De eerste editie van de Burgerschool zoekt 24 klimaatpioniers uit Vlaams-Brabant (afgelopen)

De eerste editie van de Burgerschool zoekt 24 klimaatpioniers uit Vlaams-Brabant (afgelopen)

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 21/12/2017
Netwerk Bewust Verbruiken lanceert de Burgerschool in Vlaams-Brabant. De Burgerschool ondersteunt projecten van klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart. Zit je met knelpunten, uitdagingen, problemen,... en heb je graag ondersteuning? Meld je dan aan voor de burgerschool.
Eerste editie van de Bugerschool (© Netwerk Bewust Verbruiken)

* De eerste editie van de Burgerschool is reeds achter de rug. Stel je je graag kandidaat voor de 2 editie? Neem dan hier een kijkje.*

 

Lokale burgerinitiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,... zijn alom aanwezig in onze maatschappij. Ben jij een klimaatpionier? Ben jij een burger met een beginnend project, een onderneming of een wijkinitiatief rond klimaat? Wil je jouw initiatief een extra boost geven? Goed nieuws, want de Burgerschool helpt je met al je vragen:

 • Hoe ontwerp je jouw dienst?
 • Hoe bepaal je de doelgroep en hoe kan je deze het beste bereiken?
 • Hoe betrek je vrijwilligers?
 • Hoe houd je jouw activiteit financieel in stand?
 • Met wie werk je het beste samen?

De Vlaams-Brabantse klimaattop, eind 2015, legde de kiem voor de Burgerschool. Heel wat geëngageerde burgers, ambtenaren, ondernemers, werknemers en vrijwilligers kwamen er samen en wisselden ideeën en ervaringen uit. Die dynamiek en inspiratie wilden we niet verloren laten gaan. Daarom de Burgerschool, een plaats waar burgers en ondernemers met hun klimaatdromen elkaar ontmoeten om zo hun klimaatproject naar een hoger niveau te tillen.

De Burgerschool is een plaats waar burgers en ondernemers met hun klimaatdromen elkaar ontmoeten om zo hun klimaatproject naar een hoger niveau te tillen

Wat is de burgerschool?

De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu. Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart, kunnen terecht bij de Burgerschool voor advies en ondersteuning.

De geselecteerde organisaties worden in groep begeleid door een professionele coach. Samen ga je aan de slag om jouw klimaatinitiatief verder uit te werken en succesvol te maken. In een driedelig traject, dat start in het voorjaar van 2017, worden de organisaties begeleid door professionele coaches rond verschillende thema's. De coaching vertrekt vanuit de noden en wensen van de verschillende organisaties, verschillende thema's kunnen dus behandeld worden: financiën, beleid, vrijwilligers, enzovoort.

Gezocht: 24 klimaatpioniers uit Vlaams-Brabant

 • Je bent op lokaal niveau actief in Vlaams-Brabant
 • Je engageert je om naar drie coachingsmomenten te komen in het voorjaar van 2017
 • Jouw initiatief zit nog in de beginfase
 • Je streeft naar klimaatimpact
 • Jouw initiatief is geschikt voor schaalvergroting
 • Jouw initiatief kent zowel een sociale als duurzame doelstelling

Stel je kandidaat om deel te nemen aan de Burgerschool voor 8 december 2016. De geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gebracht.

 

--- De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant ---

 

 

CC BY-NC Netwerk Bewust Verbruiken