Deze klimaatpioniers namen deel aan de eerste Burgerschool

Deze klimaatpioniers namen deel aan de eerste Burgerschool

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 21/12/2017
Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu lanceren de Burgerschool in Vlaams-Brabant. De Burgerschool ondersteunt projecten van klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart. Burgers en ondernemers met klimaatdromen ontmoeten elkaar en tillen hun klimaatproject naar een hoger niveau. Ontdek hier de initiatieven die begeleid worden door de Burgerschool:
Eerste editie van de Burgerschool © Netwerk Bewust Verbruiken

Lokale burgerinitiatieven zoals autodeelgroepen, Repair Cafés, geefpleinen,... zijn alom aanwezig in onze maatschappij. De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant. Klimaatpioniers die een burgerinitiatief of sociale onderneming hebben gestart, kunnen terecht bij de Burgerschool voor advies en ondersteuning. Hoe ontwerp je jouw dienst? Hoe bepaal je de doelgroep en hoe kan je deze het beste bereiken? Hoe betrek je vrijwilligers? Hoe houd je jouw activiteit financieel in stand?

De Burgerschool is een plaats waar burgers en ondernemers met hun klimaatdromen elkaar ontmoeten om zo hun klimaatproject naar een hoger niveau te tillen

De Vlaams-Brabantse klimaattop, eind 2015, legde de kiem voor de Burgerschool. Heel wat geëngageerde burgers, ambtenaren, ondernemers, werknemers en vrijwilligers kwamen er samen en wisselden ideeën en ervaringen uit. Die dynamiek en inspiratie wilden we niet verloren laten gaan. Daarom de Burgerschool, een plaats waar burgers en ondernemers met hun klimaatdromen elkaar ontmoeten om zo hun klimaatproject naar een hoger niveau te tillen.

Ontdek hieronder de 23 geselecteerde klimaatpioniers en burgerinitiatieven. De geselecteerde organisaties worden in groep begeleid door een professionele coach. In een driedelig traject, dat start in het voorjaar van 2017, worden de organisaties begeleid door professionele coaches rond verschillende thema's. De coaching vertrekt vanuit de noden en wensen van de verschillende organisaties. Verschillende thema's kunnen dus behandeld worden: financiën, beleid, vrijwilligers, enzovoort.

Klimaatpioniers

 1. Duurzaamheidscoach
  We lezen en horen allemaal de doemscenario's in verband met het klimaat: wat we moeten doen, wat we niet meer mogen doen,... Op den duur zien we door de bomen het bos niet meer, worden mensen misschien moedeloos of denken ze dat hun inspanningen niets uithalen. Deze duurzaamheidscoach wil home-parties organiseren om mensen te motiveren, op weg te helpen en een persoonlijk duurzaamheidsplan op te stellen. 
 2. Experimenteel recyclage atelier Flugzeug
  Hier wordt geëxperimenteerd met recyclagemateriaal. In een workshop recyclagetechnieken ga je op zoek naar technieken om bijvoorbeeld plastiek te verwerken tot kunstobjecten of gebruiksvoorwerpen. 
 3. HAgricultuur
  HAgricultuur is een experiment dat kijkt wat je op een stuk land van 1 hectare kan realiseren: waterrecuperatie, gezonde en ecologische voeding, wonen, werken, ontspanning en beweging, zelfontplooiing en educatie en gemeenschapsvorming. Dat allemaal vanuit een klimaatneutraal opzicht. 
 4. Klimadammen (werktitel)
  Twee dames willen mensen samenbrengen, inspireren en engageren. Als inwoners van een leuke en geëngageerde straat willen ze ook het klimaatthema op de buurtagenda zetten. De Klimadammen willen enkele keren per jaar een activiteit rond het thema klimaatverandering organiseren voor mensen uit een wijk. 
 5. Permaculture Wide Web
  Zet permacultuur in de kijker in het Leuvense.
 6. SOL
  Vzw SOL (Sanctuary of Life) tracht een burgerbeweging op te starten. Met inspirerende lezingen probeert SOL burgers bewuster te maken.
 7. Tijd voor iets anders
  'Tijd voor iets anders' wil teambuildings organiseren voor bedrijven en scholen. "Samen gaan we op het veld van de boer groenten en fruit verzamelen die niet geschikt zijn voor de markt, dit voedsel verwerken we dan 's middags bij een vzw voor mensen met een beperking/mensen die leven in armoede/... tot soep, confituur, appelmoes,... voor deze vzw."
 8. www.linked.farm
  Sinds april 2016 levert LinkedFarm lokale hoeveproducten aan huis in Asse. Klanten bestellen online, de boeren zetten hun producten klaar (en houden 80% van de prijs over), LinkedFarm haalt het af in de boerderijen en levert het bij Assenaren thuis of in de wijken.
 9. De Maakhangaar
  De hoofddoelstelling is bouwmaterialen van afbraak recupereren en hermaken tot iets anders bruikbaars, bijvoorbeeld een houten lijst van een raam of deur omvormen tot een hippe kapstok, kader, … Deze materialen worden gemaakt in De Maakhangaar door vrijwilligers, door mensen die er sociaal tewerkgesteld zijn, begeleid door professionele vakmensen/designers.
 10. De zwerfvuildrone
  Onze wegen liggen vol zwerfvuil. Dat opruimen kost handenvol geld en is dweilen met de kraan open. Een drone uitgerust met een slimme camera (beeldherkenningsSW specifiek voor zwerfvuil) en een wendbare elastische slurf met zuignap, kan zwerfvuil op moeilijk toegankelijke plekken oppikken.
 11. Natuurverf
  Veel mensen zijn niet op de hoogte van de schadelijke stoffen die in de woning aanwezig zijn en zijn weinig op de hoogte van alternatieven. Christophe Dalhem wil natuurverf en gezonde muurbepleistering promoten en biedt hierover lezingen aan.
   

