Van consument tot coproducent

Van consument tot coproducent

Frank De Lannoit
geschreven door Frank De Lannoitlaatst aangepast op 07/09/2016
Vzw ekr8 is een initiatief dat gegroeid is uit een gezamenlijk idee van mensen die reeds jarenlang ervaring hebben in de ‘groene’ sector maar met de idealen om dit gedachtengoed ook breder te verspreiden en vooral in het dagelijkse leven toe te passen. Groene energie wordt nog veel te vaak geassocieerd met windturbineparken en grote projecten. ekr8 wil aantonen dat je van consument co-producent kan worden, op weg naar bijna-energie-neutraal.
van consument tot coproducent

We kunnen stellen dat we op dit ogenblijk roofbouw plegen op onze aardkorst. Als we zo doorgaan, stijgen de temperaturen enorm en is de aarde straks niet meer leefbaar. Ons doel is daarom afkomen van fossiele brandstoffen. Nochtans heb je maar een klein oppervlakte nodig (24m²) om tachtig procent van je energie te voorzien (gemiddeld gezin jaarlijks 3500 kWh) en 2.25m² oppervlakte om een zonneboiler te voorzien.

Onze missie is bewoners eigenaar maken van het transitieproces: je wordt van consument coproducent.

www.ekr8.be -lokaal & eerlijk kennispunt voor duurzaam energiegebruik