Sociale inclusie bij repareer- en deelinitiatieven

Sociale inclusie bij repareer- en deelinitiatieven

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 20/12/2019
Netwerk Bewust Verbruiken wil dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten. Dat is vandaag nog niet evident. Ons project ‘Wij Repareren’ i.s.m. Cera wil daar verandering in brengen.

Netwerk Bewust Verbruiken wil dat iedereen toegang heeft tot kwalitatieve, herstelbare en lang levende producten. Dat is vandaag nog niet evident. Ons project ‘Wij Repareren’, in samenwerking met Cera, wil daar verandering in brengen.

Op 5 februari 2019 verzamelden we een tiental organisaties voor een gesprek over kansen en drempels om repareer- en deelinitiatieven toegankelijker te maken voor mensen op het platteland en mensen in armoede. Naast trekkers van Repair Café’s in Leuven, Eeklo en de Antwerpse Zuidrand namen medewerkers van Samenlevingsopbouw, ATD-Vierde Wereld, Formaat, Warmkracht, Welzijnsschakels, Ecolife, KVLV, Landelijke Gilden en Cera aan het overleg deel.

Onbekend maakt onbemind

Uit het gesprek bleek dat deel- en repareerinitiatieven vaak nog onbekend zijn en dat heel wat mensen niet weten hoe ze werken. Neem Repair Cafés: het is onduidelijk hoeveel het kost om daar een herstelling te laten uitvoeren, hoe het beurtsysteem werkt, hoelang de wachttijden zijn, welk resultaat mensen mogen verwachten,... De deelnemers aan het overleg hadden heel wat praktische tips om die onduidelijkheden weg te werken. Netwerk Bewust Verbruiken neemt die tips mee in draaiboeken, vorming en begeleiding voor repareer- en deelinitiatieven die willen werken aan sociale inclusie. 

Initiatieven naar de mensen brengen

Een andere uitdaging voor de komende tijd is: hoe breng je initiatieven tot bij de mensen, als de mensen niet tot bij de initiatieven geraken? Die uitdaging speelt uiteraard op het platteland, maar evengoed bij kwetsbare stadsbewoners die zich liever niet buiten hun vertrouwde omgeving wagen.

Lokale samenwerking

Om meer kwetsbare mensen te bereiken, is het heel belangrijk om samen te werken met lokale organisaties die al contact hebben met die doelgroep, zoals de Welzijnsschakels, Buurtwerk, Verenigingen waar Armen het Woord Nemen, jeugdhuizen, afdelingen van KVLV of Landelijke Gilden. Die lokale organisaties hebben immers het beste zicht op de specifieke noden en drempels bij hun leden en contacten.

Willen we ijveren voor kwalitatieve spullen die langer meegaan en beter te herstellen zijn, dan moeten we ook meestrijden tegen armoede

Ook bovenlokaal de krachten bundelen

Het overleg legde ook structurele problemen bloot. Reclame doet mensen verlangen naar nieuwe spullen. Er is veel sociale druk om spullen te hebben die er nieuw uitzien. Wie een beperkt budget heeft, kiest noodgedwongen voor goedkope spullen die vaak niet repareerbaar zijn. Willen we ijveren voor kwalitatieve spullen die langer meegaan en beter te herstellen zijn, dan moeten we ook meestrijden tegen armoede. Goed samenwerken wordt onze opstap naar een groeiende circulaire economie. En we zullen ook samen op de tafel moeten kloppen bij beleidsmakers.