nieuwe Babytheek nauw op.

Op naar meer Babytheken in het Antwerpse!

De Babytheken in Geel en Aartselaar zijn gestart met heel veel enthousiasme en toewijding. Vanuit Netwerk Bewust Verbruiken hopen we dan ook van harte dat ze evenveel succes zullen kennen als Babytheek Elzenhof in Brussel. Die heeft al drie keer een ledenstop moeten inlassen vanwege de grote vraag...

We hopen evenzeer dat Geel en Aartselaar op hun beurt weer gemeenten zullen inspireren om een Babytheek op te richten. In Mechelen is er alvast een Babytheek in de maak.

Lokale besturen die interesse hebben in het concept, kunnen contact opnemen via info@babytheek.be. Dan sturen we een opstartpakket op en gaan we in gesprek over een mogelijke samenwerking.