Repareren en delen: de norm binnen vijf jaar!

Repareren en delen: de norm binnen vijf jaar!

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 30/09/2019
Onze projectmedewerker Rosalie Heens mag in het magazine van onze partner Cera toelichten waar het project Wij Repareren rond draait.

Eenvoudig en duurzaam leven, dat is tot wat Netwerk Bewust Verbruiken (NBV) wil inspireren: minder bezittingen, dingen delen, hergebruiken, herstellen ... Met een focus op wel-zijn. Want bezit maakt niet gelukkig, een warme samenleving des te meer. Niet zo vreemd dat Cera een samenwerking aanging. Rosalie Heens is projectmedewerker bij NBV en weet er alles over.
 

Changemakers inspireren, verbinden en ondersteunen

“Heel wat mensen realiseren zich dat onze wegwerpmaatschappij met overconsumptie en geplande veroudering van toestellen niet haalbaar is op lange termijn. Een aantal onder hen wil daar op grote schaal iets aan doen. NBV wil die changemakers –particulieren, buurtverenigingen, organisaties of ondernemers– inspireren, verbinden en ondersteunen. We brengen hen ook in contact met organisaties die hen gericht kunnen helpen. In domeinen waar nog niet zoveel initiatieven rond bewust verbruiken genomen worden, starten we zelf projecten op. Zo kun je bij ‘Op Wielekes’ een kinderfiets lenen.”

Het beste café? Een Repair Café!

“Een Repair Café is een lokale bijeenkomst in een buurtcentrum, cultureel centrum... waar bezoekers met hun kapotte spullen terechtkunnen bij deskundige vrijwilligers. Samen herstellen ze kledij, huishoudelektro, meubels, fietsen, computers ... Samen is gezellig en fijn –je ontmoet er buurtbewoners, drinkt er een koffietje– en als bezoeker leer je er bij over je spullen. In ruil voor de herstelling kun je als bezoeker een vrije bijdrage le- veren die geïnvesteerd wordt in gereed- schap voor de herstellers. Zo hoeven zij geen eigen materiaal mee te nemen naar het Repair Café.”

“Vooral jonge gezinnen en oudere mensen bezoeken de Repair Cafés, maar iedereen is er welkom. Volgend jaar starten trouwens de eerste Restart Party’s voor jongeren. Die focussen op het herstellen van smartphones en laptops.”

“NBV overkoepelt en ondersteunt de Repair Cafés met een starterspakket, relevante actualiteit, regionale ontmoetingsdagen ... Sinds begin 2019 doen we dat trouwens met een nieuwe vzw: Repair&Share.”

Sociale inclusie via repareren en delen

“Repair Cafés stimuleren zowel duurzaamheid als sociale contacten. Daarnaast zorgen ze ervoor dat reparatiekennis doorgegeven wordt, dat mensen zelfredzamer worden en dat ze bewust gemaakt worden van de geplande veroudering en de manier waarop toestellen gemaakt zijn.”

“Door samen te werken met armoedecentra of lokale dienstencentra proberen we ook etnisch-culturele minderheden, mensen met een migratie-achtergrond of financieel kwetsbare mensen te betrekken bij de Repair Cafés. Daar kunnen ze bovendien een netwerk uitbouwen en waardering en verbondenheid voelen. Het vergroot ook de opleidings- en jobmogelijkheden dankzij een eerste werkervaring in ons land ze kunnen zo hun Nederlands oefenen.”

Naar een circulaire economie

“Steeds meer producenten stellen zich de vraag hoe ze kunnen produceren zonder afval te creëren. Wij zijn heel blij met die evolutie van een lineaire economie (van grondstof naar product tot afvalberg) naar een circulaire economie (waarbij materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk ingezet blijven worden).”

“Ook Europa doet mee! De Europese regelgeving bepaalt onder meer dat huishoudtoestellen zo makkelijk mogelijk herstelbaar moeten zijn, legt een maximumtermijn vast voor het leveren van wisselstukken en verplicht producenten om een plan van de binnenkant van het toestel te delen met erkende herstellers. Producenten zijn er momenteel namelijk eerder op gericht om ervoor te zorgen dat hun toestellen makkelijk uiteengehaald kunnen worden om te recycleren en niet dat ze makkelijk hersteld kunnen worden.”

Steun van Cera

“Van september 2018 tot september 2021 steunt Cera het project ‘Wij Repareren’, zowel financieel als inhoudelijk. De financiële steun laat onder meer toe een projectmedewerker aan te stellen om te werken rond sociale inclusie en materiaal voor de Repair Cafés te maken. Op inhoudelijk vlak denkt Cera actief mee via de projectstuurgroepen, biedt Cera ons nuttig advies, kunnen we een beroep doen op het netwerk van Cera... De samenwerking verloopt heel goed. Het is fijn om het vertrouwen van Cera te hebben.”

 

Dit is een interview met Rosalie Heens, onze projectmedewerker Delen & Repareren door CeraScoop, het magazine van Cera (editie najaar 2019). Cera ondersteunt het project "Wij Repareren"