86% Vlamingen wil beter repareerbare producten

86% Vlamingen wil beter repareerbare producten

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 28/02/2019
Gebruikersonderzoek toont dat 86% van de Vlamingen beter repareerbare producten wil. Netwerk Bewust Verbruiken wil van repareren opnieuw een evidentie maken. Lees hier ons persbericht.

Moet het makkelijker worden om kapotte spullen te repareren? Netwerk Bewust Verbruiken liet het onderzoeksbureau iVOX die vraag stellen aan 1.000 Vlamingen. 86% antwoordde volmondig ja.

De intentie om kapotte producten te (laten) repareren is zeker aanwezig. Toch kiezen gebruikers in de praktijk vaker voor de aankoop van een nieuw product in plaats van het kapotte te (laten) repareren. Ze ervaren te veel drempels om te kiezen voor een reparatie.

Netwerk Bewust Verbruiken gaat nu aan de slag met de signalen uit het gebruikersonderzoek. De organisatie voert de druk op om van repareren opnieuw een evidentie te maken. Daarbij richt de organisatie zich tot de overheid, de producenten, de gebruikers zelf én de groeiende repareerbeweging. Netwerk Bewust Verbruiken zegt daarover:

"Dat Vlaanderen een ambitieuze klimaatwet nodig heeft, is de voorbije weken duidelijk geworden. Wij zien daar graag een hoofdstuk rond hergebruik en repareren in, naar het voorbeeld van Nederland." Zie Balans van de Leefomgeving 2018 van het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving.

Dat Vlaanderen een ambitieuze klimaatwet nodig heeft, is de voorbije weken duidelijk geworden. Wij zien daar graag een hoofdstuk rond hergebruik en repareren in, naar het voorbeeld van Nederland.

Producenten houden te weinig rekening met de wensen van gebruikers omtrent repareren, meent 63% van de deelnemers aan het onderzoek. Netwerk Bewust Verbruiken versterkt hun stem.

“Zowel de overheid als de producenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen en repareren beter omkaderen. Want momenteel belanden te veel spullen op de afvalberg. Zowel voor het milieu als voor het klimaat is repareren een goede zaak, want zo houd je grondstoffen in de kringloop.”

Naar gebruikers toe wil Netwerk Bewust Verbruiken nog meer naar een mentaliteitswijziging toewerken. Samen met partners uit het brede middenveld wil de organisatie nog meer mensen bereiken met inspirerende verhalen over hergebruik, repareren en delen.

Met een spin-off organisatie Repair & Share vzw wil Netwerk Bewust Verbruiken de komende jaren ook werken aan een betere ondersteuning, zichtbaarheid en toegankelijkheid van repareerinitiatieven zoals de Repair Cafés en gereedschapsbibliotheken. Netwerk Bewust Verbruiken zegt daarover:

“De Repair Cafés zijn geen hype maar een blijvende waarde. Ze bedienen een groeiende community van mensen die voldoening halen uit het herstellen van spullen en die levenskwaliteit winnen omdat ze minder nieuwe spullen nodig hebben.”

 

Opvallendste resultaten uit het onderzoek

Sneller kapot dan vroeger

Ruim 8 op de 10 Vlamingen vinden dat spullen sneller kapot gaan dan vroeger. Ook de jonge deelnemers aan het onderzoek zijn die mening toegedaan (8 op de 10).

Ijskast laten we herstellen, kapotte koffiezet gooien we weg

Of een gebruiker effectief overgaat tot een reparatie, hangt af van welk product stuk gaat. Vertoont de ijskast mankementen of gaat de fiets kapot, dan zien de meeste deelnemers een reparatie als eerste optie. Een kapotte koffiezet, smartphone, trui of boormachine gooien deelnemers sneller weg.

Repareren is te duur

Drie vierde van de deelnemers geeft mee dat het hoge prijskaartje de voornaamste reden is om niet te kiezen voor een reparatie. Het tweede belangrijkste argument is: een nieuw model verkiezen boven het verouderde.

Fabrikanten verplichten producten te ontwikkelen die gemakkelijk te repareren zijn, zou een grote impact hebben

Fabrikanten verplichten om herstelbare producten te maken

7 op de 10 deelnemers zeggen de voorkeur te geven aan fabrikanten die een goede reparatieservice bieden. Bevraagd over maatregelen die ertoe leiden dat producten langer meegaan, antwoorden 7 op de 10 deelnemers dat fabrikanten verplichten producten te ontwikkelen die gemakkelijk te repareren zijn, een grote impact zou hebben. Gebruikers kunnen zelf ook een groot verschil maken, 6 op de 10 respondenten geven aan dat het belangrijk is om meer zorg te dragen voor een product.

 

Bekijk hier alle resultaten uit het onderzoek