G van geluk

G van geluk

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 19/07/2021
De Transformisten deelt haar ABC van sufficiëntie. Niet van A tot Z, maar van geluk tot transitie.

Samen met een community van Transformisten –bewuste burgers, duurzame burgerinitiatieven, onderzoekers, activisten, circulaire ondernemers...– wil De Transformisten vzw werken aan sufficiëntie, een economie van genoeg. Die garandeert een goed leven voor iedereen binnen de grenzen van mens en planeet. Ons gesprek start met de vraag 'Hoeveel is genoeg?'. Over de waarden die we centraal zetten, de concepten die we inspirerend vinden, de praktijken die we graag opschalen... maken we dit ABC. 

De G van Geluk

Als we nadenken over wat genoeg of voldoende is en hoe sufficiëntie of de welzijnseconomie eruit ziet, moeten we geluk natuurlijk ook centraal stellen.

Please don’t settle for happiness. It’s not good enough. Of course you deserve it, but if that’s all you have in mind –happiness– I want to suggest to you that personal success devoid of meaningfulness, free of a steady commitment to social justice – that’s more than a barren life. It’s a trivial one.
Toni Morisson

Wat ons dan precies gelukkig maakt blijken vaak niet die dingen te zijn die ons verkocht of aangesmeerd worden in reclames en aan de hand van allerlei promoties. Naast de basisbehoeften zoals een veilige plek om te wonen, eten, kledij, … zijn het de immateriële dingen die ons meestal het gelukkigst maken. Denk aan de steun en het gezelschap van vrienden en familie, participeren in buurtwerkingen, wandelen en sporten, muziek maken of beluisteren, een boek lezen in de zon, vrijwilligerswerk doen of anderen helpen, een courgette oogsten uit je (buurt)moestuin...

Jammer genoeg lijken we deze vormen van geluk vaak wat vergeten te zijn of lijken ze te vanzelfsprekend. We zoeken dan maar ons geluk in consumptie. Om naar een wereld of leven van sufficiëntie te gaan, moeten we onszelf dus opnieuw de vraag stellen, ‘wat maakt ons nu echt gelukkig?’.

Geen G van gelatenheid

Met deze quote van schrijfster Toni Morisson voor ogen blijven we strijdbaar. Als we gaan voor geluk voor elk, dan bedoelen we geluk voor iedereen. En dan gaan we ook voor de G van gelijkheid!