Helft plattelandsbewoners ziet toekomst in autodelen

Helft plattelandsbewoners ziet toekomst in autodelen

Ferm
geschreven door Ferm laatst aangepast op 10/07/2018
Eén op twee mensen ziet een vorm van autodelen binnen dit en vijf jaar realistisch voor zichzelf. Dat is de verrassende uitkomst van een bevraging bij meer dan 150 plattelandsbewoners die KVLV, Vrouwen met vaart, Autodelen.net en Antwerp Management School uitvoerden in het kader van de Green Deal Gedeelde Mobiliteit.

Autodelen associëren we vaak met een stedelijke context, hoewel er op het platteland ook potentieel is. Dat wordt tot nu toe zwaar onderbenut, blijkt uit het onderzoek. Zo zien we dat 97% van de bevraagden al eens van autodelen gehoord heeft maar dat ze vooral een abonnement bij Cambio kennen. Bovendien kent 65% het principe van autodelen tussen personen nog niet. “Net hierin zitten mogelijkheden voor het platteland, en dan vooral voor de tweede wagen in het gezin”, meent Johannes Rodenbach van Autodelen.net.

Onbekend blijkt niet per se onbemind. 50% van de plattelandsbewoners ziet een vorm van autodelen binnen dit en 5 jaar realistisch, waarbij meer mensen ervoor opteren gebruiker te worden dan hun eigen wagen te delen. Eén op drie respondenten geeft aan dat ‘een overzicht van wagenaanbieders in hun buurt’ hen zou kunnen overtuigen om gebruiker te worden van de wagen van iemand anders. Omgekeerd zou bijna 30 % zijn eigen (tweede) wagen delen als iemand uit de buurt concrete interesse toont.

Onbekend blijkt niet per se onbemind. 50% van de plattelandsbewoners ziet een vorm van autodelen binnen dit en 5 jaar realistisch

Op dit moment wordt die potentiële ‘match’ niet gevormd. KVLV en Autodelen.net zien hier dan ook een belangrijke rol weggelegd voor lokale overheden. Gemeentes kunnen hun inwoners onder voorwaardelijke vorm vragen wie interesse heeft om een eigen wagen te delen of om regelmatig gebruik te maken van andermans wagen. Door deze gegevens achteraf op kaart te zetten en opnieuw te communiceren naar de inwoners kan er volgens Lotte Van Boxem van KVLV heel wat op gang komen.

Gemeenten die na de kantooruren hun eigen wagenpark delen met inwoners kunnen op  interesse van bijna de helft van de respondenten rekenen. Bovendien wordt autodelen zo meer zichtbaar in de gemeente en motiveert het inwoners dat het gemeentebestuur zelf ook concrete actie onderneemt. Eén op de vijf inwoners zou gebruik maken van een wagen met vrijwillige chauffeur. Om vervoersarmoede op het platteland tegen te gaan, is dit een mogelijke oplossing.

Een struikelblok zijn verzekeringen. Er bestaan nochtans speciale autodeelverzekeringen, maar die zijn nog niet voldoende bekend. De promotie hiervan en een uitbreiding van het aanbod is nodig om autodelen toegankelijker te maken. Naast het aspect van de verzekeringen, heeft een deel van de respondenten ook vragen bij de praktische handelingen die bij het autodelen komen kijken. Tot slot geeft 33% van de respondenten aan dat ze de eigen wagen te vaak nodig hebben om die te kunnen delen met anderen.

Betere luchtkwaliteit is een vraag die je associeert met een stedelijke bevolking, maar toch wordt dit door de plattelandsbewoners naar voren geschoven als belangrijk positief effect van autodelen. De geesten zijn rijp, dat is duidelijk. Er zijn heel wat plattelandsbewoners die enkel een klein duwtje in de rug nodig hebben om hun eerste verkennende stappen in het autodelen te zetten. Daarna volgt de rest ongetwijfeld vanzelf.

 

- Een artikel van KVLV, vrouwen met vaart -