Duurzame mode: all you need is less

Duurzame mode: all you need is less

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 18/09/2023
Hoe kan de modewereld verduurzamen? Zero Waste Europe doet haar duit in het zakje met een lijvige policy paper.
Beeld uit 'A Zero Waste Vision for Fashion' van Zero Waste Europe
Beeld uit 'A Zero Waste Vision for Fashion' van Zero Waste Europe

 

Netwerkorganisatie Zero Waste Europe bracht begin september 2023 een lijvig rapport uit met beleidsaanbevelingen rond duurzame mode.

Waarom? 

De omvang van de overproductie en overconsumptie in de modesector is verbijsterend. De gemiddelde Europeaan koopt jaarlijks 26 kg textiel en gooit elk jaar ongeveer 11 kg textiel weg. Slechts de helft daarvan wordt apart ingezameld. Een klein deel van onze afgedankte kledingstukken komt in aanmerking voor lokaal hergebruik. Recycling tot nieuwe kledingstukken lukt maar zelden (nu slechts 1%). Het grootste deel van de afgedankte kleding gaat naar het buitenland (87%), heel wat kledingstukken worden daar uiteindelijk verbrand of gestort. 

Inzetten op energie- en materiaalefficiëntie zal niet volstaan om de milieu- en klimaatimpact van de modesector voldoende te temperen. Zelfs overschakelen op 100% hernieuwbare energie en duurzamere materialen volstaat niet. Het belangrijkste antwoord is: minder! Net als De Transformisten is Zero Waste Europe een pleitbezorger van sufficiëntie: een economie van genoeg die de grenzen van mens en planeet respecteert. 

Naar sufficiëntie

Lees en download hier het volledige rapport 'A Zero Waste Vision for Fashion' - hoofdstuk 1: 'All We Need Is Less. Towards clothes production and consumption within planetary boundaries' (sept 2023)

In het rapport schetst Zero Waste Europe (ZWE) de uitgangspunten voor een transitie naar sufficiëntie. Ze dringt er bij overheden op aan om proactieve stappen te nemen en goede praktijken van elkaar over te nemen. Enkele voorstellen uit de paper zijn: een verbod op de vernietiging van onverkochte goederen, bindende doelstellingen voor de vermindering van textielafval en een kaderrichtlijn hulpbronnen in lijn met de Europese klimaatdoelstellingen. Het fast fashion model moet op de schop. 

Dit rapport krijgt nog een vervolg. In een 2de hoofdstuk zal ZWE extra aanbevelingen formuleren rond circulariteit, ecodesign, hergebruik en recycling.

 

Ook gepost in: Producten & Diensten