30 klimaatpioniers ontvangen diploma van De Burgerschool

30 klimaatpioniers ontvangen diploma van De Burgerschool

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 11/06/2018
30 klimaatpioniers ontvingen op 9 juni een diploma van De Burgerschool. De Burgerschool, geleid door Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, wil met dit traject ondernemende burgers met een klimaatproject naar een hoger niveau tillen.
© Netwerk Bewust Verbruiken

Burgers aan zet

Burgers wachten niet meer op de overheid om iets te doen aan de klimaatverandering. “Ze starten zelf onder meer energiecoöperaties, Repair Cafés, duurzaamheidscoaching of initiatieven rond lokale voeding. De Burgerschool is een plaats waar deze burgerinitiatieven elkaar ontmoeten om ideeën en projecten rond klimaat te laten groeien en verder te ontwikkelen”, zegt Eva van Velzen van Netwerk Bewust Verbruiken.

30 burgers met een klimaatidee

Dankzij de steun van de provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen, kon de Burgerschool zo’n 30-tal burgers met een klimaatproject begeleiden. Ontdek hier de deelnemers uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. “Bij de opstart van een project komt heel wat kijken: financiën, communicatie, verzekeringen, enzovoort. In het voorjaar van 2018 hielpen we zo'n 30-tal ondernemende burgers met deze zoektocht, waaronder initiatieven tegen plasticvervuiling of uitleendiensten voor spullen. Gedurende 4 sessies kregen ze advies en tips van professionele coaches”, zegt Monica Quintens van Bond Beter Leefmilieu.

De Burgerschool is een plaats waar burgerinitiatieven met een klimaatproject elkaar ontmoeten om ideeën en projecten rond klimaat te laten groeien en verder te ontwikkelen

De deelnemers hadden heel uiteenlopende projecten en ideeën: van een voedseloverschottensysteem tot deelsystemen voor outdoormateriaal of feestspullen. Deelneemster Veerle Colle wil mensen inspireren om minder plastic te verbruiken. Dankzij de Burgerschool kreeg haar idee vorm: “Ik heb meegewerkt aan de Burgerschool om een Zero Waste initiatief op te starten. Ze hebben mij vooral geholpen om de focus te houden bij de kernboodschap van mijn project. Bovendien kreeg mijn werk door de campagne Mei Plasticvrij plots meer aandacht”, zegt Veerle.

Actieve kruisbestuiving

De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met de steun van provincie Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunt de Burgerschool omdat ze een klimaatgezonde toekomst voor haar inwoners wilt. “Dit project kreeg een subsidie als energieambassadeur. Met deze subsidie stimuleren we concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen en als doel hebben de CO2-uitstoot te verminderen”, zegt Peter Hertog, gedeputeerde bevoegd voor energie.

"De Burgerschool ondersteunt op inspirerende wijze vele kleinere lokale initiatieven en zorgt voor een actieve kruisbestuiving van goede ideeën en expertise,” zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid van Vlaams-Brabant. “Die ondersteuning is belangrijk, want in Vlaams-Brabant leven steeds meer initiatieven voor een beter klimaat die wel wat hulp en coaching kunnen gebruiken. Elk jaar trekken we 500.000 euro uit om dat soort projecten te steunen. Als provincie hebben we zo’n initiatieven hard nodig. Ze helpen ons om als provincie tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we tegen 2040 85 tot 90% minder CO2 zullen uitstoten.”

De Burgerschool liet zich inspireren in Gent

Op zaterdag 9 juni maakten de deelnemers van de Burgerschool in Vlaams-Brabant kennis met de deelnemers uit Oost-Vlaanderen, waar het project een vervolg kreeg. Ze lieten zich inspireren door Gentse burgerinitiatieven, zoals het cohousingproject De Schilders, de ontmoetingsplaats Buren van de Abdij en de uitleendienst voor gereedschap De Pastory. Low impact man Steven Vromman gaf meer uitleg bij de CO2-besparing van de burgerinitiatieven.

 

- De Burgerschool is een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Oost-Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. -

© Netwerk Bewust Verbruiken
De deelnemers van de Burgerschool op bezoek bij DOK Gent. © Netwerk Bewust Verbruiken
Low impact man Steven Vromman geeft meer uitleg over de CO2-besparing van klimaatprojecten. © Netwerk Bewust Verbruiken
De Burgerschool op bezoek in Herberg Macharius in Gent, waar ze meer uitleg krijgen over het project Buren van de Abdij en energiecoöperatie Energent. © Netwerk Bewust Verbruiken
© Netwerk Bewust Verbruiken