Waaslands burgerinitiatief leert je energiezuinig leven

Waaslands burgerinitiatief leert je energiezuinig leven

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 15/11/2018
Klimaatproblemen? Burgers wachten niet langer op de overheid om in actie te schieten. Ze starten zelf met burgerinitiatieven om de klimaatproblematiek aan te pakken. Zo ook Jenny De Laet uit het Waasland. Als één van de drijvende krachten achter de EnergieWijzer, geeft ze tips om energiezuiniger te leven.
De EnergieWijzer © Abllo vzw

“Veel burgers dromen niet enkel van een betere toekomst, ze willen er ook deel van uitmaken. Daarom verenigen ze zich steeds vaker in burgerinitiatieven om hun straat, wijk, dorp of stad een andere richting op te duwen, op weg naar het goede leven”, zegt Tine Hens in haar boek Het Klein Verzet. Die ideeën kunnen uiteenlopende vormen aannemen, van een Repair Café tot een webshop, van coaching tot een deelsysteem.

Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu brachten enkele van deze burgerinitiatieven samen in de Burgerschool. Gedurende 4 sessies werden een 15-tal Oost-Vlaamse burgerinitiatieven begeleid door professionele coaches en kregen ze de kans om te leren van elkaar. Ook Jenny De Laet van Abllo vzw nam deel aan de Burgerschool, met haar project EnergieWijzer. Daarmee willen ze de CO2-besparing van burgers in kaart brengen met een handige tool.

Veel burgers dromen niet enkel van een betere toekomst, ze willen er ook deel van uitmaken. Zo ook Jenny met haar EnergieWijzer

Waaslands burgerinitiatief lanceert de EnergieWijzer

ABLLO vzw werd opgericht in 1970 en heeft als doel de belangen van natuur en milieu in het Waasland te behartigen. Naast projecten rond stedelijke biodiversiteit, duurzame stedelijke ontwikkeling en kwaliteitsvol openbaar vervoer, zetten ze ook in op tal van energieprojecten. Zo ook de EnergieWijzer: “Met de EnergieWijzer proberen we via eenvoudige tips en kleine investeringen mensen duidelijk te maken hoe je kan besparen op elektriciteit, verwarming en water. Ons doel is om deze wijzer zo breed mogelijk te verspreiden, zodat mensen handige tips binnen bereik hebben om minder energie te verbruiken”, zegt één van de initiatiefneemster Jenny De Laet.

Burgers kunnen volgens Jenny een grote bijdrage leveren in energiebesparing. “Zuinig omspringen met energie heeft vooral te maken met energiezuinig gedrag. Dat kost eigenlijk bijna niets meer, maar levert wel heel veel op. Eenmaal iemand daarvan doordrongen is, zal hij/zij verder stappen ondernemen om bijvoorbeeld de woning verder energiezuinig te maken, meer met de fiets rijden of het openbaar vervoer gebruiken, energiezuinig te reizen, enzovoort.”

“Er wordt nog altijd te veel energie verspilt”

“Besparen op energie is zeer belangrijk. Er wordt nog altijd veel te veel energie verbruikt en verspilt. Zelfs mensen in een passief huis kunnen nog een hoog elektriciteitsverbruik hebben. Rationeel Energiegebruik (REG) is dus zeer belangrijk, zelfs even belangrijk als een energiezuinige woning”, stelt Jenny.

Steeds meer mensen komen in de problemen doordat ze hun energiefactuur en /of waterfactuur moeilijk of niet meer kunnen betalen. Dat stelt Abllo vzw. “Energiezuinigheid komt echter niet enkel van het isoleren van de woning; ook bewoners in een lage energiewoning en/of met zonnepanelen kunnen door een verspillend gedrag nog te maken hebben met een hoge energie- of waterfactuur. Energiezuinig leven, blijft belangrijk: de zuinigste lamp is nog steeds de lamp die niet brandt”, stelt de organisatie.

De zuinigste lamp is nog steeds de lamp die niet brandt

De dromen van een burgerinitiatief

In 2017 kreeg Abllo vzw een ‘energieambassadeursproject’ goedgekeurd van de provincie Oost-Vlaanderen. Hiermee proberen ze nu de wijzer nog beter te verspreiden verspreiden in Oost-Vlaanderen. Ondertussen werden alle OCMW’s, huisvestingsmaatschappijen en gemeentebesturen tussen Antwerpen en Gent aangeschreven om de wijzer mee te verspreiden. “Als we mogen dromen, zien we binnen enkele jaren duizenden EnergieWijzers verspreid in heel Vlaanderen. Gezinnen verbruiken daardoor minder energie en ondervinden ook een financieel voordeel”, zegt Jenny.

“Als we in de toekomst kunnen bekomen dat een groot aantal gezinnen hun energieverbruik hebben doen dalen met onze EnergieWijzer, en eventueel daarna nog verdere stappen hebben ondernomen naar een klimaatneutrale samenleving; dan vinden wij onze inzet geslaagd”, zegt Jenny trots.

 

-De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Oost-Vlaanderen-