Burgerinitiatieven

 1. Buurderij Leuven
  De buurderij bestaat uit een groep lokale boeren en ambachtelijke producenten. Inwoners kunnen lokale voeding afhalen bij de buurderij. Er wordt gefocust op mensen die het belangrijk vinden om lokaal, duurzaam en eerlijk te consumeren.
 2. CEO (Centum Economische Ongehoorzaamheid)
  Het Centrum voor Economische Ongehoorzaamheid wil nadenken over en experimenteren met nieuwe vormen van economie; van geef-, ruil- en deeleconomie tot burgercoöperatieven, commons of korte ketens. Op deze manier wil het CEO een bijdrage leveren aan een duurzame, solidaire, democratische en post-kapitalistische samenleving.
 3. De Broeikas
  Een coöperatieve projectruimte én co-creatief netwerk. Een netwerk van mensen, sympathisanten, buurtbewoners, kunstenaars en ondernemers. Een coworkingsruimte voor kunstenaars en ondernemers, een inspiratieoord rond duurzaamheid, een ontmoetingsplek voor buurtbewoners.
 4. De Groene Ridder
  De Groene Ridder is een project rond duurzaamheid van Buurtwerk 't Lampeke in Leuven. Wat doen ze? Samentuinen (ism Velt), wijkcompostering, fiets repair (ism Velo), fietstaxi, activiteiten rond gezonde voeding en duurzame mobiliteit,... Met een focus op mensen uit de Ridderbuurt; mensen in (kans)armoede.
 5. GEMOUT vzw
  Vzw Gemout bestaat sinds 2014 en kreeg de opportuniteit van het oude gemeentehuis van Outgaarden een ontmoetingsplaats te maken. De voorbije 2 jaar werden reeds heel wat workshops rond ecologie, permacultuur, composttoilet, …georganiseerd. Ze helpen geïnteresseerden met het ontwerp en aanleg van eetbare, ecologische groenprojecten, permacultuur, voedselbossen, duurzame boomverzorging,...
 6. Gete-collectief
  Ook genaamd coöperatieve BOEREGOED, gaat op zoek naar een voedselstrategie op het platteland. Het is hun streefdoel om samen met de boeren een coöperatieve op te richten.
 7. HerEn(t) (Hernieuwbare Energie Herent)
  HerEn(t) is een mogelijke energiecoöperatie met sociaal oogmerk (cvba-so) in opstart die tot doel heeft om energieproductie, -distributie, -opslag, -besparing etc. deels in de handen van de lokale burger te brengen.
 8. Klimaatbewust Wijgmaal
  De groep wil een 'klimaatroute' organiseren doorheen Wijgmaal, om  particulieren, woningen, organisaties, publieke tuintjes,... te bezoeken. Allemaal plaatsen waar er zichtbare bijdragen aan klimaat bewust leven belicht worden. Via 'keukentafelgesprekken' kunnen ideeën uitgewisseld worden en kunnen de bezoekers de Wijgmaalse bewoners en deelnemende organisatie beter/anders leren kennen.
 9. Pajopower uitbouwen
  Burgercoöperatie opgericht door 12 vrijwilligers die inzetten op sensibilisering van de mensen rond hernieuwbare energie en minder verbruik. Daarnaast bekijken ze de mogelijke productie waarbij lokaal en duurzaam centraal staan. 
 10. Villa VanZelf
  Een experimenteerplek voor laagdrempelige, lowtech en ecologische alternatieven voor alles wat we in het dagelijks leven doen. Anderzijds trachten ze mensen opnieuw samen te brengen met concrete projecten waar ecologische componenten in verweven zitten.
 11. Zonneplan Scherpenheuvel-Zichem
  Deze transitiegroep wil een energiecoöperatie oprichten, met als doel om zonnepanelen te installeren op de daken van gemeentelijke zalen. Zo krijgen inwoners een kans om te investeren in lokale en groene energie.
 12. Groenloof
  Groenloof is gestart als burgerinitiatief met het nu en dan organiseren van heel diverse activiteiten die kleinschalig zijn, duurzaam en lokaal, met als doel mensen te inspireren voor meer lokale duurzaamheid. Intussen is Groenloof een kleine vzw die samenwerkt voor de realisatie van allerlei kleine initiatieven, projecten met lokale actoren.

 

-De Burgerschool is een project van Netwerk Bewust Verbruiken en Bond Beter Leefmilieu, met steun van de provincie Vlaams-Brabant-

<a href="http://www.freepik.com">Designed by Freepik</a>
CC Freepik