Co-wonen en -werken in De Broeikas

Co-wonen en -werken in De Broeikas

De Transformisten vzw
geschreven door De Transformisten vzwlaatst aangepast op 02/03/2017
In Neervelp staat een uniek samenhuisproject. Vier gezinnen wonen in De Kaasdroger, een gerenoveerd beschermd pand. Daarin werd onlangs ook De Broeikas opgericht: een unieke plaats waarin mensen nadenken over een andere manier van leven, bouwen, eten, samenwerken,...
CC De Broeikas

De Kaasdroger is een samenhuisproject met vier gezinnen. Hoe gaat dat in z’n werk?

Anje: “We werken rond drie pijlers. De eerste pijler is ‘samenwonen’. We willen op een andere manier samenleven omdat we een trend merken van individualisering. Volgens ons spring je samen verder dan alleen. Toch heeft iedereen hier zijn eigen privacy. Naast een eigen woning, delen we enkele ruimtes zoals berging, opslag vuilnis, wasruimte, tuin,... Onze tweede pijler is ‘ecologisch leven’. De huizen zijn bijvoorbeeld bio-ecologisch gebouwd: met natuurlijke materialen, grote aandacht voor isolatie, ons water wordt gezuiverd tot drinkwater,... De derde pijler is ‘ervaring delen’. Dat gebeurt automatisch bij samenhuizen.”

Simplify Life gaat volgens mij niet over stoppen met alles, maar over het vinden van een goede balans

Jullie richtten ook De Broeikas op.

Anje: “Vanuit De Kaasdroger richtten we De Broeikas op. Dat is een coöperatieve vennootschap die aansluit bij onze derde pijler: ‘ervaring delen’. Waar De Kaasdroger staat voor co-wonen, staat De Broeikas voor co-working. De Broeikas wordt een verstillende coworkingruimte voor kunstenaars, ondernemers, klimaatambassadeurs,… Het is een cvba met sociaal oogmerk. We zijn geen sociaal-cultureel centrum met een aanbod van bovenuit. We bieden eerder kansen aan initiatieven van onderuit, vanuit de buurt, van onze vennoten. We richtten een eigen cvba op om het project te kunnen opstarten. We hebben ondertussen 213.500 euro verzameld via 152 vennoten.”

Duurzaam en eenvoudig leven, hoe vertaalt zich dat in de praktijk?

Anje: “Duurzaam leven lukt hier vrij goed. Wij kozen ervoor te verbouwen op een ecologische manier. We ontdekten onbetreden paden en zochten veel zelf uit. Dat was niet meteen de makkelijkste piste, dus af en toe bracht dat onzekerheden met zich mee. We gaan anders om met bezit, zo delen we bijvoorbeeld auto’s en wasmachines. Wij proberen alles te herbestemmen. Zo konden we bijvoorbeeld bij de verbouwingen heel wat materiaal hergebruiken.”

“Op vlak van eenvoudig leven is het een ander verhaal omdat we een druk leven leiden. We zijn geëngageerd, starten nieuwe dingen op, we zoeken steeds naar ecologische oplossingen en dat is niet altijd de gemakkelijkste weg. Het is wel de weg die leidt naar een duurzaam leven, maar gemakkelijk zou ik dat niet noemen.”

Duurzaam leven heeft voor mij vaak te maken met consuminderen, genoegzaamheid en tevredenheid. Het is een persoonlijk traject en zal er voor iedereen anders uitzien

Wat betekent ‘Simplify Life’ voor jou?

Anje: “Dat er tijd is. In het midden van de chaos stilte vinden. ‘Simplify Life’ heeft volgens mij te maken met een bepaalde levenshouding: leren omgaan met onzekerheden, leren luisteren naar je lichaam, in contact blijven met de natuur,... Simplify Life gaat volgens mij niet over stoppen met alles, maar over het vinden van een goede balans. Kinderen, werken, huis, familie,... de balans daarin vinden is een grote uitdaging. Want de balans wijzigt altijd: een kind erbij, een nieuwe hobby, een andere gezinssituatie,... Een balans is iets dynamisch, dus eeuwige rust bestaat niet. Rust vinden in de chaos is een belangrijk element uit het leven. Ik denk dat dat essentieel is in het ervaren van eenvoud en rust.”

Hoe raad je anderen aan om eenvoudig en duurzaam te leven?

Anje: “Duurzaam leven is één van onze idealen en is een keuze die we maakten toen we de weg insloegen van cohousing. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen waarheid. We willen niet preken ‘zo moet je het doen’, maar als we mensen kunnen inspireren, is dat fijn. We horen vaak dat mensen hier geïnspireerd worden. Duurzaam leven begint vaak met je eigen leven, doen en laten, kritisch onder de loep te nemen. Duurzaam leven heeft voor mij vaak te maken met consuminderen, met genoegzaamheid, met tevredenheid. Het is een persoonlijk traject en zal er voor iedereen anders uitzien. Een boeiend avontuur…”

 

Met het project Simplify Life zet Netwerk Bewust Verbruiken de voordelen en geneugten van een eenvoudiger leven in kijker. Laat je inspireren door de getuigenissen op www.simplifylife.be en ontdek alles over delen, ruilen, repareren en upcycling. Een project in samenwerking met Vlaams-Brabant klimaatneutraal.