Fotovoltaische zonne-energie zorgt voor 1,1 miljard aan inkomsten voor de overheid

Fotovoltaische zonne-energie zorgt voor 1,1 miljard aan inkomsten voor de overheid

Frank De Lannoit
geschreven door Frank De Lannoitlaatst aangepast op 17/06/2016
OPINIE * Iedereen heeft de mond vol wat het kost maar weinigen communiceren wat zonne-energie opbrengt. De Vlaamse onderzoeksinstelling Vito berekende wee financiële besparingen - die op fossiele brandstoffen en vermeden CO2-uitstoot - voor de periode 2010-2020.
Fotovoltaische zonne-energie zorgt voor 1,1 miljard aan inkomsten voor de overheid
Fotovoltaische zonne-energie zorgt voor 1,1 miljard aan inkomsten voor de overheid

De totale zonnestroomproductie in België kan het equivalente gemiddelde verbruik van 740.000 gezinnen dekken. Dat is 16% van alle gezinnen.

Opbrengst zonne-energie voor Vlaanderen: de cijfers

Nu al bespaart zonnestroom op de invoer van fossiele brandstoffen voor elektrische centrales. Ook de vermeden CO2-uitstoot kan je in euro's berekenen. De Vlaamse onderzoeksinstelling Vito heeft deze twee financiële besparingen doorgerekend voor de periode 2010-2020. In totaal bespaart zonnestroom gemiddeld 7,6 eurocent per kWh in uitstoot en brandstof. Met een realistisch groeiscenario tot 4300 MW in 2020 betekent dit gemiddeld 194 miljoen euro per jaar.

Arbeidsplaatsen creëren

Fotovoltaische zonne-energie schept werk en inkomsten voor de overheid. Hieronder verstaan we directe en indirecte werkgelegenheid, belastingen en sociale bijdragen voor de overheidsbegroting. In totaal is in de periode van 2006 tot 2011 ongeveer 5,8 miljard euro geïnvesteerd in zonnepanelen op daken van gezinnen en bedrijven. Dat heeft de overheid ongeveer 620 miljoen euro aan BTW-inkomsten opgeleverd naast de sociale bijdragen van de installatiebedrijven. Zonnestroom verlaagt ook de beursprijzen voor elektriciteit op zonnige dagen. De CREG heeft dit effect door-gerekend voor het jaar 2010 (met 800 MW zonnepanelen) met als resultaat een totaal voordeel van 59 miljoen euro per jaar voor alle eindverbruikers. Bij hogere vermogens kan dit voordeel nog stijgen.

Meer dan enkel zonnepanelen

Wat mij opvalt dat er alleen word gesproken over zonnepanelen, De eindstand voor 2013 is een voorlopige schatting op basis van de beschikbare cijfers van de VREG begin maart 2014: Omgerekend in opgesteld vermogen van zonnepanelen is dat ongeveer (2229 MWp). Kleine PV-systemen van 2 tot 5 kWp op daken van particuliere woningen maken 52% van het totaal opgestelde vermogen uit. Het totaal opgestelde Belgische PV-vermogen eind december 2013 komt daarmee uit op 2983 MWp aan zonnepanelen, met een jaarproductie van 2,588 TWh. Dat is 2.3% voor Vlaanderen en 0.8 Wallonië en Brussel samen 3,1 % van het totale Belgische elektriciteitsverbruik van 82 TWh in 2013. De totale zonnestroomproductie in België kan het equivalente gemiddelde verbruik van 740 000 gezinnen dekken – dat is 16% van alle gezinnen.