Cocreatieve dialoog Green Deal Huren en Lenen

Cocreatieve dialoog Green Deal Huren en Lenen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 25/05/2021
WijDelen organiseert op 7 juni een cocreatieve dialoog, samen puzzelen aan de ‘Green Deal: Huren en Lenen’.

 

Deelplatformen, gereedschapsbibliotheken, burgerinitiatieven zoals geefpleinen … tonen dat onze samenleving de afgelopen jaren zocht naar verschillende manieren om duurzamer om te springen met materialen.

 

Green Deal: Huren en Lenen

WijDelen vzw (Peerby België) wil een stap verder gaan en werken aan een grootschalig co-creatie project: de ‘Green Deal: Huren en Lenen’.

Samen met verhuurbedrijven, (digitale) deelplatformen, producenten, kennisinstellingen, overheden, middenveldorganisaties en burgerinitiatieven wil WijDelen inzetten op het vergroten en verduurzamen van de huur- en leenmarkt. Het samenwerkingsverband kan concreet bijdragen aan de omgevings- en klimaatdoelstellingen van de Vlaamse en federale overheid;  efficiënter omgaan met producten (minder producten in omloop brengen, inzetten op maximaal gebruik van kwaliteitsvolle producten) zorgt onmiskenbaar voor het verminderen van onze vervuiling en onze C02 uitstoot. 

De vraag aan kandidaat ondertekenaars is: engageer je voor een of meerdere aspecten van de deal bv. bewustmaking en promotie, het oplossen van verzekeringsvraagstukken, pilootprojecten opzetten, de bestaande verhuurmarkt verduurzamen... Deze korte opsomming maakt al duidelijk dat uiteenlopende actoren een rol van belang kunnen spelen.

Voor potentiële ondertekenaars en andere geïnteresseerden zet WijDelen een cocreatieve dialoog op. 

 

Neem deel aan de cocreatieve dialoog 

Ben jij bezig met het potentieel van huren en delen in een verhuurbedrijf, productiebedrijf, burgerinitiatief, deelplatform, overheid, kennisinstelling, middenveldorganisatie...?

  • Op maandag 7 juni 2021 van 14u tot 16u kun je deelnemen aan een cocreatieve sessie over deze Green Deal Huren en Lenen 
  • Meer informatie en een link om je te registreren vind je op deze LinkedIn pagina

 

Wat voorafging

Op donderdag 1 april 2021 was er al een webinar met bijdragen van 

  • Brigitte Mouligneau, Vlaanderen Circulair (waarom huren en lenen een hefboom is voor de circulaire economie)
  • Carole Bachmann, European Rental Association (over de opportuniteiten voor de Vlaamse huurmarkt)
  • Arne Daneels, Vlaamse overheid- Departement Omgeving (Green Deals als instrument van verandering)
  • Lieven D'Hont, WijDelen vzw (hoe meewerken aan de Green Deal Huren en Lenen)