Het Grote Repareeronderzoek

Het Grote Repareeronderzoek

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 09/02/2023
Laat jij jouw kapotte spullen repareren? Met Het Grote Repareeronderzoek bracht Netwerk Bewust Verbruiken de knelpunten en drempels in kaart die je als gebruiker ervaart wanneer je iets wil (laten) repareren.

Ben jij een handige hersteller? Wanneer gaat je herstelling fout? Laat jij jouw kapotte spullen repareren of kies je voor vernieuwen? Netwerk Bewust Verbruiken voerde een langlopend onderzoek naar de houding van Vlamingen ten opzichte van repareren: het Grote Repareeronderzoek. De methode: uitgebreid luisteren naar ervaringen en in kaart brengen welke knelpunten en drempels mensen ervaren wanneer ze overwegen om iets te (laten) repareren. Met steun van Vlaanderen Circulair.

Waarom?

Spullen produceren heeft een grote milieu- en klimaatimpact. Reparatie speelt een cruciale rol in het verlengen van de levensduur van spullen en is dus één van sleutels in het tegengaan van milieuschade en klimaatopwarming. Daarom onderzoeken we hoe we reparatie kunnen stimuleren. We testen de repareerbaarheid van spullen en bevragen mensen over de knelpunten die ze ondervinden wanneer ze iets willen (laten) repareren.

Met dit onderzoek willen we de knelpunten en drempels in kaart brengen die je ervaart wanneer je iets wil (laten) repareren

Aanpak

1. Duizend Vlamingen over repareren 

In opdracht van Netwerk Bewust Verbruiken deed het onderzoeksbureau iVOX een online enquête over reparaties. De enquête is uitgevoerd in november 2018 bij een groep van 1.000 Vlamingen, representatief voor de hele Vlaamse bevolking in hun diversiteit volgens geslacht, leeftijd en diploma. Opvallend resultaat: volgens 86% van de ondervraagden moet het makkelijker worden om kapotte spullen te repareren.

2. Diepgaande bevraging

In november 2018 tot mei 2019 voerden we ook een intensief onderzoek bij een groep mensen die zich vrijwillig had aangemeld voor Het Grote Repareeronderzoek. Voor dat onderzoek hadden 144 zich aangemeld. Uiteindelijk werkten 89 mensen effectief mee. De deelnemers vertelden ons welke ervaringen ze opdeden met voorwerpen die stuk gaan, welke afwegingen ze maakten wanneer ze beslisten om iets al dan niet te (laten) repareren. 

Hoe gingen we tewerk? Maandelijks kregen de deelnemers een uitnodiging om hun verslag van de maand in te geven. Met die getuigenissen brengen we in kaart welke producten stuk gaan, welke successen mensen ervaren, welke hindernissen ze ervaren, welke factoren een reparatie in de hand werken, wat de gemiddelde kostprijs van een reparatie is enz.

We verwerken de output onder de noemer 'Het Grote Repareeronderzoek stelt de vragen'. 

3. Repair Labs

Op 25 mei deden we een workshop met reparateurs multimedia in de MAAKbar in Leuven. Hier lees je het verslag van die sessie.
Op 10 juni volgde een workshop met reparateurs textiel, "textielchirurgen", in DOEK in Antwerpen.
Op 20 oktober verzamelden we herstellers huishoudtoestellen in Het Uilekot in Herzele. Hier vind je het verslag.

We gingen ook het veld in om individuele herstellers naar hun ervaringen en drijfveren te vragen. 

4. Co-creatiesessies

In co-creatiesessies met gebruikers, reparateurs en producenten verzamelden we oplossingen voor de hindernissen die gebruikers en reparateurs ervaren. De aanbevelingen en pionierservaringen zetten we om in tips voor andere gebruikers, zodat we meer gebruikers bewust kunnen maken van reparatiemogelijkheden.
 

De finale 

Het Grote Repareeronderzoek zou worden afgesloten met een grote conferentie op vrijdag 27 maart 2020 in Leuven: REPAIR is THE FUTURE. Daar zouden we alle bevindingen toelichten, inspirerende experten aan het woord laten en een duurzame toekomst schetsen met repareerbare spullen en gemotiveerde reparateurs. De coronapandemie besliste daar anders over. (Wie benieuwd is, vindt hier nog het programma van de REPAIR is THE FUTURE conference
 

Terugblik 

Lees een korte terugblik in het artikel 'Burgers op de barricaden voor repareerbare producten' op de site van Vlaanderen Circulair.

 
 

Het Grote Repareeronderzoek was de roepnaam van het project 'Repairable', een project van Netwerk Bewust Verbruiken met ondersteuning van Vlaanderen Circulair. In het project werkte Netwerk Bewust Verbruiken samen met Komosie (nu HERW!N), De Stuyverij (voor het uitwerken van methodieken) en Repair&Share. Het gehele project werd verder bewaakt en geadviseerd door BSH Home Appliances, KU Leuven, VITO, iFixit, Maakbaar Leuven, Test-Aankoop en het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Met dank aan Fairphone, MudJeans en Sugru voor de sponsoring en steun.