De toekomst van de maakindustrie in Vlaanderen is circulair

De toekomst van de maakindustrie in Vlaanderen is circulair

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 26/04/2022
De Transformisten en Repair&Share zijn trotse actiepartners van de werkagenda maakindustrie
Eva van Velzen en Inez Louwagie van De Transformisten ondertekenen engagementsverklaring werkagenda circulaire maakindustrie
Eva van Velzen en Inez Louwagie van De Transformisten ondertekenen engagementsverklaring werkagenda circulaire maakindustrie

Circular State of the Union 

Op maandag 25 april organiseerde Vlaanderen Circulair haar 'Circular State of the Union 2022', een vooruitblik op de circulaire toekomst voor Vlaanderen met concrete werkagenda's. Die tonen hoe partners vandaag al aan die circulaire toekomst werken en daagt andere bedrijven en organisaties uit om mee te doen. Er zijn 6 werkagenda's: voor circulair bouwen, bio-economie, chemie/kunststoffen, maakindustrie, voedselketen en waterkringlopen.

De Transformisten en Repair&Share zijn actiepartner van de werkagenda circulaire maakindustrie.

Werkagenda circulaire maakindustrie

VLAIO (Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid) en Agoria (koepel van technologisch geïnspireerde bedrijven) trekken de werkagenda circulaire maakindustrie. 

De ambitie is dat tegen 2030 meer dan de helft van de Vlaamse maakbedrijven (in de reguliere en sociale economie) actief met circulaire economie aan de slag gaat. Door het toepassen van circulaire strategieën zullen die ondernemingen dezelfde waarde en functionaliteit kunnen aanbieden aan klanten met minder materialenverbruik en dus met een lagere impact op milieu en klimaat. 

Binnen de werkagenda engageren alle partners zich om concrete acties of projecten te organiseren en de opgedane inzichten en resultaten met elkaar te delen. De realisatie van de vooropgestelde ambities wordt jaarlijks geëvalueerd.

De Transformisten en Repair&Share als actiepartner

In de aanloop naar de Circular State of the Union gaven De Transformisten en Repair&Share feedback op het ontwerp voor de engagementsverklaring. We gaven enkele belangrijke wenken, die zijn meegenomen in de verklaring 

  • Focus niet langer op recyclage
  • Sociale inclusie is een belangrijke voorwaarde
  • Burgerinitiatieven zijn een troef 

Deze punten vinden we heel goed aan de verklaring:

  • Kansen van de circulaire economie centraal: jobcreatie, minder materiaalkosten
  • Circulair ontwerp, reparatie en hergebruik worden focus (= de binnenste cirkels van het circulaire model)
  • Engagement om concrete activiteiten en projecten op te zetten

Daarom zetten Repair&Share en De Transformisten met veel overtuiging hun handtekening onder de engagementsverklaring, die een inclusieve circulaire economie als een kans ziet. Het stemt ons hoopvol dat zoveel partners zich engageren om concreet in te zetten op levensduurverlenging van producten, reparatie en hergebruik. Laten we samen effectief aan de slag gaan met deze plannen! 

 

Meer weten over de werkagenda maakindustrie en/of onze rol daarin? Neem contact op met Inez Louwagie via inez@detransformisten.be of Rosalie Heens via Rosalie@repairshare.be.

Inez Louwagie en Rosalie Heens van Repair&Share ondertekenen engagementsverklaring werkagenda circulaire maakindustrie
Inez Louwagie en Rosalie Heens van Repair&Share ondertekenen engagementsverklaring werkagenda circulaire maakindustrie