Herstellers zijn helden! Wij geven hen een standbeeld

Herstellers zijn helden! Wij geven hen een standbeeld

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 17/10/2019
In Brussel is vandaag een standbeeld opgericht van Mercator de Hersteller. In Leuven is Fonske de Hersteller ingehuldigd. Die acties horen bij International Repair Day op 19 oktober 2019 en bij de Europese Right to Repair campagne.

International Repair Day

19 oktober 2019 is International Repair Day. Die themadag zet wereldwijd herstellers, Repair Cafés en andere herstelinitiatieven in de kijker. Dat is hard nodig. Producten herstellen in plaats van ze te vernieuwen is immers een effectieve manier om minder afval te produceren en minder energie en grondstoffen te verbruiken. Jammer genoeg is herstellen vandaag allesbehalve evident. Wie iets wil (laten) repareren, botst op allerlei drempels zoals:

  • Onbeschikbare wisselstukken
  • Toestellen die niet repareerbaar zijn (bv. zo ontworpen dat ze niet open te maken zijn)
  • Een hoge kostprijs (vanwege een hoge loonkost en een hoog BTW-tarief)

Dagelijks werken allerlei professionele herstellers, Repair Café vrijwilligers en repareer-het-zelvers zich in het zweet om kapotte spullen te herstellen, over al die drempels heen.

Een standbeeld voor de Hersteller 

Als eerbetoon aan de helden die herstellen, geven we hen op 15 oktober 2019 een standbeeld. In het Kleine Zavelpark in Brussel staat Mercator de Hersteller; in Leuven Fonske de Hersteller. In Luik volgt op 16 oktober de inhuldiging van Georges Simenon le Réparateur. 

Europese Right to Repair campagne

De standbeelden eren niet alleen de herstellers, ze hebben ook een boodschap aan politici: geef het waardevolle werk van herstellers een betere omkadering, stimuleer de reparatiesector en verzeker het recht op repareren voor de gebruiker.

Die boodschap kadert in de Europese Right to Repair campagne, die concrete voorstellen naar voren schuift zoals:

  • Europese regelgeving die producenten verplicht om toestellen zo te ontwerpen dat ze makkelijk herstelbaar zijn, ook voor smartphones en tablets 
  • Een nationaal register van herstellers Betere productinformatie en toegang tot wisselstukken 
  • Een label dat consumenten informeert over hoe makkelijk herstelbaar een toestel is 
  • Heldere regels rond productontwerp en garantieverlenging 

  

Een initiatief van Netwerk Bewust Verbruiken vzw, Repair&Share vzw, Repair Together asbl, MAAKbar Leuven, The European Environmental Bureau - EEB dat kadert in International Repair Day (Open Repair Alliance) en Right to Repair. 

Foto's: Netwerk Bewust Verbruiken / Video: Belga News Agency - Belgabox