Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share zoeken bestuurders

Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share zoeken bestuurders

Barbara Janssens
geschreven door Barbara Janssenslaatst aangepast op 09/09/2020
Heb je een hart voor duurzaamheid en wil je meewerken aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet?

Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share vormen een samenwerkingsverband om meer impact te hebben en organiseren zich als Personele Unie. Dat betekent dat de 2 vzw’s samenwerken onder 1 governance-structuur.

We zijn voor ons bestuur op zoek naar een 9-tal bestuurders. We zoeken enthousiaste mensen met een open geest die onze organisaties een warm hart toedragen; de uitbouw van onze werking willen ondersteunen met hun eigen kijk; thema's als sufficiëntie, delen en repareren mee op de kaart zetten. Hieronder verneem je wat we precies van onze bestuurders verwachten. Herken jij jezelf in dat profiel? Kan jouw inbreng ons helpen om Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share toekomstbestendig te maken? Stel je kandidaat!

Onze missie en visie:

We werken aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl. We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen.

Netwerk Bewust Verbruiken stelt overconsumptie in vraag en zet het goede leven centraal. We streven naar een inclusieve samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is; sufficiëntie is onze strategie. We geloven in de kracht van een positief verbindend narratief.

Repair&Share wil de transitie naar een sociaal inclusieve circulaire economie realiseren door ervoor te zorgen dat consumentengoederen zo lang mogelijk in gebruik blijven en zoveel mogelijk worden gedeeld. Door toegenomen bewustzijn, kennis, vaardigheden en mogelijkheden wordt dat makkelijker en logischer.

 

Profiel bestuurder Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share 

Als kandidaat bestuurder

 • Sta je achter onze visie en missie
 • Draag je ecologische en sociale duurzaamheid in het hart
 • Kun je verbindend werken kan je strategisch denken
 • Kun je (bij voorkeur) financiële documenten als jaarrekeningen en begrotingen lezen en interpreteren
 • Ben je ondernemend en houd je van pionieren en out of the box denken
 • Toon je betrokkenheid voor medewerkers en vrijwilligers van de organisaties

Extra troeven zijn

 • Kennis van / ervaring met het decreet milieu- en natuurverenigingen
 • Kennis van / ervaring in het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk
 • Kennis van / ervaring in HR, zakelijk en financieel beheer
 • Ervaring met sociale inclusie of kansarmoede
 • Expertise in beleidswerk / politiserend werken
 • Expertise in publiekscommunicatie, campagnes of community werk
 • Ervaring met pionieren, innovatie, niche management, start-up, ondernemen 
   

Takenpakket

Wat verwachten we van je

 • Je engageert je vrijwillig voor een periode van minstens 3 jaar
 • Je neemt deel aan bestuursvergaderingen (ongeveer 5 per jaar, duur 2,5u) en Algemene Vergaderingen (2 per jaar). Die vergaderingen vinden plaats tijdens de werkuren in Brussel
 • Je zet je in voor de organisaties, treedt mee op als ambassadeur
 • Samen met de andere bestuurders sta je in voor het monitoren van de organisatie en het uitwerken en bewaken van beleidslijnen o.b.v. de beleidsplannen
 • De voorbereiding van en rapportage aan de Algemene Vergadering
 • Het beslissen over belangrijke principes, waarden en strategie
 • Het adviseren van het team met oog op kwaliteitsverbetering van de organisatie
 • Suggesties doen voor activiteiten
 • Het begeleiden en ondersteunen van de coördinator

Voor 3 bestuurders zijn er extra taken:

 • Penningmeester (opvolgen begroting en tussentijdse en eindafrekeningen)
 • Secretaris (opvolgen verslaggeving en vzw wetgeving)
 • Voorzitter (o.m. coaching coördinator, voorzitten Raden van Bestuur en Algemene Vergadering) 
   

Wat bieden wij?

 • Je maakt deel uit van een enthousiaste ploeg, ondersteunt een dynamisch team en krijgt de kans om actief bij te dragen aan een duurzaam verhaal
 • Contacten met spelers het brede middenveld
 • Een prikkelende en uitdagende omgeving, kansen om bij te leren rond governance, non-profit, duurzaamheid
 • We trakteren je jaarlijks op een etentje
 • Je onkosten worden vergoed
   

Procedure

Ben jij kandidaat?

Kandidaatstelling is heel eenvoudig. Stuur voor 14 september 2020 een e-mail naar Barbara Janssens, barbara@bewustverbruiken.be.

(Voor lidorganisaties geldt een warme oproep)

Geef beknopt mee vanuit welke interesses, kennis en competentie je wenst bij te dragen tot het bestuur. Voeg tevens een beknopt CV (of link naar LinkedIn) toe. 

In november 2020 stellen onze leden een nieuw bestuur aan voor Netwerk Bewust Verbruiken en Repair&Share. Het onbezoldigde mandaat van de bestuurders begint in december 2020 en loopt drie jaar.
 

Meer informatie

Meer informatie over onze werking vind je op bewustverbruiken.be en repairshare.be. 
Heb je vragen? Contacteer Barbara Janssens via barbara@bewustverbruiken.be (afwezig 14 jul > 7 aug) of Inez Louwagie via inez@repairshare.be (afwezig > 31 jul).
Vanaf eind augustus kun je ook bellen naar 02.894.46.15.