De Transformisten en Repair&Share zoeken bestuurders

De Transformisten en Repair&Share zoeken bestuurders

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 03/11/2023
Wil je meewerken aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet? Kan jouw inbreng ons toekomstbestendig maken? Stel je kandidaat!
vacature bestuurder - beeld: Omrijk 2022 (c) Sien Verstraeten
vacature bestuurder - beeld: Omrijk 2022 (c) Sien Verstraeten

 

De Transformisten vzw en Repair&Share vzw zijn op zoek naar een aantal nieuwe bestuurders. We zoeken enthousiaste mensen met een open geest die onze organisaties een warm hart toedragen, die de uitbouw van onze werking willen ondersteunen met hun eigen kijk, en die zo een economie van genoeg, sufficiëntie, delen en repareren mee mogelijk maken.

Hieronder verneem je wat we precies van onze bestuurders verwachten. Herken jij jezelf in dat profiel? Kan jouw inbreng ons helpen om De Transformisten en Repair&Share toekomstbestendig te maken? Stel je dan kandidaat.

 

Over onze organisatie

De Transformisten en Repair&Share vormen een samenwerkingsverband om meer impact te hebben en organiseren zich als Personele Unie. Dat betekent dat de 2 vzw’s samenwerken onder 1 governance structuur. De bestuurders zetten dus hun schouders onder beide vzw’s.

Missie en visie

We werken aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen.

De Transformisten stelt overconsumptie in vraag en zet het goede leven centraal. We zetten in op een inclusieve samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is; sufficiëntie is onze strategie. We geloven in de kracht van een positief verbindend narratief.

Repair&Share wil de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren door ervoor te zorgen dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven en zo veel mogelijk worden gedeeld. Door toegenomen bewustzijn, kennis, vaardigheden en mogelijkheden wordt dat makkelijker en logischer.

 

Profiel bestuurder 

Als kandidaat bestuurder 

 • Sta je achter onze visie en missie
 • Draag je ecologische en sociale duurzaamheid in het hart
 • Kan je verbindend werken
 • Kan je strategisch denken
 • Kan je (bij voorkeur) financiële documenten als jaarrekeningen en begrotingen lezen en interpreteren
 • Ben je ondernemend en houd je van pionieren en out of the box denken
 • Toon je betrokkenheid voor medewerkers en vrijwilligers van de organisaties 

Extra troeven zijn

 • Kennis van / ervaring met het decreet milieu- en natuurverenigingen
 • Kennis van / ervaring in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Kennis van / ervaring in HR, zakelijk en financieel beheer
 • Ervaring met sociale inclusie of kansarmoede
 • Expertise in beleidswerk / politiserend werken
 • Expertise in publiekscommunicatie, campagnes of community werk
 • Ervaring met pionieren, innovatie, niche management, start-up, ondernemen
 • Kennis van / ervaring met een werking die inzet op de kracht van diversiteit

Kandidaten die onze superdiverse samenleving weerspiegelen, heten we van harte welkom.
We omarmen verschillen qua afkomst, geloof, leeftijd, fysieke uitdagingen, gender of seksuele geaardheid.

 

Wat verwachten we van je

 • Je engageert je vrijwillig voor een periode van minstens 3 jaar
 • Je neemt deel aan bestuursvergaderingen (ongeveer 5 per jaar, duur 2,5u) en Algemene Vergaderingen (2 per jaar). Die vergaderingen vinden plaats tijdens de werkuren in Brussel
 • Je zet je in voor de organisaties, treedt mee op als ambassadeur
 • Samen met de andere bestuurders sta je in voor het monitoren van de organisatie en het uitwerken en bewaken van beleidslijnen o.b.v. de beleidsplannen
 • De voorbereiding van en rapportage aan de Algemene Vergadering
 • Het beslissen over belangrijke principes, waarden en strategie
 • Het adviseren van het team met oog op kwaliteitsverbetering van de organisatie
 • Suggesties doen voor activiteiten
 • Het begeleiden en ondersteunen van de coördinator

 

Wat bieden wij?

 • Je maakt deel uit van een enthousiaste ploeg, ondersteunt een dynamisch team en krijgt de kans om actief bij te dragen aan een duurzaam verhaal 
 • Contacten met spelers in het brede middenveld
 • Een prikkelende en uitdagende omgeving, kansen om bij te leren rond governance, non-profit, duurzaamheid
 • We trakteren je jaarlijks op een etentje
 • Je onkosten worden vergoed

 

Ben jij kandidaat?

Kandidaatstelling is heel eenvoudig. Stuur voor 12 november een e-mail naar coördinator Inez Louwagie, inez@detransformisten.be. Geef beknopt mee vanuit welke interesses, kennis en competentie je wenst bij te dragen tot het bestuur. Voeg tevens een beknopt CV (of een link naar LinkedIn) toe.

Procedure

In december 2023 stellen onze leden een nieuw bestuur voor aan de Algemene Vergadering van De Transformisten en Repair&Share. Het onbezoldigde mandaat van de bestuurders begint in januari 2024 en loopt drie jaar.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie over onze werking kun je terecht bij coördinator Inez Louwagie, inez@detransformisten.be, tel 0498.68.29.40.