Hier komt je groene stroom vandaan

Hier komt je groene stroom vandaan

placeholder
geschreven door John Van Beukeringlaatst aangepast op 22/03/2017
Steeds meer mensen zijn zich bewust van de negatieve effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen. Bij het kiezen voor een energieleverancier wordt daarom steeds vaker gekozen voor groene stroom. Daarbij wordt al snel gedacht aan energie uit windmolens of zonnepanelen. De meeste groene stroom komt echter uit een heel andere bron: Amerikaanse en Canadese bossen.

Biomassa bijstook

In 2009 werd de Europese Richtlijn hernieuwbare energie opgesteld. In 2020 moet ten minste 20 procent van de gebruikte energie in Europa uit hernieuwbare bronnen komen. Dit kan door het plaatsen van windmolenparken of zonnepanelen, maar ook het bijstoken van biomassa wordt gezien als een duurzaam alternatief. België is samen met het Verenigd Koninkrijk zelfs de grootste afnemer van biomassa voor groene elektriciteitsproductie. Wat is biomassa precies en waar wordt het bijgestookt? Biomassa is een verzamelterm voor al het organisch materiaal dat op verschillende manieren kan worden omgezet in energie. In de Europese landen wordt vooral hout gebruikt om door middel van verbranding elektriciteit op te wekken. Wat het gebruiken van biomassa aantrekkelijk maakt is dat het vaak in bestaande kolencentrales kan worden bijgestookt. Door het bijstoken van hout hoeven er minder kolen gebruikt te worden. Het meeste hout voor bijstook in België is afkomstig uit Noord-Amerikaanse bossen.

Waarom is biomassa bijstoken groen?

Bossen kappen en verbranden, dat klinkt niet erg groen. Bovendien komt er bij de verbranding van hout nog steeds CO2 in de lucht. Toch wordt het bijstoken van biomassa CO2-neutraal genoemd. Dit heeft te maken met de koolstofkringloop. Een boom neemt, net als de meeste planten, CO2 op uit de lucht. Wanneer de boom wordt verbrand komt deze CO2 weer vrij in de lucht. Als er voor de verbrande boom weer een nieuwe wordt aangeplant, zal deze in de loop der jaren de vrijgekomen C02 weer opnemen. Op deze manier blijft de totale hoeveelheid CO2 gelijk. Bovendien is veel van het hout dat wordt gebruikt als biomassa een restproduct uit andere industrieën, zoals houtzagerijen of papierfabrieken. De overgebleven takken of snippers worden samengeperst tot kleine korrels, pellets genaamd, en deze worden verkocht als biomassa.

Voorlopig nog kolencentrales

Voor de meeste vormen van duurzame energieopwekking wordt nu nog subsidie gegeven om concurrerend te kunnen zijn met fossiele brandstoffen. Ook energiebedrijven die biomassa bijstoken ontvangen veel subsidie. Sommigen vinden dat een slechte zaak, omdat zo ook kolencentrales die subsidie ontvangen. Bovendien wordt verwacht dat de subsidies voor biomassa zullen moeten stijgen, omdat het aanbod aan geschikte biomassa schaarser zal worden en de vraag hoger. Windenergie daarentegen wordt steeds goedkoper. Hiertegenover staat dat het sluiten van de kolencentrales zou betekenen dat het gat in de energievoorraad tijdelijk opgevuld moet worden met andere fossiele brandstoffen of kernenergie, zolang de opbrengst van windmolens en zonnepanelen nog niet toereikend is. Kolencentrales kunnen in ieder geval deels verduurzaamd worden door een deel van de kolen te vervangen door bijgestookte biomassa. Bovendien is de startinvestering laag omdat de kolencentrales al bestaan, waar windmolenparken nog moeten worden aangelegd.