Nachtvlinders als ambassadeurs van het ecosysteem aan je achterdeur

Nachtvlinders als ambassadeurs van het ecosysteem aan je achterdeur

Bart Holvoet
geschreven door Bart Holvoetlaatst aangepast op 20/08/2015
Nachtvlinderexpert Bart Van Camp trekt heel Vlaanderen rond om in tuinen de nachtvlinderpopulatie in kaart te brengen. Hiermee wil hij vooral de boodschap uitdragen dat we dringend meer aandacht en respect moeten hebben voor de natuurwaarden dichtbij huis. Dus niet enkel in de traditionele bos- en natuurgebieden.
Noctua pronuba. Bron foto: Flickr cc fotoopa D319039 Huismoeder

Groot was mijn verbazing toen er op één nacht een paar 100 nachtvlinders van meer dan 85 verschillende soorten de weg tot in de val gevonden hadden

Wie ‘natuur’ hoort denkt immers vaak vooral aan de natuur- of bosgebieden of andere groene en vaak landelijke gebieden die ons land nog rijk is. Vaak vergeet men dat de natuur overal ‘thuis’ is, of minstens zijn plek zal zoeken. Helaas gaat het in ons versnipperd landschap vaak niet zo goed met de plant- en diersoorten uit deze ‘tussennatuur’. Dit terwijl ook deze groene zones – samen met de meer verankerde gebieden – heel wat ecosysteemdiensten vervullen, waar we allen gratis en voor niets gebruik van maken.

De ene mot is de andere niet

Eind juni kwam Bart Van Camp van de vlinderwerkgroep Thecla zijn mottenval opstellen in onze tuin. Als natuurliefhebber van jongsaf heb ik altijd veel aandacht en liefde gehad voor dieren van klein tot groot, maar eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat mijn kennis van de wereld van de nachtvlinders bijzonder karig was. Ik wist wel dat de ene mot de andere niet is, maar daar hield het dan ook bij op. Groot was mijn verbazing – en deze van vrouw en kinderen – toen er de volgende ochtend een paar 100 nachtvlinders de weg tot in de val gevonden hadden. En nog groter werd die verbazing toen bleek dat het om niet minder dan 85 (!) verschillende soorten ging, waaronder enkele zeldzame exemplaren zoals de zoomvlekspanner. (Lees hier het verslag).

Ecosysteem ligt om de hoek

Best wel leuk om vast te stellen dat onze tuin en haar omgeving blijkbaar toch voldoende habitat biedt voor deze talrijke soorten nachtvlinders. Maar terzelfdertijd ook een vreemd gevoel van ongerustheid om wat je niet ziet of weet. Geen idee dus of het eigenlijk niet nog soortenrijker had moeten zijn, laat staan over de evoluties in de tijd. Beroepsmatig weet ik uiteraard dat je als consument bijvoorbeeld met je aankoopgedrag een positieve impact kan hebben (via FSC producten op beter bosbeheer wereldwijd bijvoorbeeld). Maar – tot nog niet zo lang geleden – stond ik er weinig bij stil dat het ecosysteem letterlijk tot aan onze achterdeur komt. En dat dit van onschatbare waarde is. Een mot zal nooit meer zomaar een mot zijn in onze ogen. En daar ben ik blij om !