Waar moeten onze volgende regeringen werk van maken?

Waar moeten onze volgende regeringen werk van maken?

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 07/03/2019
Voor burgerbeweging Hart boven Hard en het Franstalige platform Tam Tam is Artikel 23 van de Belgische grondwet, "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden", het vertrekpunt voor een grote bevraging en verschillende acties.

Voor burgerbeweging Hart boven Hard en het Franstalige platform Tam Tam is Artikel 23 van de Belgische grondwet, "Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden", het vertrekpunt voor een grote bevraging en verschillende acties. 

Bevraging: waar moeten onze volgende regeringen werk van maken? 

Wat is een menswaardig leven? Wat is het minimum dat we als gemeenschap willen garanderen voor elk mens, ongeacht taal, inkomen, achtergrond? Waar moeten onze volgende regeringen concreet werk van maken een menswaardig leven voor iedereen te garanderen? Hart boven Hard en Tam Tam organiseren een bevraging rond concrete voorstellen voor toekomstige beleidsmakers. De Belgische grondwet en meer bepaald Artikel 23 is hun uitgangspunt: 

Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden

Artikel 23: Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daaronder vallen:
1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid en ook het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;
2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;
3° het recht op een behoorlijke huisvesting;
4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;
5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing 

Waar moeten onze volgende regeringen volgens jou op inzetten? Doe voor 30 maart 2019 mee aan de bevraging op www.art23.be

Acties

De Artikel 23-campagne van Hart boven Hard en Tam Tam loopt tot de verkiezingen van 26 mei 2019. Omdat er veel op het spel staat. Omdat het maatschappelijk debat in aanloop naar de verkiezingen moet gaan over wat er écht toe doet. 

Netwerk Bewust Verbruiken roept je graag op om mee te doen aan de acties die daarbij horen: