Labels voor bloemen

Labels voor bloemen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 26/02/2016
Eco- en Fairtrade labels helpen je op weg om in de winkel een duurzame keuze te maken. Ook in de bloementeelt bestaan er verschillende duurzaamheidslabels.
Fairtrade Rozen door Richard Thomas (Flickr)
Fairtrade Rozen door Richard Thomas (Flickr)

 

Soorten labels

Er bestaan verschillende soorten labels. Fair Flowers and Plants (FFP) en Fairtrade label zijn grotendeels gebaseerd op de internationale gedragscode ICC. Zij duiden erop dat bij de teelt meer zorg gedragen wordt voor milieu én mens. De labels  Milieu Programma Sierteelt (MPS), Vlaams Programma Sierteelt (VMS), Biogarantie en EKOhanteren voornamelijk milieucriteria. Meer info over labels in het algemeen vind je ook op wwwlabelinfo.be.

De criteria voor biologische productie zijn veel strenger op milieuvlak, maar leggen in principe geen eisen vast op sociaal vlak.

 

Fairtrade label

FLO-ev (Fairtrade Labelling Organisation) is opgericht in 1997 en overkoepelt de “Fairtrade organisaties” in Europa, Canada, Verenigde Staten, Japan, Australië en Nieuw Zeeland. FLO bestaat uit 20 organisaties die in hun land het Fairtrade label promoten. Fairtrade Belgium is het Belgische lid.

Wat?

Fairtrade is een onafhankelijk keurmerk voor eerlijke handel. De producten met het keurmerk voldoen aan de internationale criteria voor eerlijke handel. Deze hebben te maken met de manier waarop geproduceerd wordt en met de prijs. De Fairtrade bloemen hanteren in principe dezelfde criteria als ICC mits enkele uitzonderingen. Naast sociaal en milieu criteria (ICC) hanteert dit label ook economische criteria. De importeurs betalen een premie van 8% op de exportprijs (boeketten) en 12% voor stukbloemen. Een arbeiderscomité beslist over de besteding van dit geld. Met dit bedrag kunnen ze op het bedrijf maar ook in hun productieproces en gemeenschap investeren in projecten die ze zelf belangrijk vinden. Bovendien biedt deze vorm van overleg op het bedrijf hen de mogelijkheid om hun rechten beter te verdedigen en het beleid van het bedrijf gaandeweg ook te beïnvloeden. Kortom: de arbeiders spelen een actievere rol en hebben meer rechten.

Waar?

De Fairtrade rozen in België worden sporadisch verkocht in supermarkten en winkels. FLO-Cert, een autonoom en onafhankelijk controleorganisme staat in voor de jaarlijkse controle van de plantages in het Zuiden. De controle op de laatste schakels in de keten, hier op onze markt, gebeuren door Fairtrade Belgium.

Onze commentaar

Het Fairtrade label is het enige dat naast sociale en ecologische ook economische criteria hanteert. 

www.fairtradebelgium.be

www.labelinfo.be

Fair Flowers en Plants

FFP (Fair Flowers and Plants) is een internationaal consumentenlabel voor bloemen en planten die op een duurzame wijze zijn geteeld. Het label heeft een breed draagvlak onder de bloemenindustrie, ngo’s en vakbonden. Het label werd officieel gelanceerd in november 2005 en is het resultaat van een jarenlange discussie tussen Union Fleurs (International Flower Trade Association), Nederlands Milieuplan Sierteelt (MPS), IUF (International Union of Food workers, internationale vakbond) en de bloemencampagnes. Union Fleurs is eigenaar van het label.

Wat?

Om als producent het FFP-label te kunnen krijgen, dient deze de sociale eisen van ICC te respecteren en de milieueisen volgens de Nederlands norm MPS-A /B (of gelijkwaardig, dan dient er een benchmark te worden uitgevoerd). Het label certificeert niet zelf maar gaat uit van andere labels.

Waar?

80% van de gelabelde producenten komen uit Nederland, dit zijn voornamelijk potplanten. Van de gelabelde snijbloemen komt het grootste deel uit Afrika en Latijns Amerika. Momenteel zijn er al enkele Belgische bedrijven met het FFP label en ook online kan je boeketten bestellen met dit label.

Onze commentaar

FFP is een internationaal label dat over de hele keten loopt. Het label hanteert zowel harde milieuvoorwaarden (MPS-A) als harde sociale eisen (ICC) wat het uniek maakt.
www.fairflowersfairplants.com

www.labelinfo.be

Label VMS-MPS

Milieu Programma Sierteelt (MPS) is een Nederlandse organisatie voor en door telers die ontstond in 1993. Het is een programma van de snijbloemenbranche om de milieubelasting door de snijbloemenbedrijven zoveel mogelijk te beperken. Het Vlaams Milieuplan Sierteelt (VMS) werd opgericht in 1996 door de vakorganisaties in de sierteeltsector en werkt nauw samen met MPS. Zowel het Nederlandse MPS als het Vlaamse VMS zijn business-to-business labels.

Wat?

Er werd een certificeringschema ontwikkeld om de milieubelasting in de sierteelt te verlagen en het imago van de sector te verbeteren. Deelnemers van het programma moeten vanaf 1 januari 1995 vierwekelijks hun gebruik van bestrijdingsmiddelen, meststoffen, energie en afval registreren. MPS verwerkt deze dan met behulp van bepaalde rekenregels. Op basis van het totaal aantal behaalde punten krijgt de deelnemer de classificatie MPS-A, -B of –C toegekend, waarbij MPS-A voor de meest milieubewuste teelt staat. Ondertussen bestaat er ook een classificatie MPS-D die toegekend wordt als een deelnemer geregistreerd is voor 3 aaneengesloten periodes en minder dan 10 punten heeft gescoord. Dit label is voor de consument niet te onderscheiden. Door registratie en kritische analyse van milieubelastende stoffen worden siertelers gestimuleerd tot milieubewuste bedrijfsvoering. Naast het milieucertificaat (MPS-A) zijn er ook andere certificaten, waaronder:

  • MPS-SQ: social qualified (sociale eisen) dat nu volledig gebenchmarkt is met ICC (zie hoger bij FFP)
  • MPS-GAP:Dit is gebaseerd op het GLOBALGAP label dat vooral in groenten en fruit bekend is. Dit is een eisenpakket dat werd ontwikkeld door EUREP, de koepel van retailers. MPS-GAP is een uitbreiding en vertaling ervan naar de sierteelt. In België zijn er momenteel vier bedrijven die het label voeren. VMS begeleidt op dit moment nog een aantal andere bedrijven naar dit certificaat. MPS-GAP gaat wat het sociale luik betreft minder ver dan MPS-SQ maar legt toch al redelijk wat voorwaarden op naar veiligheid en hygiëne op de werkvloer. Naar milieu toe is het veeleisender dan MPS-A. Meer informatie over MPS-GAP vind u hier. Onderaan kan u een lijst opvragen met alle gecertificeerde bedrijven en alle voorwaarden waar die aan moeten voldoen.

Waar?

In België zijn er 150 producenten lid van VMS.

Onze commentaar

Voor snijbloemen uit België zijn de telers met een MPS-A label veruit het milieuvriendelijkst bezig. Een nadeel is dat dit label niet naar de consument toe wordt gecommuniceerd. Om een FFP-label te krijgen mogen telers in de overgangsfase gebruik maken van MPS-SQ ipv ICC. MPS-SQ is echter minder streng dan ICC. Anderzijds is MPS-A strenger voor milieunormen dan ICC.
MPS (Milieu Programma Sierteelt) * VMS (Vlaams Milieuplan Sierteelt)

 

Labels Biogarantie en EKO

Duurzame bloemen zijn niet hetzelfde als biologische bloemen. In de biologische teelt wordt namelijk geen enkele vorm van kunstmatige bemesting of chemische pesticiden gebruikt. Voor rozen is het echter moeilijk om op grotere schaal volledig pesticidenvrij te werken. De criteria voor biologische productie zijn veel strenger op milieuvlak maar leggen in principe geen eisen vast op sociaal vlak. De meeste biologische bloemen die te koop zijn, zijn afkomstig uit Nederland en worden buiten in de volle grond geteeld. Hierdoor koop je altijd natuurlijke bloemen van het seizoen. Tulpen in de winter en het voorjaar, zonnebloemen in de zomer en chrysanten in het najaar. Een aantal biologische bloemen of bladproducten die veel warmte nodig hebben komt uit Italië of Frankrijk. De milieubelasting voor deze bloemen is lager als ze in een warm klimaat worden geproduceerd en daarna naar Nederland worden vervoerd dan als ze hier in gestookte kassen worden geteeld. Een voorbeeld van een uit Italië afkomstig biologisch product is de eucalyptus die als blad wordt verwerkt in de boeketten. De biologische landbouw wordt onafhankelijk gecontroleerd.

Waar?

Je herkent biologische bloemen aan het Biogarantielabel (België) of het EKO-keurmerk in Nederland. Je vindt deze bloemen in het seizoen in de natuurvoedingswinkel en bij  enkele bloemisten. In België zijn er geen biologische producenten maar er worden wel seizoensgebonden biologische tulpen vanuit Nederland aangeboden. Het is als bloemist mogelijk om biologische bloemen aan te bieden via Bioflora nv.

Onze commentaar

Biologische bloemen zijn zeker de milieuvriendelijkste bloemen die er te vinden zijn. De organisatie neemt in haar label echter geen sociale eisen op.
www.bioforum.be

Lees hier alle artikels van het dossier Blije Bloemen (kweek, milieu- en sociale gevolgen, verkooppunten, seizoensbloemenkalender...)

 

Ook gepost in: Producten & Diensten