Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de Toekomst

Oproep voor lokale projecten: Gemeente voor de Toekomst

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 04/10/2019
Het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen organiseren opnieuw een oproep voor lokale projecten onder de noemer ‘Gemeente voor de Toekomst’. Voorstellen indienen kan tot en met 21 oktober 2019.

Overal groeit het besef dat lokale projecten broodnodig zijn voor de transitie naar een duurzame samenleving: klimaatverandering tegengaan, betere mobiliteit organiseren, anders gaan wonen, duurzamer consumeren... Naast het goede idee en de juiste aanpak is ook financiering voor dat project belangrijk. Daarom organiseren het Fonds Duurzame Materialen- en Energiebeheer en Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen opnieuw een oproep voor lokale projecten onder de noemer ‘Gemeente voor de Toekomst’. Via die weg kan een project tot 2.500 euro ontvangen. 

Over welk soort projecten gaat het?

Het gaat om een lokaal project met een aantoonbaar milieueffect rond één of meerdere van volgende thema’s: energie, materialenbeheer, mobiliteit, voeding of landbouw, duurzaam ruimtegebruik. Het project stimuleert gedragsverandering in de lokale gemeenschap, brengt oplossingen aan voor maatschappelijke uitdagingen en/of zet mensen aan om samen de transitie naar een duurzame en hernieuwbare samenleving mee te versnellen. Het project heeft bij voorkeur een vernieuwend karakter en lange termijnperspectief.

Voor wie?

Lokale verenigingen (milieu, sport, cultuur…), jeugdbewegingen, lokale milieuraden, scholen, instellingen, maar ook buurtcomités of andere informele groepen. Lokale overheden kunnen niet indienen, maar kunnen wel partner zijn bij een project. Het project wordt uitgevoerd in het Vlaamse Gewest. Klik door naar de uitgebreide selectiecriteria.

Timing, hoe indienen

Je project start na 24 mei 2019; je aanvraag indienen kan tot 21 oktober 2019; de bekendmaking van de selectie gebeurt 9 december 2019.

Dien je aanvraag in via deze link

Heb je hier vragen over? Bel Anneke Ernon 02-549 02 02