We zijn energieambassadeur 2019 van de Provincie Oost-Vlaanderen

We zijn energieambassadeur 2019 van de Provincie Oost-Vlaanderen

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 04/07/2019
Als Energieambassadeur lanceren we een tweede editie van de ‘Burgerschool Oost-Vlaanderen’ voor bestaande of opstartende burgerinitiatieven rond delen en herstellen.

Oost-Vlaamse organisaties zoals lokale besturen, scholen en verenigingen kunnen bij de Provincie een projectvoorstel indienen dat de CO2-uitstoot vermindert en concreet meebouwt aan een duurzame energietransitie. De Provincie ontving 28 projectvoorstellen, 12 daarvan haalden de selectie van Energieambassadeurs 2019. In totaal krijgen ze van de Provincie een ondersteuning van 202.817 euro. 

Energieambassadeurs zorgen voor klimaatwinst

"Deze 12 projecten zijn inspirerende voorbeelden van energiebesparing en de productie van hernieuwbare energie. Ze helpen mee het maatschappelijk draagvlak te creëren en tonen het belang aan van de betrokkenheid van de verschillende doelgroepen, actoren en generaties”, aldus gedeputeerde Riet Gillis, bevoegd voor Klimaat en Energie. "De Provincie ondersteunt deze projecten niet alleen financieel, maar zorgt ook voor de expertise en de kennisdeling. Ieder project krijgt een meter of peter die tijdens het projectjaar de organisaties ondersteunt en begeleidt bij de concrete uitwerking van hun energieproject."

Netwerk Bewust Verbruiken is Energieambassadeur 2019

 • Netwerk Bewust Verbruiken wil met een tweede editie van de ‘Burgerschool Oost-Vlaanderen’ nieuwe klimaatpioniers opleiden en bestaande of opstartende burgerinitiatieven versterken. De focus ligt deze keer op deel- en herstelinitiatieven.

De andere energieambassadeurs zijn

 • Arbeid & Milieu met ‘Samen (Zonne)Energie Winnen’, een nieuwe methode om werknemers mede-eigenaar te maken van een zonnepaneleninstallatie op het dak van hun bedrijf 
 • Energiecoöperatie EnerGent met een nieuwe communicatie- en sensibiliseringsstrategie voor collectieve renovatieprojecten ‘Wijkwerf Merelbeke en Destelbergen’ i.s.m. Universiteit Gent 
 • Het STOET-project ‘Samen Tijdens Oilsjt carnaval Energieverbruik Terugdringen’ van de Stad Aalst, dat praalwagens met dieselgeneratoren wil vervangen door wagens op batterijen op groene stroom 
 • Bond Beter Leefmilieu met ‘Zelzate lekker warm’, een participatief pilootproject rond groene warmte 
 • Zonnehoeve|Living+ vzw uit Eke-Nazareth, dat personen met een beperking ondersteunt bij het aspect van wonen en werken. Concreet op het programma: de plaatsing van zonnepanelen op fietsenstallingen van locaties waar personen met een beperking gehuisvest zijn 
 • Ecolife met een ‘Burgerbudget’ voor middelgrote gemeenten die ondersteuning bieden aan burgers voor hun lokale energieprojecten. Zo doen de gemeenten ervaring op rond burgerparticipatie in energieprojecten 
 • iDROPS vzw met ‘De Duurzaamste Buurt’, een zoektocht naar het participatief traject dat het meest milieuwinst oplevert 
 • Omnisportvereniging V.O.S. Reinaert uit Sinaai voor energiezuinige ledverlichting op het voetbalterrein gekoppeld aan een inspirerende communicatie- en sensibiliseringcampagne 
 • De BUSO-school VTS 3 uit Sint-Niklaas met ledverlichting in 2 technische leswerkplaatsen, ingebed in het breder klimaateducatieproject Climate Co2nscious 
 • Het gemeentebestuur van Denderleeuw met een biomassa-installatie voor de nieuwe site Veldstraat. De biomassa-installatie zal draaien op houtig snoeiafval dat de eigen groendienst en vrijwilligers van Natuurpunt verzamelen
 • Woonzorgcentrum Sint-Jozef uit Gent dat zijn bejaarde bewoners wil uitnodigen om ecologisch verantwoord te shoppen in het project ‘Voor jou wil ik boodschappen doen,… zoals in de tijd van toen!’: lokaal en afvalarm. Er staat alvast een elektrische bakfiets klaar om de boodschappen mee te vervoeren. 

Bron: persbericht Provincie Oost-Vlaanderen 

Meer informatie hierover vind je op oost-vlaanderen/energieambassadeurs of via energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be

Ook gepost in: Burgerinitiatieven